Nekategorizirano

Pravice Slovencev na potovanju v tujini

Nekaj napotkov za vse, ki boste dopust preživeli v tujini in tam zboleli za koronavirusom. Kakšne so vaše pravice, kako je z zdravljenjem? V primeru, da bi zavarovane osebe v državah članicah EU in EGP ter v Švici, v Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Srbiji ali Črni gori morale stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati same, jim bo ZZZS ob vrnitvi domov na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov, v upravičenih primerih, povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Piše Žurnal24.

·         V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem pravico do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Zavarovana oseba uveljavlja zdravstvene storitve z evropsko kartico.

·         V državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri zdravnikih, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. “Zdravstvene storitve v teh državah zavarovane osebe uveljavljajo z evropsko kartico in pripadajočim spremnim dopisom, v Avstraliji je treba k evropski kartici priložiti tudi potni list,” opozarjajo pri ZZZS. “V nekaterih državah se mora zavarovana oseba pred uveljavljanjem zdravstvenih storitev zglasiti pri uradu zdravstvene zavarovalnice v kraju začasnega bivanja.”

·         V ostalih državah (npr. Egipt, Tunizija, Turčija in ZDA) imajo zavarovane osebe pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči. “V teh državah evropska kartica ne velja, zato svetujemo sklenitev komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini,” poudarjajo pri ZZZS.

Do izteka prehodnega obdobja po izstopu Združenega kraljestva iz EU (brexit), to je do 31. decembra 2020, je mogoče uveljavljati zdravstvene storitve v tej državi z evropsko kartico.

Opozorilo za tiste, ki potujete na Hrvaško!

Pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem je treba biti pozoren, da pomoč poiščete pri zdravstvenih ustanovah, ki imajo sklenjeno pogodbo s HZZO. “Posebej velja opozoriti, da tako imenovane turistične ambulante na Hrvaškem nimajo sklenjene pogodbe s HZZO, zato je treba v teh ambulantah stroške opravljenih zdravstvenih storitev v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico,” opozarjajo pri ZZZS. “Turistične ambulante imajo jasno vidno obvestilo o neupoštevanju evropske kartice. Nekatere turistične ambulante so v prostorih zdravstvenih domov, zato morajo biti zavarovane osebe še posebej pozorne, ali so obiskale ambulanto, ki ima sklenjeno pogodbo s HZZO in ki sprejme evropsko kartico.”

 

Mogoče vam bo všeč