Nekategorizirano

Prava informacija ob pravem času je ključ do uspeha

Nova KBM se podjetjem in podjetnikom ponuja kot kakovostni partner, ki ne omogoča le bančnih storitev, ampak celovito finančno svetovanje. Podpira poslovne ideje, ki prinašajo dodano vrednost podjetništvu in imajo razvojni potencial. S celovito ponudbo bančnih storitev podjetnikom skušajo  zagotoviti kakovostno in sodobno finančno podporo v vseh obdobjih poslovanja in razvoja poslovne ideje oziroma projekta, od njenega nastanka pa do uspešne realizacije.  

 

Informacije so ključ do uspeha, zato v Novi KBM velik pomen posvečajo  svetovanju, izobraževanju ter različnim delavnicah. Kot prva banka v Sloveniji so pred  8. leti  v sodelovanju z Inštitutom za razvoj podjetništva odprli Podjetniški center,  namenjen tako podjetnikom začetnikom, kakor zrelim podjetjem, ki načrtujejo ali iz­vajajo razvojne projekte ali se srečujejo s poslovnimi izzivi. V okviru Podjetniškega centra podjetnikom, izključno komitentom Nove KBM, brezplačno zagotavljajo finančno-ekonomsko svetovanje, poslovno svetovanje in svetovanje pri pridobivanju subvencij Evropske unije, jim nudijo pomoč pri uporabi poslovnih orodij in druge ugodnosti. Zanje organizirajo tudi izobraževanja, usposabljanja in podobne dogodke za podjetnike. Zlasti v manjših poslovnih subjektih se srečujejo s problemom priprave poslovnega načrta. Velikokrat se zgodi, da zaradi pomanjkanja specifičnih ekonomskih znanj, priprava dokumentacije vzame preveč dragocenega časa. V Novi KBM kot pomoč ponujajo interaktivno orodje za pripravo poslovnih načrtov in projektov, ki je zaradi prilagojene strukture primerno tudi za neekonomiste. Interaktivna orodja so več kot dobrodošla pri pisanju celovitega poslovnega načrta z besedilom, tabelami za napovedi, finančnimi analizami ter grafi in ilustracijami.

 

Produkti po meri strank

V banki razvijajo produkte, ki so prilagojeni vsaki posamezni skupini strank. Z letom 2017 so za  podjetja in zasebnike  prenovili paketno ponudbo računov. V paketa MODRI in ZMAGOVALNI paket so po enotni tarifi vključili tiste bančne storitve, ki bodo najbolj učinkovito podprla njihovo dejavnost.

Storitev e-gotovina je Nova KBM uvedla kot prva banka v Sloveniji, s  katero bo gotovinsko poslovanje njenih komitentov še bolj napredno in učinkovito.

Mogoče vam bo všeč