Nekategorizirano

OBČANI, PRIMITE SE ZA DENARNICE, ARSENOVIČ RACIONALIZIRA POSLOVANJE KOMUNALNIH PODJETIJ

O Arsenovičevem holdingu javnih komunalnih podjetij, ki stoji na trhlih nogah, smo že poročali. Nič ne zaležejo opozorila iz strokovnih krogov, pomisleki predstavnikov zaposlenih, direktor Mariborskega  vodovoda Danilo Burnač , ki je odkrito opozarjal na pomanjkljivosti, se je moral celo posloviti. A Arsenovič, ki se s holdingom ukvarja že skoraj dve leti, trmasto rine naprej.

Holding bi naj po Arsenoviču prinesel večjo kakovost storitev in racionalizacijo poslovanja. Iz slednjega bi lahko zaključili, da se bodo cene storitev celo znižale, saj glavni cilj javnih podjetij ni ustvarjanje dobička, ampak izvajanje gospodarskih javnih služb. Holding bo posloval racionalno, če bodo tako delovala vsa podjetja, ki ga sestavljajo. Tu pa se že začnejo težave in razhajanja med prakso in praznimi obljubami o zmanjšanju stroškov poslovanja.

En takšen primer je Nigrad d.d.. Uprava tega podjetja je za ponedeljek, 3.8.2020 ob 12.00. uri sklicala skupščino družbe. Na njihovi javno dostopni spletni strani je razvidno, da so osrednja točka prejemki članov nadzornega sveta. Po predlogu bi člani dobivali sejnino v višini 200 EUR, za korespondenčno sejo pa 160 EUR. Poleg tega bi jim pripadalo še povračilo stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. Posebej bi bilo s sejnino plačano tudi delo v komisijah nadzornega sveta. Do sem je še vse kolikor toliko sprejemljivo. Moti pa predlog, da bi člani po novem dobili še 11.000 EUR osnovnega letnega plačila za opravljanje funkcije, predsednik pa kar 16.500 EUR plačila. Z upoštevanjem omejitev glede števila sejnin, bi lahko član letno dobil do 19.250 EUR, predsednik pa celo 24.750 EUR letnih plačil. Letno bodo torej člani nadzornega sveta povzročili družbi, skupaj s stroški prevozov in nočitev, krepko čez 100.000 EUR stroškov.

Iz vabila na skupščino in iz predloženega gradiva ni nikjer razvidno, da so navedena izplačila vezana na kakršnikoli pogoj. Na primer na pozitivno poslovanje, določen obseg poslovanja ali doseganje poslovnega načrta. Torej, tudi če bo družba poslovala z izgubo, bodo nadzorniki upravičeni do bogatega plačila. Drugi problem je vprašanje sorazmernosti. Povprečna bruto plača na zaposlenega na podlagi opravljenih delovnih ur za leto 2018 je 1.510 EUR (za leto 2019 še ni javnih podatkov). Torej bo član nadzornega sveta dobil mesečno več kot je povprečna plača delavca Nigrada, ki ima 40 urno tedensko delovno obveznost. Predsednik pa bo dobil še bistveno več. Zelo zanimiva je tudi primerjava prejemkov članov nadzornega sveta z drugimi javnimi (državnimi) podjetji, ki so mnogo večja in bolj uspešna.

Glede na izdatno povišane prejemkov članov nadzornega sveta mogoče predvidevajo povečan obseg dela ali večja pooblastila članov. To pa že izgleda kot da Nigrad dobiva nekakšno kolektivno upravo v obliki nadzornega sveta, kar seveda ni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je Nigrad pred meseci dobil še prokurista. In vse to se dogaja kljub temu, da se bo velik del pristojnosti javnih podjetij prenesel na holding, ki bo imel še svoj nadzorni svet. Še več. Mestna občina Maribor predlaga, da se na prihajajoči skupščini Nigrad preoblikuje v d.o.o.. Vendar pa nadzorni svet Nigrada ostaja.

DUTB, ki jo je država ustanovila tudi zato, da skrbi za javno premoženje, je delničarka cca 25% delnic Nigrada. Zelo zanimivo bi bilo izvedeti, kaj gospodje v Ljubljani menijo o ukrepih za racionalizacijo poslovanja javnih podjetij, ki jih izvaja župan Arsenovič. In še to. V okviru preoblikovanja iz d.d. v d.o.o.    Mestna občina Maribor predlaga, da se skrajšana firma glasi Nigrad d.o.o.. Očitno dragi odvetniki in občinski funkcionarji niso preverili, da družba s takim imenom že obstaja v Ljubljani.

Kot vidimo spremembe v Mariboru ne gredo v pravo smer. Že v javnih podjetjih se stroški povečujejo, enako se bo zgodilo z ustanovitvijo holdinga. Vse to se bo slej ko prej pokazalo na povišanju cen komunalnih storitev. Zato mariborčani, primite se za denarnice, ko vam Arsenovič prodaja pravljice o o racionalizaciji.

 

 

 

Mogoče vam bo všeč