mednarodni danNotranje zadeveSlovenija

Ob 9. decembru, mednarodnemu dnevu boja proti korupciji. V kolikšni meri je raziskana, prepečena ali izničena-vprašanje za milijon Evrov.

Korupcija je poenostavljeno povedano kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega. Zelo pogosto  opustitev dolžnega ravnanja. Prisotna tudi pomoč pri tem dejanju ali pa podreditev določenega dela organov ali posameznikov ki so v »službi« napeljevalca k koruptivnemu  dejanju.   Boj proti korupciji kot načinu delovanja, ki spodkopava zaupanje državljanov v delovaje državnih organov, vladavino prava in tržno konkurenčnost, temelji na prepoznavanju, kaj korupcija sploh je in na doslednosti preprečevanja le-te.

Proti korupciji se torej ne moremo boriti zgolj z represivnimi odzivi na pojave korupcijskih kaznivih dejanj s strani policije, državnega tožilstva in sodstva. Ključno vlogo pri preprečevanju korupcije imata osveščanje in (ne)toleranca družbe do korupcije, kot tudi osveščanje in krepitev integritete v javnem sektorju, za kar skrbi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Pristojnosti KPK pri njenem preventivnem delu so se še okrepile z novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v letu 2020. S to novelo so se med drugim natančneje uredile procesne varovalke za udeležene osebe v postopkih, ki jih vodi KPK, upoštevana so bila tudi priporočila mednarodnih teles OECD in GRECO. Ministrstvo za pravosodje spremlja učinke zakonskih sprememb in ugotavlja, da so se spremembe v praksi večinoma dobro uveljavile, da pa nekatere rešitve še čakajo implementacijo v praksi (npr. razširitev aplikacije Erar).

Ali je to bilo do sedaj učinkovito ali ne je stvar zornega kota. Ob samem koruptivnem dejanju je opustitev dolžnega ravnanja bistvena sestavina, pri preganjanju   pa aposteriori,  po že storjenem, glede na zaznavne elemente, ki morajo biti podani. Ker pri visoko moralno in etično ter z visokimi pravnimi standardi zavarovana oseba, posameznik, ni možnosti za kakršne koli omejitev osebnih svoboščin v smislu pripora, nasprotno  kršilec ali osrednja oseba ali organ  je prost in brez omejitev. Kaj se vmes zgodi, ali se zabrišejo sledi ali ne, pa vsak ki je količkaj odprte glave pozna izid. Že tako škrbasti(preiskovalec) tiger ima enega zoba manj.

V okviru ministrstva trenutno poteka intenzivna priprava predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), ki je bil danes poslan v strokovno in medresorsko usklajevanje. Z novim zakonom bo v slovenski pravni red prenešena Direktiva EU 2019/1937.

Ali bo kakšen pomik narejen v smeri zatiranja sistemske, posebej korupcije v sodstvu, predvsem v instančnih sodiščih,  je druga zgodba. Jaz ne bi mogel podati kakšno tolažilno misel , da je rešitev stvar kakšnega leta. Sistemska koruptivna  »karavana« gre naprej. “Soustvarjalci” tega pravnega “paradiža”(v sodstvu in drugje ter podkupovalci ali napeljevalci k opustitvam)se sprehajajo v posmeh ostalim državljanom.
To ni cilj družbe v kateri živimo!

Vane T. Costa

vir v pomoč: MP

foto: iStock

Mogoče vam bo všeč