Nekategorizirano

NKBM Moody’s spremenil obete iz stabilnih v pozitivne

Oceno je spodbudila sprememba ocene makro profila Slovenije z zmerno na zmerno+ ter nadaljnje izboljšanje osnovnih pogojev poslovanja banke.  Na osnovi zvišanja bonitetne ocene, ki ga je Moody’s objavil 22. junija letos, ocena dolgoročnih depozitov Nove KBM ostaja na Ba2, ocena finančne moči in prilagojene finančne moči pa na ba3.

Bonitetna ocena  odraža  trdno kapitalsko ustreznost Nove KBM (Tier 1 količnik na 30.6. 2017 je znašal 36,3%), hkrati pa ugotavlja pomembno znižanje deleža nedonosnih terjatev Nove KBM. Ta je konec leta 2015 predstavljal 36,3% vseh terjatev, konec leta 2016 pa 28,2% vseh terjatev.

Skupina Nove KBM je 31. avgusta letos objavila poročilo o poslovanju v prvih šestih mesecih letos. V  tem obdobju je ustvarila 32,7 milijona evrov čistega dobička, čisti dobiček Nove KBM pa je znašal 29,3 milijona evrov.

Predsednik uprave Nove KBM John Denhof je ob objavi polletnih rezultatov povedal: »Potem ko smo preteklo jesen in v začetku letošnjega leta uspešno končali združitvene procese Nove KBM ter nekdanje PBS in KBS, s čimer smo dosegli okoli 13-odstoten tržni delež združene banke po bilančni vsoti, smo oblikovali novo vizijo in strategijo Nove KBM in njene Skupine. Vizija Nove KBM je postati najboljša banka v Sloveniji do leta 2020, pri uresničevanju ambicioznih načrtov pa se banka osredotoča na pet strateških stebrov: odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti poslovanja, operativna učinkovitost ter ustrezna organizacijska kultura in razvoj zaposlenih. Poleg krepitve trženjskih aktivnosti smo se lotili optimizacije tako poslovne mreže kot notranjega ustroja banke, s čimer bomo lahko zagotavljali še bolj kakovostne storitve in hitrejše postopke dela ter krepili svoj položaj na trgu.«

Mogoče vam bo všeč