Nekategorizirano

Prihaja nova novela o tujcih

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novele zakona o tujcih. Ta v slovenski pravni red prenaša direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop državljanov tretjih držav za namene raziskovanja ali študija. Prinaša tudi rešitev glede omejevanja vlaganja prošenj za azil ob množičnih migracijah.

S prenosom direktive se na novo ureja izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva ter izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija. Uvajajo se kratkotrajna in dolgotrajna premestitev raziskovalcev in njihovih družinskih članov ter mobilnost študentov znotraj držav članic EU.

Predlog novele prinaša nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje. Eno od teh je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in za študenta, ki je v Sloveniji končal študij na višješolskem ali visokošolskem zavodu. Druga vrsta dovoljenja pa je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela. Predlog novele pa bi uvedel tudi novo vrsto enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva.

Tako bi po navedbah ministrstva za notranje zadeve Slovenija postala privlačnejša za državljane tretjih držav, ki želijo izvajati raziskovalno delo v EU, in njihove družinske člane. Boljši in poenostavljeni pa bi bili pogoji za vstop in prebivanje študentov, ki prihajajo v Slovenijo z namenom študija in izobraževanja.

Med novostmi, ki jih želi ministrstvo za notranje zadeve uvesti z novelo, je pogoj začetnega znanja slovenskega jezika (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine, za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v Sloveniji pa še nekoliko boljše znanje slovenskega jezika (A2).

Kot izpostavlja ministrstvo, tudi v nekaterih drugih državah članicah EU zahtevajo pogoj znanja jezika države članice za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje.

Za pridobitev pravice do združitve družine pa predlog novele uvaja nov pogoj – dvoletno zakonito bivanje v Sloveniji.

Predlog novele prinaša še eno novost: enotno obliko izkaznice za vse tujce, ki jim Slovenija izda dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja.

Pomembnejša novost v predlogu novele je tudi rešitev, ki naj bi nadomestila na ustavnem sodišču razveljavljeni 10.b člen zdajšnjega zakona o tujcih, ki je omejeval možnost vlaganja prošenj za azil ob množičnih migracijah.

Novela namreč predvideva protokol odzivanja v primeru pojava kompleksne krize, recimo v primeru spremenjenih razmer na področju migracij ali drugih okoliščin. V takem položaju bi lahko ministrstvo za notranje podalo predlog vladi, naj državnemu zboru predlaga izglasovanje začasne omejitve izvajanja zakona o mednarodni zaščiti.

Če bi DZ tak predlog potrdil, bi lahko policija namero tujca za vložitev prošnje za mednarodno zaščito zavrgla in ga napotila nazaj v sosednjo državo članico EU, iz katere je tujec vstopil v Slovenijo. To bi bilo mogoče pod pogojem, da v tej državi članici EU ni sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom ter da ni pogojev za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročili nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. Ta ukrep med drugim ne bi veljal v primeru, da zdravstveno stanje tujca tega ne bi omogočalo, če bi šlo za mladoletnika brez spremstva ali če bi prosilec nedvoumno izkazal, da sosednja država članica EU zanj osebno ni varna država. Na ministrstvu so ob tem poudarili, da predlagana rešitev upošteva odločbo ustavnega sodišča.

Predlog novele pa med drugim tudi sedanjo dvofazno ureditev izdajanja aktov in nalaganja obveznosti nezakonito prebivajočim tujcem za prostovoljni odhod iz države spreminja v enofazni sistem. To pomeni, da bo policija neposredno izvrševala odločbe upravnih organov, če tujec ne bo sledil njihovemu izreku.

 

Mogoče vam bo všeč