Nekategorizirano

SDS: Utemeljen sum prirejanja javnih razpisov v času ministrovanja prvaka SD Dejana Židana

Poslanska skupina SDS je na Franca Breznika, predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila zahtevo za sklic nujne seje odbora, na kateri bi obravnavali problematiko javnih naročil na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Nedavno smo lahko v medijih zasledili več novic o javnih naročilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v času, ko je ministrstvo vodil mag. Dejan Židan. Tako je ministrstvo leta 2017 potrebovalo analizo uporabe travnikov za potrebe ocene zalog ogljika na travinju, prav tako je ministrstvo leta 2017 želelo študijo ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin, v letu 2016 pa so si na kmetijskem ministrstvu zaželeli analize in ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin. 

Za analizo uporabe travnikov za potrebe ocena zalog ogljika na travinju je ministrstvo odštelo 41.394 evrov, za študijo ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin je ministrstvo odštelo še 41.950 evrov, za analize in ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin pa 39.900 evrov. 

Ministrstvo je omenjene analize in študije naročalo pri ponudnikih, ki s travniki, kmeti in z vsebino študij oziroma analiz nimajo nobene zveze, kot tudi ne prihodkov ali zaposlenih. 

Tako je pri analizi uporabe travnikov za potrebe ocen zalog ogljika na travinju sodeloval Zavod študentska praksa Maribor, ki je bil sicer registriran za dejavnost pomoči pri iskanju zaposlitve. Omenjeni zavod je moral anketirati dobrih 1000 kmetov, ki jih je izbralo ministrstvo, odgovoriti pa so morali le na nekaj enostavnih vprašanj. Zavod je za vsako tako anketo dobil 40 evrov, kar je za podjetje, ki do takrat nikoli ni imelo nobenih prihodkov, prav tako pa niso imeli ne referenc, ne zaposlenih, ogromno. Podjetje je bilo po zaključku posla izbrisano iz sodnega registra. 

Analizo in ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin ter študijo ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin je opravil Zavod inkubator idej. Omenjeni zavod je bil registriran za organiziranje razstav oziroma sejmov in od leta 2016 ni imelo zaposlenih, a to očitno ni bila ovira, da podjetje ne bi kar tri leta delalo z ministrstvom in v tem času zaslužilo skoraj 130 tisoč evrov (127.600 €), kar je bila glavnina vseh njihovih prihodkov. Podjetje je bilo v času prvega posla z ministrstvom celo davčni neplačnik. 

Zanimivo je, da obe podjetji povezujejo isti ljudje. Zavod inkubator idej, ki je v lasti Matjaža Štolfe in Roka Hribarja, je bil namreč največji, 50-odstotni, družbenik Zavoda študentska praksa Maribor. Hkrati pa je Inkubator idej edini lastnik podjetja Nano Plus, ki ga prav tako vodi Matjaž Štolfa, ukvarjalo pa naj bi se s posredništvom pri prodaji različnih izdelkov. Tudi to podjetje je od ministrstva za kmetijstvo prejelo skoraj 25 tisoč evrov (24.376,95 €). Med drugim naj bi podjetje ministrstvu dobavilo pisarniški material in opremo. 

Pri omenjenih javnih naročili ostaja odprtih več vprašanj, kot na primer: zakaj je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sploh potrebovalo tovrstne analize? Zakaj je za omenjene analize, ki zahtevajo strokovna znanja, izbiralo podjetja, ki nimajo niti izkušenj, niti zaposlenih? Ali so študije in analize, ki imajo podobna imena in katerih dokumenti obsegajo enako število strani, sploh različne, ali gre za iste dokumente z drugim imenom, ki so bili tako dvakrat plačani? 

Pojasnila tedanjega ministra za kmetijstvo Dejana Židana in državne sekretarke Tanje Strniša, ki so bila dana v medijih, po oceni poslanske skupine SDS niso zadovoljiva. Zato predlagajo, da odbor po opravljeni razpravi sprejme naslednja dva sklepa: 

1.        Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Računskemu sodišču RS, da opravi revizijo postopka javnega naročila »Analiza in ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin« in javnega naročila »Študije ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin«. 

2.        Odbor poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pripravi poročilo o opravljeni analizi in študiji glede posledic za omejitev ali prepoved gensko spremenjenih rastlin in ga v roku 1 meseca predstavi Odboru. 

Mogoče vam bo všeč