Nekategorizirano

Odziv na odločitev avstrijske zvezne vlade o podvojitvi sredstev za narodne skupnosti

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je z velikim zadovoljstvom sprejel novico o odločitvi avstrijske zvezne vlade, da bo podvojila sredstva za narodne skupnosti v državi.
Do povišanja podpor narodnim skupnostim je nazadnje prišlo leta 1995, kar je ob inflaciji pomenilo veliko nazadovanje podpore v preteklih dveh desetletjih in pol; to je že načenjalo samo eksistenco manjšinskih struktur. Podvojena podpora bo omogočala, da bodo narodnostne organizacije svoje dejavnosti lahko usmerile v vse ključne sfere življenja, ki opredeljujejo identiteto – učenje jezika, ohranjanje kulture in razvoj novih kulturnih dejavnosti, podpora gospodarski dejavnosti, ki bo mlade ohranjanja na avtohtonem poselitvenem območju itd.

V dneh, ko mineva sto let od koroškega plebiscita, žal ugotavljamo, da obljube koroškega deželnega zbora, dane koroškim Slovencem tik pred plebiscitom (še vedno) niso bile izpolnjene. Prav tako ostaja neizpolnjen 7. člen Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki zagotavlja pravice koroških in štajerskih Slovencev. Število koroških Slovencev se je posledično v preteklih 100 letih drastično zmanjšalo. Odločitev aktualne vlade za podvojitev podpor zato štejemo za korak v pravo smer in ga resnično pozdravljamo. Sedanja avstrijska vlada v koalicijski pogodbi daje konkretne obljube za narodne skupnosti, večje kot katerakoli vlada do sedaj. Le takšni, manjšini (in vsem avstrijskim manjšinam) naklonjeni ukrepi bodo omogočili ublažitev asimilacije, pa tudi nove razvojne perspektive, ki bodo narodnim skupnostim omogočile ohranitev in razvoj. Želimo in pričakujemo, da bo temu pozitivnemu dejanju sledila tudi sistemska ureditev pravic manjšin.

Mogoče vam bo všeč