Nekategorizirano

Pust naj bo vesel, a tudi varen!

Policijska uprava Maribor bo v torek, 6. februarja izvedla prometno preventivno akcijo Posveti mi pozornost, s katero bi zagotovili večjo varnost pešcev kot udeležencev v prometu. Tudi sicer v PU Maribora za prijajajoči pustni čas načrtujejo nekaj preventivnih akcij za udeležence v prometu.
V  zimskem času so pešci, predvsem zaradi svoje ranljivosti, ena izmed bolj izpostavljenih  kategorij udeležencev cestnega prometa. Na prometno varnost v  tem  obdobju  namreč  zelo  vplivajo  slabše vremenske razmere in pogojivožnje.  Najpogosteje  so  pešci žrtve prometnih nesreč zaradi neustreznega ravnanja  voznikov  motornih  vozil,  predvsem  zaradi  ogrožanj  pešcev na prehodih  za  pešce.  Zanemariti  pa ni mogoče tudi prometnih nesreč, ki se zgodijo  zaradi  napak  ali  neustreznega  ravnanja pešcev (neosvetlitev in nepravilna hoja izven naselij ter nepravilno prečkanje cest v naseljih).

V letu 2017 je stanje prometne varnosti pešcev na območju PU Maribor ostalo na  podobni  ravni glede leto 2016. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 114  (127) ali 10 % manj pešcev, od katerih so 4 (4) umrli, 16 (14) je bilo hudo  telesno  poškodovanih  in  87  (101)  ali  14  %  manj  lahko telesno poškodovanih.  Od  4  prometnih nesreč z udeležbo pešcev s smrtnim izidom v
letu 2017 so se 3 zgodile na avtocesti.

Z namenom, da bi izboljšali varnost pešcev v cestnem prometu, bomo v okviru izvajanja  aktivnosti  za  zagotavljanje  večje varnosti pešcev “Posveti mi pozornost”,  ki bodo sicer potekale na območju celotne Republike Slovenije, 6. 2. 2018, med 6. in 13. uro, na območju celotne Policijske uprave Maribor izvedli  poostren  nadzor  cestnega  prometa  s  poudarkom  na ugotavljanju kršitev pešcev in voznikov, ki ogrožajo varnost pešcev.

Na  območju  Policijske  uprave  Maribor  je  med  pomembnejšimi  dejavniki prometne   varnosti   še   vedno  prisoten  tudi  problem  alkohola.  Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je v letu 2017 znašal 9,7 % (12,5  %),  bistveno  višji  pa  je  bil  pri  prometnih nesrečah s hujšimi
posledicami. Pri prometnih nesreč s smrtnim izidom je delež alkoholiziranih povzročiteljev v letu 2017 znašal 38,9 % (47,6 %), pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami pa 18,8 % (25,3 %).

Problem  vožnje  v cestnem prometu pod vplivom alkohola se zaradi številnih praznovanj  in  javnih  prireditev  v  času  pustovanj poveča. Zato bomo na območju  Policijske  uprave  Maribor,  z  namenom  zmanjšanja  problematike alkohola v cestnem prometu in s tem izboljšanja stanja prometne varnosti, v noči  iz  7.  na 8. 2. 2018, med 22. in 5. uro, izvedli poostren nadzor nad
psihofizičnim stanjem voznikov, po metodologiji PROMIL.

Cilj  nadzora  je  zmanjšanje deleža povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod  vplivom  alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi.

Ker  se  zavedamo,  da  lahko  za  svojo  varnost največ storijo udeleženci cestnega prometa sami, udeležencem cestnega prometa PU Maribor svetuje naslednje:

Vozniki naj se  v  primeru  uživanja  alkoholnih  pijač (ne glede na zaužito  količino)  ne  odločijo za vožnjo z vozilom v cestnem prometu, temveč naj  za  prevoz  uporabijo  javna  prevozna  sredstva, taksi prevoze, oziroma naj vozilo vozi oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in ni uživala alkoholne pijače.
Upoštevajo naj, da so na cestah tudi pešci, ki jim je treba odstopiti prednost.
Hitrost  prilagodite  razmeram  in  dosledno  upoštevajte  omejitve hitrosti;  asfaltna  površina  je v tem obdobju hladna, ponekod preko dneva vlažna, v nočnih urah pa je lahko poledenela oziroma spolzka.
Na območjih,  kjer  se običajno zadržujejo pešci, opozarjajo na še posebej  previdno vožnjo (pred šolami, v naseljih), izven  naselij  naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.
Pešci naj poskrbijo,  da  bodo  v  prometu  vidni;  nosijo naj svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešca (odsevne trakove, kresničke), upoštevajo prometne predpise; cesto naj prećkajo na označenih prehodih za  pešce,  hodijo  po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu ceste, predfvsem pa naj skušajo predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Vsem  organizatorjem  javnih  prireditev  in  lastnikom  gostinskih lokalov Policija priporočajo  pazljivost  pri točenju alkoholnih pijač in spoštovanje določb Zakona o omejevanju porabe alkohola, saj so med gosti tudi vozniki, ki bodo po odhodu od njih udeleženi v cestnem prometu.

Voznike  motornih vozil tudi opozarjajo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo  nositi  mask.  Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 35. členu namreč  predpisuje,  da  voznik  med  vožnjo  ne sme uporabljati opreme ali naprav  na  način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost  obvladovanja  vozila.  Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno. Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov.

Pešci, poskrbite za svojo vidnost, vozniki, bodite previdni!

 Še vedno smo v obdobju, ko je svetli del dneva krajši, zmanjšano vidljivost pa povzročata tudi občasna megla in slabo vreme. Vse to vpliva na varnost v prometu, še posebej najbolj ranljivih skupin udeležencev. Z namenom, da bi izboljšali varnost pešcev v cestnem prometu, bomo v okviru izvajanja aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev, ki potekajo na območju celotne Republike Slovenije, jutri, med 6. in 13. uro, na območju celotne policijske uprave izvedli poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju kršitev pešcev in voznikov, ki ogrožajo varnost pešcev.

Mogoče vam bo všeč