Nekategorizirano

Pivčeva je imela prav! Predsednika DESUS-a lahko razreši le kongres stranke

Aleksandra Pivec, je imela prav, da predsednice ne more razrešiti  svet stranke DESUS. Izvoljena ali razrešena je edino le lahko na kongresu.

Pivčevo lahko razreši le izredni kongres stranke Stranka DeSUS ima statut in program, ki ga sprejme na kongresu stranke. Statut med drugim tudi določa notranjo ali teritorialno organiziranost stranke ter mandatno dobo članov organov stranke. Statut tako določa med organi stranke na državni ravni organiziranost tudi predsednika stranke, kot organ stranke.

Preberi še: https://vfokusu.com/post/554122/poslanci-desus-zahtevajo-odstop-svoje-predsednice

Po prvem odstavku enajstega člena statuta mandat organom stranke, delovnih teles, organov teritorialnih in pokrajinskih organizacij ter njihovih članov traja štiri leta oziroma do predčasno sklicanega volilno programska kongresa stranke oziroma konference ali skupščine teritorialne ali pokrajinske organizacije. Po izteku mandata so člani lahko ponovno izvoljeni. V primeru ko je do volilnega kongresa manj kot eno leto in predsednik zaradi določenih razlogov ne more opravljati svojega dela, lahko v tem primeru funkcijo predsednika prevzame eden izmed podpredsednikov stranke, ki ga s tajnim glasovanjem izvoli Svet stranke.

Preberi še: https://vfokusu.com/post/553965/vrstijo-se-izrazi-podpore-predsednici-desus-a-in-kmetijski-ministrici-aleksandri-pivec
 

Po prvem odstavku enajstega člena statuta mandat organom stranke, delovnih teles, organov teritorialnih in pokrajinskih organizacij ter njihovih članov traja štiri leta oziroma do predčasno sklicanega volilno programska kongresa stranke oziroma konference ali skupščine teritorialne ali pokrajinske organizacije. Po izteku mandata so člani lahko ponovno izvoljeni. V primeru ko je do volilnega kongresa manj kot eno leto in predsednik zaradi določenih razlogov ne more opravljati svojega dela, lahko v tem primeru funkcijo predsednika prevzame eden izmed podpredsednikov stranke, ki ga s tajnim glasovanjem izvoli Svet stranke.

Tega pa očitno ne ve Tomaž Gantar, ki bi želel na njen stolček. Nov predsednik stranke je v primeru Aleksandre Pivec izvoljen le v primeru, če bi sklicali predčasni kongres stranke Ker kongres ni oddaljen manj kot eno leto, funkcija predsednika stranke ne more preiti na enega izmed podpredsednikov stranke v času do rednega kongresa, pač pa funkcijo do predčasnega sklicanega kongresa, obdrži dosedanji predsednik stranke.

Aleksandra Pivec bo vsaj še do kongresa ostala torej predsednica stranke DeSUS.

Vir:e-maribor.si

Mogoče vam bo všeč