Nekategorizirano

Oprostite jim, saj (ne) vedo, kaj delajo ali pač?!

Sprejemanje zakona o evidentiranju nepremičnin, ki skupaj zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin predstavlja temelj za prihodnje ustreznejše obdavčenje nepremičnin, je zaradi odsotnosti zakona o davku na nepremičnine v veliki meri izguba časa, ugotavljajo v stranki Dobra država. Prepričani so, da  podobno kot na številnih ostalih področjih, tudi na tem področju vlada Mira Cerarja pred iztekom mandata poskuša vzbujati vtis, da nekaj dela, zato bo za potrebe predvolilne promocije formalno »odkljukala« še ta zakon.

Da je sama ureditev evidentiranja in ustreznega vrednotenja nepremičnin seveda pomembno, dodajajo v Dobri državi, saj je skrajni čas, da končno dobimo kredibilen pregled in oceno vrednosti fonda nepremičnin. Dejstvo pa je, da bistvo – obdavčenje nepremičnin trenutna vlada prelaga na naslednjo, ki bo morda, ali verjetno, tudi samo evidentiranje in vrednotenje uredila drugače, kot to na hitro počne sedanja vlada, so zapisali na svoji spletni strani. 

Nepremičninski davek bi moral biti del celovite prenove davčnega sistema, potrebnih prerazporeditev v strukturi pobiranja davčnih dajatev, tudi razbremenitev v delu obdavčenja dela. O okviru obdavčenja nepremičnin bi moral določiti povprečno vrednost premoženja državljanov, ki bi bila obdavčena z razmeroma nizko stopnjo, vse, kar nesorazmerno presega povprečno vrednost, pa bi bilo potrebno temu ustrezno obdavčiti in v okviru celovite davčne politike preprečiti neracionalne, tudi regionalno neuravnotežene investicije v nepremičnine. Ne nazadnje je ustrezna obdavčitev nepremičnin tudi instrument stanovanjske politike, urejanja trga nepremičnin. 

Vsa vsebinska vprašanja, ki so seveda težja od oblikovanja razmeroma enostavnih birokratskih postopkov evidentiranja in administrativnega vrednotenja, je vlada, tako, kot na drugih področjih, prevalila na prihodnje vlade. To je tipični vzorec obnašanja Cerarjeve vlade, kar je razvidno iz primerov NLB, zdravstvene reforme, pokojninske reforme, celovitih sektorskih strategij…oprostite jim, saj (ne) vedo, kaj delajo ali pač!?

Mogoče vam bo všeč