Nekategorizirano

Predvolilni nahrbtnik nezakonitosti in korupcije soboškega župana Aleksandra Jevška pri KPK

Soboškemu rdečemu županu Aleksandru Jevšku predvolilne ankete dobro kažejo, kar pomirjujoče deluje na eks predsednika partije in države Milana Kučana, ki si je Mursko Soboto omislil kot svoj fevd. Jevška je sicer res malo strah, če se bo zadnji hip za kandidaturo odločil nekdanji župan Anton Štihec, ki mu je kot občinski svetnik Modre liste s svojimi neposrednimi in neprijetnimi vprašanji  “paral živce!” Vse bo jasno to sredo, ko se izteče rok za vložitev kandidatur. Če Štihec tega ne bo storil, je Jevškova pot do še enega mandata praktično odprta. 

Vanj pa bo stopil s kar zajetnim nahrbtnikom obtožb na račun nezakonitega ravnanja, korupcije, oškodovanja državnega in občinskega premoženja, ki jih na KPK naslovil Anton Štihec. Vse so bolj ali manj povezane s projektom Expano, ki je po čudnih poteh in brez javnega razpisa končal v Murski Soboti. Ko sta pred dobrima dvema letoma takratni predsednik vlade Miro Cerar in njegov minister za gospodarstvo Zdravko Počivavšek  simbolično predala kovinsko ogrodje slovenskega Expano paviljona na svetovni razstavi v Milanu, smo mediji zapisali napoved, da bo projekt veljal največ 1,7 milijona evrov. Danes je njegova vrednost že krepko presegla 6 milijonov evrov, pri čemer v ta znesek niso všteti zneski oškodovanja državnega in občinskega premoženja. 

Za Jevška je še najmanjši problem, da soboška občina nezakonito uporablja ime Expano, čeprav jim je to Ministrstvo za kulturo s posebnim sklepom to prepovedalo. Kaj dosti se Jevšek niti ne sekira, ker letno kopališče na južnem delu Soboškega jezera še nima vodnogospodarskega dovoljenja, na kar opozarjajo tudi v ARSO. Verjetno računa, da mu bo Šarčeva vlada ustregla pri izdaji manjkajočih dovoljenj. Pa še zvestim lokalnim medijem je v zadnjem času namenil nekaj deset tisoč evrov za promocijo njegovega življenskega projekta.

Lahko pa se Jevšek zamisli nad zbrano dokumentacijo o nepravilnostih, nezakonitostih, korupciji in oškodovanju državnega in občinskega proračuna, vse  v povezavi s projektom Expano oziroma Vrata v Pomurje. 

V prijavi KPK je Anton Štihec zapisal: gre za del projekta EXPANO v Murski Soboti, v sklopu katerega je župan dr. Aleksander Jevšek (SD) dal družbi Pomgrad d.d. v začasno uporabo občinska stavbna zemljišča ob obstoječi gramoznici ob Bakovski cesti. Družba Pomgrad je občini plačala “odškodnino” za začasno uporabo tega zemljišča (ker je stavbno zemljišče spremenila v vodno površino – na zemljišču je namreč izkopala velike količine proda in odpeljala humusno zemljo). Lastnik sedaj vodnih stavbnih zemljišč je še vedno Mestna občina Murska Sobota. Odškodnina (to ni koncesnina, ki se plačuje za načrpan prod) je v primerjavi z zaslužkom družbe Pomgrad mizerna. Odškodnina je po vedenju Antona Štihca, ki je tudi cenilec gradbene stroke,  premajhna vsaj za faktor 2 (cca 153.000 eur neto). Vrednost načrpanega proda pa je velikostnega razred faktorja 5 ali več glede na plačano “odškodnino” občini. Bistveno pri zadevi pa je, da po podatkih Ministrstva za infrastrukturo, ki je pristojno za podeljevanje rudarskih pravic črpanja mineralnih surovin (proda), družba Pomgrad, na teh občinskih stavbnih zemljiščih NIMA podeljene koncesije (rudarske pravice) izkoriščanja proda. To je vodstvo MO MS ves čas vedelo, pa je klub temu sklenilo posel.

Od župana Aleksandra Jevška in občinske uprave je Anton Štihec  zahteval vpogled v dokumentacije – predvsem priloge koncesijski pogodbi (na katero se je Jevšek ves čas skliceval),vendar so se na zahteve požvižgali in ignorirali. V prilogi koncesijske pogodbe so namreč navedene parcelne številke zemljišč na katerih velja rudarska pravica – koncesija (med njimi pa ni občinskih stavbnih zemljišč – tako trdi Ministrstvo za infrastrukturo). Ker je prod iz občinskih stavbnih zemljišč že izkopan (enako je bila odpeljana vsa humusna zemlja), bi morala dobiti država in občina – vsaka do polovice, plačano tudi koncesnino za načrpan prod. Koncesnino pa lahko plačaš le če imaš podeljeno rudarsko pravico za črpanje (dovoljenje) in če državo seznaniš z izkopanimi količinami. Ker koncesije na predmetnih občinskih stavbnih zemljiščih Pomgrad nima (tako trdijo na MZI), sta bili država in občina odškodovani za višino koncesnine za že načrpan prod. 

Med grehi Jevškovega županovanja je Štihec zapisal tudi dejstvo,  da je soboška mestna občina brez javnega razpisa zaupala domačima družbama Ferbejzar d.o.o. in  Murska transport d.o.o., ki imata istega lastnika, z Jevškom pa ju veže ljubezen do vojaških starodobnikov,  skladiščenje jeklene konstrukcije objekta EXPANO, ki so jo pripeljali iz Milana. Za skladiščenje sta mu Počivavškovo ministrstvo za gospodarstvo in Jevškova soboška občina  plačala preko 150.000 eur (na ERARJU so vidni zneski transakcij).
Zanimivo, da je bila jeklena konstrukcija v Murski Soboti, še preden je bil zaključen razpis MGRT, ki je iskala lokalno skupnost, ki bi podarila konstrukcijo – potem ko jo je morala iz Italije do določenega datuma odstraniti. Razpis je MGRT izvedla naknadno – ko so mediji začeli spraševati, kako se lahko minister Počivavšek mimo javnega razpisa kar dogovori za kšeft s  soboškim županom Jevškom. Na naknadni razpis MGRT so se sicer prijavile tudi nekatere druge občine, med drugim tudi Zagorje. Vendar je tamkajšnji župan pravočasno ugotovil, da gre za kuhinjo, zato je prijavo umaknil.

In ker so Štihčeve zahteve po razkritju koncesijske pogodbe v Jevškovem županstvu ves čas ignorirali, se je odločilda vso zadevo preda kot prijavo Štefanečevi KPK. Za ponazoritev teže Jevškovega nahrtbnika dodajamo še nekaj dokumentov, ki so več kot dovolj zgovorni, da kličejo tudi na odmev pri NPU in tožilstvu. Čeprav se je Jevšek po aferi bulmastifi umaknil s položaja direktorja kriminalistične policije pri GPU v pokoj, takoj za tem pa v BiH za svetovalca, se njegovo ime povezuje tudi s IranNLB gate pralnico iranske milijarde dolarjev, najemom stavbe NPU, osebno pa se je kot šef kriminala angažiral tudi pri aferi Jelinčičeva piramida, ko so v prostorih MO Murska Sobota zadrževali tajkratnega župana Antona Štihca, čeprav ni bil med osumljenci. 

Boris Cipot

Mogoče vam bo všeč