Nekategorizirano

Predsednik vlade Janez Janša sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino

Predsednik vlade Janez Janša je danes sprejel varuha človekovih pravic Petra Svetino, ki mu je predal letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019. Institucija je v letu 2019 obravnavala 4600 zadev in med 2957 pobudami, ki so jih nanjo naslovile prebivalke in prebivalci Slovenije, ugotovila 305 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani 48 različnih državnih organov.

Varuh človekovih pravic je v razgovoru opozoril na to, da v poročilu ugotavljajo neaktivnost in počasnost nekaterih organov, ki je po njegovem mnenju nedopustna in skrb zbujajoča. Za leto 2019 je pri tem izpostavil ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V lanskem letu je varuh človekovih pravic največ pozornosti namenil ranljivim skupinam, saj je po mnenju varuha odnos do najbolj ranljivih skupin najboljše ogledalo družbe.  

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je še dejal, da so že od leta 2013 naprej ostala nerešena številna priporočila, ki so v poročilih varuha večkrat izpostavljena, pri čemer se je predsednik vlade Janez Janša zavzel za njihovo realizacijo v najkrajšem možnem času.

Mogoče vam bo všeč