Nekategorizirano

Opozorilo! Stopnja velike požarne ogroženosti je še v veljavi!

Da smo sredi večjega sušnega in brezpadavinskega obdobja ter posledično temu povečane požarne ogroženosti drži, drži pa tudi, da ljudje oziroma občani vsa opozorila ne jemljejo dovolj resno in  da se ne zavedajo resničnosti obstoječe grožnje, čeprav jih na to dnevno opozarjajo tudi poročila o požarih v naravi.

O tem pričajo tudi informacije s policije, kjer bili  včeraj  obveščeni  o  požarih, do katerih je prišlo zaradi kurjenja suhe trave in vejevja.
Glede  na  to, da je razglašena velika požarna ogroženosti, znova opozarjamo vse  občane,  naj  v  tem  času  na  travnikih  in v okolici hiš ne kurijo, zažigajo  listja,  suhe trave, odpadnega vejevja in drugega. V teh razmerah hitro  pride  do  požarov,  s čimer tisti, ki kurijo, ne ogrozijo le lastne varnosti  in  varnosti  soljudi, pač pa tudi varnosti svojega in drugega premoženja.

Na območju celotne države je Uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Policija in pristojni inšpektorat bosta izvajala tudi poostren nadzor.

Med drugim je prepovedano kuriti in požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih.

Kar se kurjenja na prostem tiče, je to načeloma dovoljeno skozi vse leto, razen v gozdu, kjer velja stalna prepoved kurjenja. Kurjenje na prostem je prepovedano le v časih, ko so razglašene večje požarne ogroženosti.

Hišni proračun lahko doživi očitno obremenitev  ali nepričakovan izdatek v primeru nespoštovanja opozoril oziroma navodil o tem početju na prostem. Za kurjenje odpadkov v naravnem okolju ali na prostem se po uredbah gibljejo globe v višini med 100 in 600 evri za posameznike, ter med 600 in štiri tisoč evri za pravne osebe. Prijavo je  v takšnem potrebno posredovati Inšpektoratu za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primerih kršitev v času, ko je razglašena večja požarna ogroženost pa se lahko o kršitvi obvesti tudi policijo.

Odgovornost za početja, ki niso v skladu z opozorili, je na tistih ki povzročajo nevarnost, v tem primeru  nevarnost pred požari.  Ni odveč povedati tudi to  da bodo vaše reakcije enake tistim, ki so deležni drugi v podobnih primerih ko je vaša osebna varnosti in varnosti premoženja ogrožena.
Odgovorno ravnanje je na vaši strani, da  to lahko pričakujete   tudi od drugih.

V.K.T.

Mogoče vam bo všeč