Nekategorizirano

SDS: Z ustavnimi spremembami poenostavitev postopka imenovanja vlade in krepitev vloge mandatarja

V poslanski skupini SDS predlagajo spremembe besedila 111., 112., 116. in 117. člena Ustave Republike Slovenije, in sicer tako, da bo Državni zbor ob odločanju o predsedniku vlade istočasno odločal tudi o predlagani listi kandidatov za ministre vlade. S predlaganimi spremembami Ustave Republike Slovenije se predsedniku vlade omogoča, da sam razrešuje ministre ter imenuje nove ministre, vendar največ eno tretjino v tekočem mandatnem obdobju. V kolikor pa bi predsednik vlade želel zamenjati več ministrov, bi moral takšno odločitev vezati na vprašanje svoje zaupnice.  Skladno s predlagano rešitvijo bi se tudi spremenili določili Ustave Republike Slovenije, ki urejata zaupnico in nezaupnico vladi. 

V poslanski skupini SDS predlagajo, da Državni zbor sprejme predlagane ustavne spremembe, na podlagi katerih bi novo vlado namesto po dvofaznem postopku imenovali po enofaznem postopku in tako vlado dobili prej kot po vsakih dosedanjih volitvah, ko smo za oblikovanje vlade potrebovali dva ali tri mesece. Dogajanja po zadnjih predčasnih volitvah ponovno pritrjujejo temu, da je potrebno postopek imenovanja vlade poenostaviti in okrepiti vlogo mandatarja, ki je odgovoren za pripravo programa dela vlade in izbor ministrske ekipe. Zaslišanja kandidatov za ministre in ministrice so v veliki meri nepotrebni in predstavljajo le dodaten teden zamude pri oblikovanju vlade. Predlog Slovenske demokratske stranke tako skrajšuje čas »praznega teka« pri imenovanju vlade, saj so škodljive posledice ohranjanja takšnega stanja prevelike in tudi nepotrebne. 

Predlagane  spremembe Ustave Republike Slovenije bi imele pozitivne finančne posledice za stanje v državi, za proračun in za mednarodni ugled države. Pozitivna posledica enofaznega postopka imenovanja vlade je tudi v tem, da bi se lahko vsaj mesec dni prej pristopilo k pripravi in izpeljavi nujno potrebnih razvojnih ukrepov, reform, davčnih in administrativnih razbremenitev, s čimer bi hitreje ustvarili pogoje za začetek novega razvojnega ciklusa in s čimer bi se izognili nepotrebnemu zaostajanju za vsemi konkurenčnimi ekonomijami. Nov razvojni ciklus s čim prejšnjim imenovanjem vlade pa bi omogočil vzpostavitev trdnih temeljev za višjo kvaliteto življenja državljank in državljanov. 
Prav tako bi predlagane spremembe odpravile škodljive posledice obdobja vlade brez polnih pooblastil in v polni sestavi pri menjavi vlad v primeru političnih kriz. 

S predlaganimi spremembami 111., 112., 116. in 117. člena Ustave Republike Slovenije želimo prispevati k poenostavitvi in preglednosti volitev predsednika vlade in same sestave vlade, saj bo ob imenovanju predsednika vlade tudi razvidno, v kakšni sestavi bo vlada dejansko delovala. Predsednik vlade je odgovoren za delo vlade, zato naj ob svoji izvolitvi predstavi listo ministrov, s katerimi bo vodil izvršilno vejo oblasti. 

Predsednik vlade, ki je odgovoren za delovanje vlade, naj sam odloča o imenovanjih in razrešitvah ministrov pod pogojem, da v teku enega mandata ne spremeni več kot ene tretjine vladne ekipe. V kolikor predsednik vlade želi uveljaviti večje spremembe, mora le to vezati na vprašanje zaupnice celotni vladi. 

Mogoče vam bo všeč