Nekategorizirano

Sklepno dejanje predsedniških volitev 2017

Državna volilna komisija je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) na 23. Seji, dne 28.11.2017 ugotovila končni izid volitev za predsednika republike.

Tako je bil prvi krog volitev 22.10.2017 in na njem je glasovalo 758.088 volivcev (44,23 % volilnih upravičencev) od 1.713.746 (+16 s potrdilom pristojnega organa) volivcev/volivk. Oddanih je bilo nekaj manj glasovnic in sicer 757.898. Neveljavnih je bilo 5.634 (0,74 % od oddanih), veljavnih pa 752.264 glasovnic.

Posamezni kandidati/kandidatke so dobili/dobile naslednje število glasov:

 1. 
							BORUT PAHOR 117 glasov (47,21%)
 2. 
							MARJAN ŠAREC 235 glasov (24,76%)
 3. 
							ROMANA TOMC 925 glasov (13,68%)
 4. 
							LJUDMILA NOVAK   437 glasov (7,24%)
 5. 
							ANDREJ ŠIŠKO   636 glasov (2,21%)
 6. 
							BORIS POPOVIČ   559 glasov (1,80%)
 7. 
							MAJA MAKOVEC BRENČIČ   052 glasov (1,73%)
 8. 
							SUZANA LARA KRAUSE     885 glasov (0,78%)
 9. 
							ANGELA (ANGELCA) LIKOVIČ     418 glasov (0,59%)

Ker nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, je Državna volilna razpisala ponovno glasovanje 12.11.2017 med kandidatoma, ki sta v prvem krogu glasovanja dobila največ glasov.

V drugem krogu je glasovalo 721.894 volivcev (42,13% volilnih upravičencev) od skupno 1.713.473 (+9 naknadno vpisanih) volivcev vpisanih v volilne imenike. Oddanih je bilo 721.801 glasovnic. Neveljavnih je bilo 9.255 (1,28 % od oddanih) in veljavnih 712.546 glasovnic.

Kandidata sta dobila naslednje število glasov:

 1. BORUT PAHOR 307 glasov (53,09 %)
 2. MARJAN ŠAREC 239 glasov (46,91 %)

Državna volilna komisija je tako ugotovila, da je za predsednika republike izvoljen Borut PAHOR, roj. 2.11.1963, Na Pristavi 47, 5290 Šempeter pri Gorici, ker je v drugem krogu glasovanja dobil večino veljavnih glasov.

Državna volilna komisija je delovala v sestavi: predsednik Anton Gašper Frantar, člani dr. Franc Grad, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj, Drago Zadergal ter namestnik člana Mitja Šuligoj. Izid volitev je bil sprejet soglasno.

Po poročilu DVK
pripravil ANDY

Mogoče vam bo všeč