Nekategorizirano

Popravek članka »Raper Zlatko Čordič, nihče te nima za drugorazrednega, imamo te za nehvaležnega zdraha

Na našem spletnem časopisu V FOKUSU smo dne 30.5.2020 objavili članek z naslovom: »Raper Zlatko Čordič, nihče te nima za drugorazrednega, imamo te za nehvaležnega zdraharja!«POVEZAVA

Preko odvetnice iz Kranja je raper Zlatko Čordić poslal ostro zavračanje navedenih navedb in zahteva objavo tega popravka v roku v skladu s 26. členom Zakona o medijih in brezplačno objavo popravka članka od odgovornega urednika, saj sta prizadeta njegova pravica in interes.

POPRAVEK ČLANKA (prepis iz dopisa odvetnice)

Že v naslovu avtor članka podaja najrazličnejše neresnice in izkrivlja dejstva, ki se nanašajo na mojo stranko, in sicer »Raper Zlatko Čordič, nihče te nima za drugorazrednega, imamo te za nehvaležnega zdraharja!«. Besedna zveza »nehvaležni zdrahar« je popačena slovenščina in avtor tega članka uporablja kavarniški in nizkotni stil pisanja. Navedena besedna zveza je neprimerna za objavo v katerem koli mediju, torej tudi v vašem mediju. Moja stranka kategorično zavrača pomen te besedne zveze, saj jo je avtor tega članka želel pred javnostjo in publiko očrniti ter prikazati drugačno kot je v resnici. S tem je njej kot javni osebnosti želel škodoval pri njegovi časti in dobremu imenu.

V omenjenem članku avtor mimo določil kodeksa novinarskih delavcev in s tem tudi profesionalne novinarske etike ne da bi pred samo objavo članka v tisku preveril dejstva glede moje stranke, ki jih piše v tem članku.

Moja stranka kategorično zavrača navedbe avtorja v predmetnem članku, in sicer »sponzorski avtomobili, hranjenje v dragih restavracijah, veliko prostega časa, draga oblačila, to je življenje “drugorazrednega raperja” Zlatkota«. V nadaljevanju avtor predmetnega članka zapiše še nadaljnje neresnice o moji stranki, in sicer »Pred kratkim je znani ljubljanski raper za Slovenske novice sporočil, da ga imamo za drugorazrednega? Zlatko Čordič, ki ima lepo življenje, veliko prostega časa, visok standard, se prehranjuje v dragih lokalih skupaj s svojimi prijatelji, vzdržuje svojo številno družino, nosi draga oblačila, njegovi otroci živijo brez pomanjkanja, vozi sponzorske avtomobile, itd… se ima za drugorazrednega. Javno vas sprašujemo, pojasnite sodržavljanom, kaj je tu drugorazrednega, gospod Zlatko Čordič? Drugorazredni smo 2x obdavčeni državljani, ki smo po izgubi služb ostali brez vsega! Kaj smo potem Mi? Mi, ki hodimo na delo v sosednjo Avstrijo, ker smo zaradi divjega tranzicijskega lastninjenja ostali brez služb in smo morali s trebuhom za kruhom? Ki so nam odklapljali elektriko in smo bili brez denarja za osnovno preživetje? Mi, ki nimamo prostega časa, ki si ne moremo privoščiti dragih oblačil, nimamo sponzorskih avtomobilov, ne jemo v restavracijah in nam tudi za rekreacijo zmanjka tako časa, kot denarja?«

Moja stranka še posebej zavrača trditev avtorja članka, in sicer »se ima za drugorazrednega«. Moja stranka poudarja, da se nima za drugorazrednega. Za medij Slovenske novice pa je moja stranka izjavila, da jo drugi imajo za drugorazrednega.

Moja stranka ponovno poudarja, da avtor članka podaja neresnična dejstva o moji stranki, saj nima visokega standarda, da se ne prehranjuje se v dragih restavracijah, da ne nosi dragih oblačil. Navedene trdite avtorja članka so neresnične. Nemoralno in neetično pa je, da avtor članka ocenjuje kvaliteto življenja otrok moje stranke in izpostavlja otroke moje stranke v javnosti. Moja stranka tudi poudarja, da avto ni sponzorski, kot to piše avtor članka. Avtor članka je z navedenimi neresnicami želel mojo stranko očrniti pred javnostjo in publiko, ter je želel mojo stranko prikazati javnosti v popolnoma drugačno kakršna je v resnici. S tem pa je avtor članka moji stranki lahko povzročil nepopravljivo škodo, saj je moja stranka javna osebnost, ki ji javno mnenje veliko pomeni.

Še v nadaljevanju o pregledu zgoraj navedenega besedila tega članka ugotavljam, da avtor v tem članka piše o moji stranki tako, da izkrivlja resnico. Avtor članka povezuje mojo stranko s problemom socialne politike v Republiki Sloveniji, s problemom dvojne obdavčitve slovenskih državljanov, ki so zaposleni v tujini, s problemom izgube služb in premoženja Slovenskih državljanov ter s problemom Slovencev, delajo v Avstriji. Avtor članka zavajajoče in izkrivljeno ter neresnično povezuje mojo stranko z navedenimi dogodki, s katerimi moja stranka nima nobene povezave. Moja stranka se s svojo prisotnostjo na protestih bori za pravice Slovencev, da bodo imeli boljše življenje v Republiki Sloveniji in da jim ne bo potrebno migrirat iz Republike Slovenije le zaradi zaposlitve in boljših pogojev življenja.

Določba 40. člena Ustave Republike Slovenije določa pravico do popravka in odgovora, in sicer tako, da je zagotovljena pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo.

Ker je bila z omenjenim člankom globoko kršena ustavno zagotovljena osebnostna pravica do časti in dobrega imena moje stranke zahteva v skladu s 40. členom Ustave Republike Slovenije in 26. členom Zakona o medijih, da brezplačno objavite popravek besedila zgoraj navedenega članka, brez sprememb in dopolnitev, na enakem ali enakovrednem mestu programskega prostora in na enak ali enakovreden način, kot je bilo objavljeno besedilo na katero se popravek nanaša.

Z določbo 40. člena Ustave Republike Slovenije je namreč izrecno zagotovljena pravica tudi do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika. Omenjena ustavna pravica, ki je vsebovana v najpomembnejšem poglavju ustave, kjer so opredeljene človekove pravice in temeljne svoboščine, je povzeta tudi v 26. Členu Zakona o medijih, ki določa:
(1) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.
(2) Objava popravka se lahko zahteva v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najpozneje v treh mesecih od objave obvestila.
(3) Z izrazom obvestilo je mišljena vsaka objava vsebine, s katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, ne glede na to, ali je bila vsebina objavljena v obliki vesti, komentarja oziroma v kakršni koli drugi obliki.
(4) Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je zanikanje oziroma popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu.

V roku v skladu s 26. členom Zakona o medijih moja stranka zahteva popravo tega članka in brezplačno objavo popravka članka od odgovornega urednika, saj sta prizadeta njena pravica in interes.

Ker je z omenjenim člankom prišlo do prizadetja osebnih in zasebnih interesov moje stranke t.j. interes po objektivnem, resničnem, pravočasnem in nepristranskim obveščanjem javnosti, je prepričan, da boste v najkrajšem času objavili njegov popravek omenjenega članka, s čimer boste pripomogli k oblikovanju objektivnih informacij za javnost.

(Dopis: Kranj, 15.06.2020)
(Objava popravka: 17.06.2020)

Mogoče vam bo všeč