Enotni za spoštovanje PCT
izobraževanje

Pred začetkom šolskega leta na Celjskem-Iztok Leskovar : »Ravnatelji smo enotni za to da se kriterij PCT dosledno spoštuje«!

Leto dni nazaj  ob enaki priložnosti kot tokat smo rekli, da bo tokrat in morda bo vse mimo. Pa vendarle, je dejala  Breda Arnšek, podžupanja MO Celje ,« smo skupaj in spet o KOVID 19 pred začetkom šolskega leta. Kljub temu gremo z pozitivno motivacijo   naprej in   ne o problemih ampak o izzivih,  ki jih nam  nalaga situacija«.  To kar moramo delati  ni samo dobro,  je  tudi  nujno, da se zadeve ki jih moramo opraviti  imajo najbolj optimalen učinek na naše zanamce da  pridejo ven najmanj oškodovani in poškodovani in prikrajšani za svojo temeljno življenjsko popotnico,  ki se ji reče izobraževanje  kot popotnica za boljši in bolj zdrav jutri. Mestna občina Celje bo za osnovnošolce kot spodbudo pripravila po dva delovna zvezka za vse tri triade, ki ji bodo zagledali pred seboj prvi šolski dan ob vstopu v svoje učilnice na  matični šoli.   Nihče  izmed vključenih  v  vzgojno  izobraževalni proces ne bo   spregledan in bodo deležni vse  podpore pri naporih za izpeljavo zastavljenega kljub zahtevnim in na trenutke napornim nalogam,  ki jih nalaga stanje z pandemijo oziroma COVID 19.

Osnovna šola

V novem šolskem letu bo 9 celjskih osnovnih šol skupaj obiskovalo 4274 otrok (lani 4193). Šolski prag bo letos prvič prestopilo 466 učencev (lani 458). Na treh osnovnih šolah (I. OŠ, OŠ Lava in OŠ Hudinja) so oblikovani trije oddelki prvega razreda. Število otrok z odločbo o usmeritvi je 275. Pravico do spremljevalca ima 21 otrok

Marjana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava in predsedujoča aktivu ravnateljev celjskih osnovnih šol je dejala: »Najbolj pomembno sporočijo je da se šolsko leto  prvega septembra začne v šoli. Hibridna oblika ali šola na daljavo ne nadomesti šole kot kraj kjer se dogajajo poleg osnovnega poslanstva  še prenekatera interakcija. To   je samo  v šoli in nikjer drugje. Šole se bodo držale programa B, kar pomeni,  da se bo ves obvezni in del razširjenega programa izvajal v šolah in znotraj šolskega procesa«.  Obenem velja poziv staršem da odgovorno pristopijo pri pripravi svojih otrok za šolo  ter da učitelje in ravnatelje ne obremenjujejo z protestnimi pismi tudi zato ker s tem  jemljejo preveč prepotrebne energije,  ki jo morajo uporabiti za sam potek šole v tako zahtevnih okoliščinah.  Tudi grožnje  z tožbami odvetniki se ne nanašajo na njih.  Kot meni sama, odloki so sprejeti na državni ravni in prav je da se jih držijo vsi.   S tem ostajajo šole odprte.  Sami zaposleni na šoli morajo zaščiti sebe in otroke.

 Ni odveč spomniti, da se  tudi starši in skrbniki otrok morajo obnašati samozaščitno do vseh predvsem da zaščitijo vse okoli sebe, svojih otrok, ne nazadnje   tudi učitelje. Potrebno je narediti vse ali največ s tem ko  bodo  morali in zmogli spoštovati vse ukrepe in navodila.  Družbena odgovornost je kategorija na katero se morajo  navaditi vsi in biti del tega, odgovornosti namreč.

Vrtci in zaposleni v njih,  kot pravi Mateja Obrez, vodja skupine za celjske  javne vrtce, so se včasih veselili »vrtčevskega« leta kot vsakoletni  izziv ob sprejemu novih  malčkov  in vrnitvi tistih  iz prejšnjega leta.  Želijo se ukvarjati  s svojim temeljnim poslanstvom.  Želijo se izogniti delitev na ene in druge. Ob sprejemu in poteku  v vrtcu med opravljanjem svojega dela naredijo  vse da se to ne čuti ker se ne sme.  Da vse poteka nemoteno imajo protokole, pretežni del pa temelji na zaupanju. Brez tega menijo da bi težko funkcionirali.  

Vrtci

Prvi dan novega šolskega leta 2021/22 bo v celjskih javnih vrtcih 1.586 otrok (v enakem obdobju lani 1.668 otrok). Številka se sicer dnevno spreminja, saj vrtci na prosta mesta še vključujejo otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. So pa primeri, ko starši otroke tudi izpisujejo. 

Na srednjih šolah v Celju se lahko pohvalijo z odlično komunikacijo s katero so dosegli največ. Komunikacija med starši , dijaki in okoljem   je pripeljala do poenotenja glede upoštevanja pogojev PCT. Tukaj ni izjem pri izvajanju ukrepov,  četudi  obstajajo  drugačna mnenja. Ob vstopu v razred so vsi enotni, meni  Iztok Leskovar, vodja aktiva ravnateljev srednjih šol v Celju.  Spoštovali bodo odloke  in zakone. Zakonodajalec jih sprejema in nalaga spoštovanje le teh.  Vsi ki so  v prejšnjem letu in v aktualnem času pritiskali zavito ali odkrito ali celo grozili  preko raznih odvetniških združenj ali protestnimi izjavami staršev naj se usmerijo drugam.  Šole, ravnatelji in osebje bodo  spoštovali odloke in ukrepe ki jih akti nalagajo. Šole in odgovorne osebe bodo naredili vse da s spoštovanjem zakonodaje dosegli  varnost za vse deležnike v procesu izobraževanja. V tem morajo sodelovati  vsi , ki jih ukrepi varujejo  in tisti ki mislijo da jim ukrepi škodujejo.   Namen je doseči najvišjo stopnja kvalitetnega izobraževanja, to pa je možno ob zaupanju. Na takšen način šola in šolanje ostane v šolah tekom celega šolskega leta.

To pa je cilj vseh ki iskreno mislijo o šolanju svojih otrok, mar ne?

Vane T. Costa

 

 

 

Mogoče vam bo všeč