Nekategorizirano

Šesti paket protikorona ukrepov bo rešil stisko majhnih in srednjih podjetij

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v pogovorih s predsednikom Obrtne zbornice Slovenije Brankom Mehom, predsednikom Združenja delodajalcev Marjanom Trobišem, izvršno direktorico Združenja Manager Petro Juvančič in predsednico Trgovinske zbornice Slovenije Marijo Lah danes predstavil temeljne dileme pri pripravi šestega protikoronskega svežnja ukrepov.

Vlada pri pripravi šestega svežnja ukrepov vodi intenziven dialog s predstavniki gospodarstva, da bi bile načrtovane rešitve karseda ciljno usmerjene in učinkovite. Potem ko so prvi paketi ukrepov uspešno zagotovili socialno stabilnost in ohranjanje delovnih mest, je zdaj pozornost usmerjena predvsem na podjetja, ki jih je novo zaprtje dejavnosti najbolj prizadelo. Predstavniki gospodarstva poročajo o veliki stiski, v kateri so se znašla podjetja ob drugem valu epidemije.

“Zelo dobro razumem stisko podjetnikov, saj izhajam iz gospodarstva in se zavedam, kaj zanje predstavlja sedanje že drugo zaprtje dejavnosti,” je ob tem izpostavil minister Zdravko Počivalšek. “Zdaj je najbolj pomembno, da pomirimo predvsem majhna in srednja podjetja, ki nam morajo zaupati, da bomo s šestim paketom ukrepov največ pozornosti namenili ravno njihovim težavam.”

Med temeljnimi dilemami, o katerih je Počivalšek govoril s predstavniki gospodarskih organizacij, so predvsem kriteriji za povračilo fiksnih stroškov. Ministrstvo je pripravilo tri možne modele in prosilo gospodarske organizacije, da se do njih opredelijo, da bi ukrepi ustrezno odgovorili na dejanske težave podjetij. Možni kriteriji so določen odstotek padca čistega dobička, odstotek padca prihodkov ali določen odstotek amortizacije. Posamezne panoge in podjetja so v precej različni situaciji, pri čemer je dodatna težava tudi to, da nimajo vsa majhna in srednja podjetja mesečnih bilanc. V pogovorih z gospodarskimi organizacijami bo ministrstvo do konca tedna pripravilo končen predlog za obravnavo na seji vlade.

Druga odprta dilema je vezana na vprašanje najemnin poslovnih prostorov. Tu ministrstvo predlaga popolno oprostitev najemnine za podjetja, ki jim je bila prepovedana dejavnost in so v prostorih, katerih lastnik je država ali lokalna skupnost. Odprto vprašanje pa ostaja, kako razbremeniti najemnin tista podjetja, ki poslujejo v zasebnih prostorih. Po avstrijskem modelu ministrstvo predlaga oprostitev najemnin tudi v teh primerih, pri čemer bi najemodajalci v zameno bili oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in davka na premoženje, razbremenjeni pa bi bili tudi obveznosti vzdrževanja nepremičnin.

Počivalšek je ob tem poudaril, da bodo vsi ukrepi, tako že doslej sprejeti, kot tudi novi iz šestega paketa, v prihodnje veljali za vsa podjetja ne glede na število zaposlenih, kar je bil v prvih paketih pogoj za koriščenje nekaterih pomoči. Pomembno bo tudi v socialnem dialogu poiskati rešitev pri vprašanju dviga minimalne plače. Ministrstvo podpira zahteve gospodarstva, da se zaradi izjemnih razmer za preloži uveljavitev zakonskih določb glede tega vprašanja. “Bistvena naloga vseh nas, vlade, gospodarstva in sindikatov, je v tej krizi ubraniti prav vsako delovno mesto,” ob tem poudarja Počivalšek. “Skrbijo me napovedi nekaterih podjetjih, da bi jih načrtovan dvig plač lahko prisilil v selitev proizvodnje v druge države.

Ocene mednarodnih finančnih institucij kažejo, da so bili dosedanji ukrepi zelo uspešni, saj so omogočili ohranjanje socialne stabilnosti in delovnih mest. Ministrstvo razume izjemno stisko nekaterih panog in podjetij, pri tem pa jih želi pomiriti z zagotovilom, da se v dialogu z njihovimi predstavniki pripravljajo ustrezne rešitve, ki bodo predvidoma že prihodnji teden vložene v državni zbor.

Mogoče vam bo všeč