Nekategorizirano

Ob polletju čisti dobiček NKBM 32,7 mio eur

 Nova KBM je zaključila prevzem družbe Summit Leasing Slovenija (SLS), ene vodilnih lizinških družb v Sloveniji. Prevzem predstavlja pomemben korak pri doseganju strateškega cilja Nove KBM, da postane vodilna univerzalna banka v Sloveniji. S prevzemom se je obseg poslovanja banke nadgradil s storitvami finančnega lizinga najvišje kakovosti. Družba SLS bo v okviru Skupine Nove KBM še naprej delovala kot samostojna družba pod dosedanjim vodstvom, ohranila bo tudi vse zaposlene. Imela bo tudi dostop do sredstev za podporo bodoči rasti svojih strank in se bo še naprej osredotočala na to, da jim bo nudila storitve na najvišji ravni. 

Po prejemu vseh potrebnih regulatornih dovoljenj  in z izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe,  se je prevzem 100-odstotnega deleža v družbi SLS s strani Nove KBM danes zaključil. SLS bo  v okviru Skupine Nove KBM ostala samostojna družba in bo hranila svojo  blagovno znamko. Nadaljnje poslovanje SLS bo potekalo kot običajno,  a bo okrepljeno  s svežim kapitalom ter možnostmi nadaljnjega razvoja. 

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM, je komentiral: »Storitve Summit Leasing Slovenija povsem dopolnjuje obstoječe storitve Nove KBM in tako bomo lahko našim strankam zagotovili še celovitejši nabor finančnih storitev. Nadalje bodo obširna distribucijska mreža Nove KBM in močni finančni viri družbi Summit Leasing Slovenija in njenim strankam  omogočili številne nove priložnosti za rast.« 

Mitja Otorepec, direktor družbe Summit Leasing Slovenija, je dejal: »Navdušen sem, da smo postali član skupine Nove KBM. Ob tesnem sodelovanju s celotno ekipo Nove KBM bomo stremeli k nadaljnjemu razvoju in razširitvi našega poslovnega modela. Družba SLS bo z navzkrižno prodajo storitev dobila nove priložnosti, ki izhajajo iz široke distribucijske mreže Nove KBM. Našim obstoječim in novim strankam bo  tako na voljo izboljšan nabor odličnih finančnih storitev. Tudi v prihodnje se bomo osredotočali na to, da svojim strankam zagotovimo storitve na najvišji ravni.« 

Michele Rabà, član nadzornega sveta Nove KBM, je dodal: » Summit Leasing Slovenija  je uspešno podjetje z impresivnimi dosežki, tako finančnimi kot na področju odličnosti pri strankah. V nadzornem svetu Nove KBM smo zadovoljni, da lahko pozdravimo SLS v družini Nove KBM in pričakujemo, da bo imel prevzem pozitiven vpliv na poslovanje celotne Skupine Nove KBM . Ta strateški nakup označuje še en pomemben korak pri razširitvi nabora storitev Nove KBM in bo banki omogočil nadaljnje izboljšanje ponudbe potrošniškega financiranja.«

Potem, ko so se v zadnjem letu združile tri banke: Nova KBM ter nekdanji KBS in PBS, je nakup Summit Leasing Slovenija naslednji korak v uresničevanju strategije Skupine Nove KBM. Banka in Skupina Nove KBM v svojem poslovanju izkazujeta napredek, kar potrjujejo tudi polletni rezultati, objavljeni 31. avgusta letos. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Skupina Nove KBM, po nerevidiranih rezultatih, zabeležila čisti dobiček v višini 32,7 milijona evrov. Nadaljuje se tudi uresničevanje vizije Nove KBM, da do leta 2020 postane vodilna banka v Sloveniji, pri čemer se v banki in Skupini  osredotočajo na pet strateških stebrov: odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost ter organizacijska kultura in razvoj zaposlenih.

Mogoče vam bo všeč