Nekategorizirano

Celje: »Celjski dom bo v naslednjih mesecih pridobil prenovljeno in energetsko sanirano podobo«

Od  konca minulega poletja v Celju poteka energetska sanacija vrtcev, šol in Celjskega doma v sklopu projekta Energetska sanacija javnih objektov v Mestni občini Celje – javno zasebno partnerstvo. Partner v projektu je javno podjetje Energetika Celje. Obnavljajo se Celjski dom, II. osnovna šola Celje, IV. osnovna šola Celje, Osnovna šola Glazija, Osnovna šola Hudinja, Vrtec Zarja in  Vrtec Anice Černejeve.

Osrednji objekt, čeprav ne zmanjšujemo pomen vseh omenjenih,  po velikosti oziroma obsega  del ter  impozantnosti in vpadljivosti na prvi pogled je Celjski dom.

Celjski dom, ki stoji nasproti glavne železniške postaje v knežjem mestu, je bil zgrajen v novogotskem slogu staronemške gotike med letoma 1905 in 1907, po načrtih dunajskega arhitekta Petra Pavla Branga. Takratna Nemška hiša, kakor so jo imenovali, je bila zamišljena kot protiutež slovenskemu Narodnemu domu, kar je s svojim germanskim videzom izkazovala že navzven.

Kot pravijo na Mestni občini Celje dela na Celjskem domu potekajo po načrtu. V delu stavbe obrnjen  k  Razlagovi ulici, so zaključena dela na stavbnem pohištvu, zamenjana je strešna kritina,pa tudi druga dela ter da je zaključena  ulična fasada ob Razlagovi ulici.

Na preostalih stranicah stavbe Celjskega doma proti Krekovem trgu in Cesti XIV. divizije se nadaljujejo menjava oziroma obnova stavbnega pohištva in dela na fasadi.

Določena dela so vseeno odvisna od vremena. Za enkrat  vreme ne dela preglavic kar se dinamike dela tiče.

Obnova zajema oziroma vključuje tudi prenovo elektrifikacije Celjskega doma.

Vrednost energetske sanacije Celjskega doma je ocenjena na 1,6 milijona evrov.

Kar se preostalih objektov vključenih v energetsko sanacijo je stanje naslednje:

-na II. osnovni šoli so v zadnjih dveh mesecih posodobili ogrevalni sistem ter zamenjali 30 svetlobnih kupol, ki zdaj ustrezajo zahtevam pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

-na IV. osnovni šoli so namestili ventile in termostatske glave novejše generacije, zamenjali so sistem za ogrevanje sanitarne vode z novim zalogovnikom in visoko energijskim grelnikom na zemeljski plin. Šola bo dobila tudi toplotno črpalko za ogrevanje prostorov, rekuperacijsko prezračevanje male telovadnice, zamenjali bodo prezračevalni sistem v kuhinjskem delu.

-na  Osnovni šoli Hudinja je vse pripravljeno za prehod na daljinsko ogrevanje.

Tudi v obeh vrtcih, Živ žav in Iskrica so opravili zamenjavo opreme ki je bila načrtovana s tem posegom za kar so imeli  tudi zagotovljena sredstva.

Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov znaša 4.054.573,15 EUR z DDV. Podjetje Energetika Celje, s katerim je Mestna občina Celje sklenila javno-zasebno partnerstvo, bo za izvedbo projekta zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (1.979.559,23 EUR). Preostanek, to je 474.553,41 EUR, bo Mestna občina Celje zagotovila iz proračuna.

Da na Mestni občini skrbijo za ohranjanje podobe mesta z kulturno zgodovinskega zornega kota tako  tudi zdravo odraščanje naraščajnikov v vrtcih in osnovnih šolah, je  še kako opazno  za kar so meščani hvaležni obenem pa mesto ohranja pristen videz in karakter po čem ga prepoznajo prijatelji Celja iz gospodarskega in turističnega sveta.

S krepitvijo   in ohranjanjem ugleda mesta se krepi tudi samozavest in ponos meščanov Celja. To pa še dodatno spodbuja izboljšanje življenja v njem kar je tudi namen vseh pozitivno naravnanih politik mesta.

Vane K. Tegov

 

 

 

Mogoče vam bo všeč