Nekategorizirano

Pomurske lekarne zavračajo navedbe mestne občine Murska Sobota

Po včerajšnji izredni seji Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne, na kateri je hotel predstavnik mestne občine Murska Sobota Srečko Đurov z grožnjami prisiliti člane sveta, da odrečejo podporo v.d. direktorju Ivanu Zajcu, ti pa se niso uklonili in vnovič izrekli soglasno podporo Zajcu, je sledil javni napad iz kabineta župana Aleksandra Jevška v obliki sporočila za javnost. V njem obtožuje Svet Pomurskih Lekarn, da je “ugrabil” javni zavod, ki da zaradi tega posluje nezakonito in zato ogromna materialna škoda, za kar bodo morali člani sveta odgovarjati tudi pred sodiščem. Napovedane so namreč ob odškodninskih tudi kazenske ovadbe. 

Danes so iz Pomurskih lekar posredovali sporočilo za javnost, ki ga objavljamo v celoti in v katerem vse obtožbe na njihov račun in na račun Ivana Zajca v celoti zanikajo. 

»V Javnem zavodu pomurske lekarne se ne moremo strinjati z izjavo župana Murske Sobote Aleksandra Jevška, da namerno ne izvajamo javnih naročil, saj podatki ne držijo,« sporoča v. d. direktorja Javnega zavoda pomurske lekarne Ivan Zajc. Prav tako Pomurske lekarne ne morejo sprejeti navedb o tako imenovani ugrabitvi zavoda, saj ima Ivan Zajc soglasje Sveta zavoda.

Februarja lani je bil izveden razpis za imenovanje direktorja Javnega zavoda pomurske lekarne (Pomurske lekarne). Na razpis se je prijavil Ivan Zajc in bil imenovan, vendar ni dobil soglasja Mestne občine Murska Sobota (MO MS). Svet Pomurskih lekarn je zato 10. 5. 2017 sprejel sklep, s katerim je imenoval Ivana Zajca za vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Kljub drugačni praksi in tudi precedenčni odločitvi Višjega sodišča v Kopru, ki je odločilo, da za imenovanje v. d. direktorja ni potrebno soglasje ustanovitelja, sedaj v MO MS trdijo, da je tudi za imenovanje v. d. direktorja potrebno soglasje ustanoviteljice. Okrožno sodišče v Murski Soboti na pritožbo MO MS je sprejelo sklep, da za vpis v sodni register ni potrebno soglasje ustanoviteljice k imenovanju v. d. direktorja. Na ta sklep se je MO MS pritožila na Višje sodišče v Mariboru, ki je sprejelo sklep, da je za imenovanje v. d. direktorja potrebno soglasje ustanovitelja. Nobeno sodišče ni razglasilo samega postopka imenovanja Ivana Zajca za v. d. direktorja s strani Sveta zavoda kot nezakonitega.

V Pomurskih lekarnah se sprašujejo, kako je mogoče, da v celotni zgodovini države in v vseh do sedaj znanih aktih sodišč nikoli ni bilo sprejeta odločitev sodišča, da je za imenovanje v. d. direktorja potrebno soglasje ustanovitelja. Edino Višje sodišče v Mariboru je sprejelo drugačen sklep. V Pomurskih lekarnah se sprašujejo, ali to pomeni, da so vsi dosedanji v. d. direktorjev javnih zavodov imenovani nezakonito?

 

V Pomurskih lekarnah verjamejo, da je prava težava v javnih naročilih. MO MS vztrajno trdi, da so jo Pomurske lekarne oškodovale, ker niso izvajale javnih naročil. V Pomurskih lekarnah pojasnjujejo, da je problematika javnih naročil sistemska težava in da je kot taka nerešljiva samo v enem lekarniškem zavodu. Revizija nabave zdravil v letu 2016 Računskega sodišča RS v treh lekarniških zavodih, Gorenjske lekarne, Mestne lekarne in Celjske lekarne, je pokazala, da noben lekarniški zavod do sedaj še ni uspel izpeljati javnega naročila do konca. V reviziji je bilo vsem trem izdano negativno mnenje, v zaključku Zbirnega poročila “Nabava zdravil v lekarnah” 23. 12. 2016 pa je Računsko sodišče RS zapisalo, da bi se do odprtih vprašanj in dilem, ki jih izpostavljajo javni lekarniški zavodi, morali jasno opredeliti pristojni ministrstvi za javno upravo in zdravje.

 

Lekarniški zavodi namreč ne morejo izvajati javnih naročil po postopku, kot to določa zakon, ker ni mogoče opredeliti dveh ključnih postavk javnega naročila:

  • Vsebine javnega naročila. Čez leto se na trgu pojavljajo nova zdravila, kar pomeni, da teh zdravil pacienti ne bi mogli dobiti, ker bi bil postopek javnega naročila že zaključen.
  • Količine zdravil v javnem naročilu. Lekarne ne morejo vnaprej predvideti, koliko škatlic posameznega zdravila morajo naročiti, saj je nemogoče vnaprej vedeti, katera zdravila bodo zdravniki predpisovali.

V Pomurskih lekarnah zavračajo očitke o neustreznih cenah izdelkov, kot primer je priložen sken računov za Aspirin iz dveh lekarn. Cene zdravil za zunanje lekarne se spreminjajo vsaka dva meseca, v njihovem imenu se za cene sicer pogaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Priloženo:

Sken računov za Aspirin iz lekarne Pomurskih lekarn v Murski Soboti in lekarne v Bad Radkersburgu, iz katerega je razvidno, da je Aspirin v Pomurskih lekarnah cenejši kot v Avstriji.

Mogoče vam bo všeč