Nekategorizirano

Skupina UNIOR optimistično v novo poslovno leto- načrtujejo in pričakujejo skoraj 10 milijonov evrov dobička

Kot je praksa v večini slovenskih podjetij,tako tudi v zreškem Uniorju, so se  odločili pred zaintresirano in poslovno javnostjo razkriti svoje načrte za naslednje  poslovno leto.

Sicer pa sam  predstavljen poslovni načrt ne upošteva učinkov morebitnih prodaj poslovno nepotrebnega premoženja.

Kot navajajo v poročilu Skupina UNIOR v poslovnem letu 2020 načrtuje 255 milijonov evrov konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 0,2 odstotno povečanje glede na oceno prodaje v letu 2019. Rezultat Skupine UNIOR iz poslovanja (EBIT) se bo glede na prve ocene leta 2019 zmanjšal za 5 odstotkov na 14 milijonov evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za se bo povečal za 0,4 odstotka na 31,3 milijona evrov. Dobiček Skupine UNIOR se načrtuje v višini 9 milijonov evrov. To nam bo omogočilo nadaljevanje trenda zniževanja zadolženosti Skupine UNIOR, saj se bo razmerje neto finančni dolg / EBITDA v letu 2020 znižalo na 3,27.

V družbi UNIOR d.d. v letu 2020 v primerjavi s prvo oceno leta 2019 načrtujejo 1,1 odstotno znižanje čistih prihodkov od prodaje, ki bodo dosegli 174,5 milijona evrov. Rezultat družbe UNIOR d.d. iz poslovanja (EBIT) se bo glede na oceno leta 2019 zmanjšal za 16,6 odstotka na 6,5 milijona evrov, rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) pa za 5,2 odstotka na 15,6 milijona evrov. Ob zaključku leta 2020 se načrtuje dobiček v višini 4,2 milijona evrov.

Družba Unior je leta 2017 ki je iz skupine izčlenila turistično divizijo v družbo UNITUR d.o.o, je pa njena 100 odstotna lastnica. Nekaj  tednov  nazaj se začel prodajni postopek družbe UNITUR, kar je bil tudi dogovor z  konzorcijem bank upnic.  Zato tudi v samem poročilu niso vključeni učinki prodaje poslovno nepotrebnega premoženja, kot je označen  nekdanji turistični del znotraj UNIOR-ja, ki je z izčlenitvijo postal UNITUR d.o.o.  O tem kaj si obetajo s to prodajo in učinki na zadolženost oziroma zmanjšanje le tega, pa tekom naslednjega poslovnega leta, za kar verjetno imajo tudi banke upnice interes skupaj z DUTB  banko, da pride do delne oziroma očitne razbremenitve  dolžniškega »daveža« ki je očitno prisoten.

Ob tako zastavljenem, upam da ne preveč optimističnem  poslovnem načrtu,  skupina še naprej ostaja med glavnimi »playerji« na svojem področju  ročnih orodij, kako na domačem, regionalnem in seveda v svetovnem merilu, kar je vsekakor potreba po smelih poslovnih načrtih nuja in nenazadnje vsakdanja potreba, ne samo preživetja ampak poslovnega uspeha.

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč