Nekategorizirano

Pouk se seli na učni poligon in v virtualno učilnico – izziv, nuja ali civilizacijski napredek sui genereis

Pouk (tudi na daljavo) je lahko suhoparen ali pa izjemno domiseln. Več kot 60 inovativnih učiteljev, predavateljev in predstavnikov gospodarstva je včeraj predstavilo načine, kako ustvariti kreativno učno okolje. S pomočjo tovrstnega izkustvenega učenja ustvarjajo priložnosti za mlade, da pogumno vstopajo v svet. 

Trditev iz prvega stavka je še kako resnična. Tudi med samim potekom konference se je dalo naslutiti kje je več kje je manj inovativno, pristop ali pa učitelj. Po lastnem opazovanju.

Lutke, virtualna očala, zeleni učni poligon, desetprstno tipkanje za učence z učnimi težavami, spoznavanje vzorčnega mesta, snemanje glasbenih spotov in filmov je samo nekaj načinov, ki so jih predstavili udeleženci Mednarodne strokovne konference Kreativna učna okolja. Konferenca je odlično sovpadala s časom, v katerem se znova nahajamo, ko se vedno več predavateljev zaveda pomena motiviranja mladih za samostojno raziskovanje. 

Uvodoma je udeležence nagovoril Igor Dosedla, direktor Šolskega centra Celje in predsednik programskega odbora konference: «Naš namen je bil, z nastopom COVID-a pa se je le še zbistril, opozoriti in pripraviti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na izzive, ki jih prinašajo družbene spremembe in z uporabo novih tehnologij nadgraditi njihove kompetence«.

Učne razmere so v teh časih še posebej izzivalne, sodelujoči v učnem procesu imajo tudi izrazito potrebo po stikih in sodelovanju, hkrati pa je tudi težje prepoznati potenciale ustvarjalnosti posameznikov, zato je vloga vzgojitelja, učitelja oz. predavatelja bistveno pomembnejša, a tudi težja in odgovornejša.

Udeleženka konference Katja Kastelic iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana meni , da pri poučevanju gluhih in naglušnih dijakov na daljavo je potrebna predvsem velika mera potrpežljivosti. Pri dijakih z govorno-jezikovnimi težavami je lahko govor prek mikrofona in zvočnikov težko razumljiv, kar je potrebno reševati strpno in dati dijaku čas ter spodbudo, da se razumljivo izrazi. V dneh, ko je bilo pri pouku potrebno nositi maske, je bila komunikacija zelo otežena, saj dijaki niso mogli brati sogovorniku z ustnic. Učitelju se pri videokonferenci pridruži tolmač, ki tolmači podajanje snovi in pogovore med udeleženci.

Zelo zanimiv,  celo poučen za snovalce učnih programov je pristop,  ki ga imajo v Petnica centru iz okolice Kraljeva kjer pridobivanje in spodbujanje znanja ni odvisno od starosti ampak od želje po razvijanju potencialov znanja. Pa tudi ocenjujejo ne, dopuščajo razvijanje kompetenc.

Glede na pogoje v času ko je epidemiološka slika pri nas  in na nek način ta hip prevladujoča, je zelo pomemben  socializacijski učinek tovrstnega šolanja. Trenutna prikrajšanost za prav ta pristen učinek, je izvirnost postopka preizkusa socializacije pri priseljenskih otrocih, pod pogojem da ti  imajo to željo po socializaciji, da te učinke sproti  preizkusijo  z mentorjem. Ob jasni predpostavki da domače okolje jim dopušča možnost nadaljevalne  socializacije v resničnih stikih. Na stražiški(Kranj)šoli so na pravi, sicer dolgi, za enkrat, makadamski, poti  tega vztrajnostnega vzgojnega  poslanstva.

Udeleženci  ki so »prihajali« na zaslone iz Slovenije, Danske, Srbije, Grčije, z Nizozemske, Irske in iz Hrvaške,  so predstavili več kot 50 odličnih idej in v mnogih primerih tudi uspešnih izvedb vključevanja inovativnih in kreativnih metod v učne procese, kot na primer uporaba video vodičev, medijev in aplikacij pri šolanju na daljavo, učenje skozi gibanje in ustvarjalnost, okoljsko ozaveščanje in podobno. Verjamejo vsi po vrsti, da bodo primeri dobre in učinkovite rabe drugačnih pristopov marsikateremu strokovnjaku v vzgoji in izobraževanju v pomoč pri prilagajanju na neizogibne spremembe v družbi in učnem okolju. Pisec teh vrstic pa kot spremljevalec na daljavo. Kljub neprijetni in na trenutke obremenjujoče za vsa čutila, obstoja veliko upanje da tudi iz  te   izkušnje pridemo drugačni, predvsem bolj bogati na plano odprtih polj ustvarjalnega vsakdana vsakogar od nas.

Vane T. Costa

 

Foto: ŠC Celje

Mogoče vam bo všeč