Nekategorizirano

Proračun EU mora podpirati pripravljenost EU za prihodnost”

“V Evropski uniji se moramo pregristi skozi številne izzive, zato potrebujemo proračun, ki ni brezzobi tiger!” sprejem predloga evropskega proračuna za 2018 v Evropskem parlamentu pozdravlja evropska poslanka Patricija Šulin, članica Odbora za proračun. “Proračun se mora odzivati na izzive, ki izhajajo iz kompleksnega geopolitičnega okolja, še vedno šibkega gospodarstva v EU, kot tudi podpirati pripravljenost EU za prihodnost”, poudarja Šulinova, ki se ne strinja s predlaganim znižanjem sredstev, kot to želi Svet na področjih raziskav, inovacij in infrastrukturnih vlaganj.

“500 milijonov evrov danes manj za program Horizon 2020, ki spodbuja raziskave in razvoj, je kot da bi evropske raziskovalce parkirali na odstavni pas, namesto da bi oni prehitevali druge”, je kritična do načrtov Sveta Šulinova in izpostavlja tudi negativne posledice tega na slabše konkurenčno evropsko gospodarstvo v prihodnosti, z vsemi negativnimi posledicami za delovna mesta in kakovost življenja. Poleg tega je Evropski parlament zavrnil še načrtovana zmanjšanja na področju vlaganj v infrastrukturo.

Za soočanje s problemi na področju varnosti in mladih Evropski parlament predlaga dodatna sredstva. “Boljši varnostni položaj v Uniji nam ne bo kar zastonj padel z neba, ampak je treba dati pristojnim institucijam primerna sredstva za delo”, izpostavlja poslanka, ki opozarja še na zmeraj resne probleme, s katerimi se soočajo mladi pri osamosvajanju, tako na trgu dela kot pri oblikovanju družine in reševanju stanovanjskih problemov, zaradi česar Evropski parlament namenja dodatna sredstva Pobudi za zaposlovanje mladih in za pomoč mladim kmetom. “Pomoč mladim, da se osamosvojijo, je investicija v našo prihodnost in v prihodnost EU”, poudarja Šulinova.

Patricija Šulin je zadovoljna z delom glavnega poročevalca za Evropski parlament iz vrst Evropske ljudske stranke: “Kolega Siegfried Muresan je naredil odlično delo pri upoštevanju stališč Evropske ljudske stranke in iskanju ravnovesja z drugimi političnimi skupinami!”

Evropski parlament se ne strinja s predlaganim znižanjem sredstev, kot to želi Svet in zato v predlogu proračuna za leto 2018 namenja več sredstev za reševanje migracij, zaščito zunanjih meja EU in varnosti njenih državljanov, kot tudi za strateške naložbe, krepitev rasti in ustvarjanje delovnih mest. Danes sprejeti predlog je osnova za pogajanja s Svetom, t. i. trialog, ki se bodo začela novembra.

Mogoče vam bo všeč