Nekategorizirano

Posvet INAK o potencialu slovenskih gozdov

Na posvetu Inštituta dr. Antona Korošca in Partnerstva za prihodnost v ustanavljanju, ki je potekalo v soboto, 3. 11. 2018, v Zagorju ob Savi, so govorci: Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Franc Bogovič, evropski poslanec ELS/SLS,  prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Partnerstva za prihodnost v ustanavljanju, prof.dr. Franc Pohleven, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, Jože Prikeržnik, generalni direktor direktorata za lesarstvo na MGRT, Rok Sedminek, predsednik Slovenske kmečke zveze in podpredsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije in  Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije. celovito in iz različnih zornih kotov predstavili velik potencial gozdov in lesa kot najpomembnejše slovenske surovine. Zavzeli so se za sistematični pristop in sodelovanje vseh pristojnih državnih organov ter strokovnih, stanovskih in poslovnih združenj v prizadevanjih, da se čim več slovenskega lesa predela do čim višje stopnje predelave in s tem optimalno izkoristi za vzpostavljanje novih stabilnih delovnih mest v lesno-predelovalni industriji, kakor tudi v gozdarstvu in kmetijstvu.

Izpostavili so tudi pomen ustreznega gospodarjenja z gozdom kot naravnim bogastvom, pomembnim tudi za ohranjanje obdelanega in poseljenega podeželja, za razvoj turizma in višjo kakovost bivanja ljudi, ne glede na to, na katerem koncu Slovenije živijo. S krepitvijo gospodarstva, podjetništva in obrti s področja predelave lesa v okoljih, kjer je te surovine največ, in z zagotovitvijo delovnih mest v teh okoljih, ta panoga lahko predstavlja tudi pomemben vidik za čistejše okolje, saj se s tem zmanjšuje potreba po prevozu delavcev in lesne surovine, hkrati pa se zmanjšuje tudi onesnaževanje okolja.

Mogoče vam bo všeč