Urejen trg pri mestni tržnici v Celju (foto:moc)
ljudjeLokalnoSlovenijaV fokusu

Potrpljenje se je poplačalo: »Pri Mestni tržnici v Celju urejen nov, atraktiven trg«

Pri Mestni tržnici Celje v starem mestnem jedru je po novem  urejen nov, atraktiven trg, ki bo tržnici zagotavljal več tržnega prostora, hkrati pa bo namenjen različnim družabnim  dogodkom. Pripravljala jih bo Mestna tržnica, s katero upravlja javno podjetje Simbio, in z njimi prispevala k še bolj živahnemu mestnemu utripu. Različne dogodke bodo lahko pod krošnjo divjega kostanja, ki smo mu pred tremi leti zaščitili rastišče, pripravljali tudi drugi organizatorji.

 

Okoli 470 kvadratnih metrov velik prostor, ki je bil včasih zaseden s parkiranimi avtomobili in še nekaj nepotrebnega in neprimerno razporejenega materiala in predmetov, so celovito uredili. Ureditev je rezultat projekta »Obnova dela starega mestnega jedra Celja za območje trga pri tržnici v Celju« podjetja Ljubljanski urbanistični zavod.

 

Obnovljeni so vsi potrebni komunalni priključki, pohodne površine pa so urejene s peščenim, utrjenim vodopropustnim tlakom, ki zaradi svoje prepustnosti meteornih vod zagotavlja dobre rastne pogoje za obstoječe drevo. Postavili so dva pitnika, novo javno razsvetljavo in ostalo urbano opremo ter označili potek rimske ceste. Nova označba rimske ceste, ki poteka čez trg, je oblikovno enaka že izvedeni predstavitvi v predhodnih fazah projekta obnove dela starega mestnega jedra. Izvedena je z bronastimi vložki, ki so na obeh straneh stare rimske ceste vgrajeni v tlak. V nivo tlaka sta umeščeni dve kamniti plošči iz peskanega pohorskega tonalita z vgrajenim napisom RIMSKA CESTA CARDO MAXIMUS. Vgrajeni so tudi vodovodni jašek in elektro potopna gnezda za sočasno oskrbo več uporabnikov (npr. stojnice, Odprta kuhinja …).

 

Podobo novega trga lepo dopolnjuje lesena krožna klop, ki obdaja divji kostanj.

 

Na Mestni občini Celje so zadovoljni, da so uredili ta prostor, saj je bil že pred več kot desetimi leti v projektu Obnova starega mestnega jedra Celja zasnovan kot urbana, zelena površina. Konec leta 2020 smo odkupili zemljišče, ki je bilo v zasebni lasti, in se začeli intenzivno pripravljati na gradnjo.

 

Ureditev novega trga je stala okoli 350.000 evrov. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje VOC Celje, projekt pa je bil izveden po pogojih in s soglasjem celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Celotno območje starega mestnega jedra je namreč razglašeno za kulturni spomenik naselbinske dediščine.

 

Lastnikom lokalov in vsem, ki živijo v bližini, se zahvaljujemo, da so bili v času gradbenih del strpni in razumevajoči.

 

Jeseni nameravajo urediti tudi območje dvorišča Rimljanke. Po dolgih letih napornih usklajevanj smo z ostalimi lastniki dosegli kompromis in pridobili soglasje za preureditev ožjega območja dvorišča Rimljanka, ki bo pripomogla k celoviti  podobi  tega dela mestnega jedra.

Vane T. Costa

Vir in foto:moc&vtc

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:ljudje