Nekategorizirano

PU Celje: Vse večja nevarnost požarov v naravi

Kot smo izvedeli s Policijske uprave Celje, so v zadnjih dneh na območju Policijske uprave Celje  obravnavali več travniških  požarov.  Samo včeraj so jih našteli pet. V vseh primerih so lastniki kurili suho travo in vejevje.  V včerajšnjih  požarih na srečo ni prišlo do materialne škode.
Pogosto pa se zgodi, da se ogenj, ki pri kurjenju uide izpod nadzora,
razširi na sosednja zemljišča, ogroža  gospodarska  poslopja,  gozdove,
povzroča nevarnosti v prometu ter ogrozi  zdravje in življenje ljudi.

V Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju  je določeno, da je
potrebno kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je :
–  obdano z negorljivim materialom,
–  da je območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh
gorljivih snovi,
–  da polnoletna oseba ves čas kurjenja  nadzoruje ogenj in
–  da oseba po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi.

Prav  tako  je določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h
ali  ob  sunkih  vetra  močnejših  od  40  km/h, ne sme pričeti s kurjenjem
oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.
Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni
tudi v Zakonu o gozdovih. Po navedenem zakonu gre za prepovedano ravnanje v kolikor  posameznik, kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča
in  ledine na območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga
rastlinske  ostanke  na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki
ima ogenj pod nadzorstvom.
Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v Zakonu o
divjadi in lovstvu in ne nazadnje tudi v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije, v kolikor bi z opuščanjem dolžnosti skrbi za varnost pri
kurjenju, ogrozili premoženje večje vrednosti ali povzročili nevarnost za
zdravje in življenje ljudi.
Prav zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, narave in naravnih
dobrin,  je nujno upoštevanje vseh varnostnih ukrepov pri kurjenju v naravnem okolju in skrb za lastno varnost, varnost soljudi in premoženja.

To mora biti temelj pri vseh početjih povezanih z premoženjem, svojim i tujim, vse kar je dragoceno in vredno za življenje posameznega  občana.

V.K.T.

Foto: PGD Rogaška Slatina

Mogoče vam bo všeč