Nekategorizirano

Prva pokoronska seja Mestnega sveta MO Celje

Danes se  je po štirih mesecih od tega dobri treh  koronsko obarvanih, sestal Mestni svet MO Celje na  12. redni seji Mestnega sveta . Svetniki  ki so se sicer prej videli in usklajevali še na delovnih telesih pri MS MO Celje so verjetno že hudo pogrešali delovanje v mestnem svetu in v korist vseh občanov in občank.

Pred samim uradnim začetkom je župan  Bojan Šrot   povedal eno pomembno stvar in jo strnil v nekaj svojim mislih, ki se nanašajo  na nedavna vandalska početja na pročelju in vrat mestnega odbora SDS.  Menil je  to nekaj nezaslišanega samo početje nekoga ki je predvsem po njegovem dejanja strahopetnosti nekega nerazgledanega  »bedaka« , ki verjetno ne pozna  misli, vsebino kitajskega pregovora,  da predvsem kdor hoče drugega  oblatiti in umazati, predvsem blati sebe in umaže sliko in mnenje o sebi. »V Celju se ponašamo t visoko stopnjo politične kulture ter da se ne   spomni nobene zdrahe, blatenja političnih nasprotnikov in ne enako mislečih«.  Apeliral je k ohranitvi politične kulture ki se  spodobi za izvoljene predstavnike ljudstva tudi v mestni parlament. Posebej je položil na dušo tistim, ki imajo kakršen koli vpliv na udeležence teh petkovih zbiranj da tem udeležencem na nek način sugerirajo  vedenje in početja ki ne posegajo v dostojanstvo mir in  nedotakljivosti  premoženja in političnega delovanja in politične korektnosti  in na kulturen način.

 

Pomembno je to da je Mestni svet  sprejel zaključni račun za leto 2019. Lanski letni prihodki celjske občine   so  bili načrtovani v višini zneska od 65,7 milijonov evrov, realiziran je bil  pa v višini 57,3 milijonov. Odhodki so bili realizirani v višini 64,7 milijonov evrov načrtovani so bili pa v višini dobrih 76 milijonov. Bila os podana poročila o delovanju osnovnih šol v mestni občini ki se morajo seznaniti s delovanjem le teh kot ena od ustanoviteljic. Podobno kot v določenih srednjih šol. Prav tako so bila podana finančna potočila o delovanju javnih zavodov  kjer je Mestna oblina ustanoviteljica.

 

Celjski mestni svet se je seji  seznanil s poročilom o delovanju Civilne zaščite v času epidemije  z COVID 19. Poveljnik Civilne zaščite Milan Volavšek je povedal, da je sprva težišče njihovega delovanja na zagotavljanju zaščitne opreme, pri čemer je pri ljudeh prihajalo do nekaterih nejasnosti okrog pristojnosti  posameznih ravni  civilne zaščite,ali je za to pristojna državna, regijska ali občinska, oziroma kdo mora za to poskrbeti. Ljudi so se obračali nanjo  in so bili zadovoljni z delom Civilne zaščite.

Kasneje   je dodeljevanje   nujne opreme bilo dokaj  usklajeno, sicer pa je Milan Volavšek , poveljnik  občinske CZ izpostavil dober odziv prostovoljcev, na voljo jih je bilo nekaj čez 100 in so bili po potrebi vključeni v delovanje celjskega občinskega štaba Civilne zaščite. Ta se je učinkovit odzval z vzpostavijo klicnega centra, v okviru katerega so zagotavljali pomoč ustanovam in prebivalcem z zaščitno opremo, paketi hrane, storitvami in drugimi oblikami pomoči.

Kot je bilo opaziti tudi v posameznih razpravah da smo Celjanke in Celjani  odgovorni v ne tako lepih  »koronskih« mesecih je bilo vse drugače na vseh področjih dela in življenja. Nekatere posledice bodo sanirane kmalu in učinkovito, nekatere pa še lep čas ne bodo vrnjene  v  »predkoronsko« stanje.  Glede na prislovično naklonjenost meščanov Celja k urejanju razmer  ki nastanejo iz situacij  in okoliščin, ki jih prinesejo naravne nesreče in epidemije, ni bojazni da ne bomo izšli kot zmagovalci.

 

 

 

Mogoče vam bo všeč