Nekategorizirano

Pojasnilo ob sprejetju Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi za področje športa

Vlada RS je na svoji 35. seji 8. oktobra sprejela Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi.
Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omejuje oziroma prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji in v času zbiranja prepoveduje promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

Odlok začasno prepoveduje zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi odlok dovoljuje samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Odlok nadalje določa, da se zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katera se zakon, ki ureja javna zbiranja, ne uporablja, dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ.

Po uveljavitvi Odloka so športne organizacije, ki delujejo na področju tekmovalnega športa, izpostavile vprašanje veljavnosti omejitev iz odloka za programe oziroma izvajalce športnih tekmovanj ter treningov povezanih z udeležbo na športnih tekmovanjih.
Pojasnilo k Odloku za potrebe izvajanja programov športnih tekmovanj in treningov
Programi športnih tekmovanj in treningi, povezani z udeležbo na športnih tekmovanjih sodijo med oblike zbiranja, za katera se zakon, ki ureja javna zbiranja ne uporablja, če niso organizirani kot javne prireditve. V tem primeru je na teh programih dovoljeno zbiranje več kot 10 oseb in največ 500 oseb.

Za izvedbo športnih treningov, povezanih z udeležbo na športnih tekmovanjih organizator ne potrebuje pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pod naslednjimi pogoji:

da organizator zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi ob smiselnem upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
da med izvedbo programa ni zagotovljene strežbe oziroma pogostitve s hrano,
da ni prisotnih gledalcev oz. da je program zaprt za javnost.
 Za izvedbo športnih tekmovanj organizator ne potrebuje pozitivnega mnenja NIJZ pod naslednjimi pogoji:

da organizator zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi ob smiselnem upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
da med izvedbo programa ni zagotovljene strežbe oziroma pogostitve s hrano,
da ni prisotnih gledalcev oz. da je program zaprt za javnost.
V kolikor organizator programa športnih tekmovanj želi omogočiti spremljanje tekme s strani gledalcev, potrebuje tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Kadar športno tekmovanje sodi med mednarodne športne prireditve oz. med članska tekmovanja v kolektivnih športih, mora organizator tekmovanje prav tako prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011).

Med programe športnih tekmovanj sodijo programi športnih tekmovanj in programi treningov povezanih z udeležbo na športnih tekmovanjih, ki jih opredeljujejo naslednja priporočila NIJZ: Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in Priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju šolskih in študentskih športnih tekmovanj.

Mogoče vam bo všeč