Varna, spodobna in dostojanstvena starost (foto splet)
PolitikaZdravjeŽivljenje

Skrajni čas:Dolgotrajna oskrba bo odslej sistemsko urejena. Le s pomočjo operativno naravnane vlade v življenje takoj.

Telovadba opozicije  ni pomagala. Očitnost izigravanja in zaviranja ni »obrodila« sadove.  Državni Zbor je danes(četrtek) s 44 glasovi za in 42 proti sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim se po približno 20 letih prizadevanj to področje sistemsko ureja. Določa niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih vsakodnevnih opravilih. Opozicija je v četrtek popoldne  sicer s svojimi manevri dvakrat pred glasovanjem povzročila nesklepčnost, a nato so uvideli, da si v bistvu delajo sami škodo. Državljani ne pozabljajo.  In so »prispevali« vsaj sklepčnost za sprejem zakona

Sistem zajema institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek. V vse oblike oskrbe razen institucionalne je vključena pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrba.

Kaj ureja zakon?

Zakon določa, da bo financiranje do leta 2025 zagotovljeno z že obstoječimi sredstvi v ta namen v pokojninski in zdravstveni blagajni, preostanek pa bo kril državni proračun. V času do leta 2025 je medtem predvideno sprejetje posebnega zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo uredil financiranje po letu 2025.

Sprejeli so več koalicijskih dopolnil, tudi dopolnilo, po katerem bo manjkajočih 16 milijonov evrov za pokritje dviga plač v domovih za starejše do konca leta 2022 zagotovil državni proračun. Tako se po zagotovilih koalicije oskrbnine v domovih ne bodo zvišale, kot je bilo zaradi novembrskega podpisa dogovora o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu načrtovano sprva.

Z ostalimi dopolnili denimo jasneje opredeljujejo višino začasnega denarnega prejemka, ki ga zavarovana oseba prejema v času do začetka koriščenja nedenarne pravice v dolgotrajni oskrbi, prav tako pa tudi zagotavljajo neprekinjen prehod izvajalcev dolgotrajne oskrbe v instituciji z zdajšnjih predpisov v izvajanje dolgotrajne oskrbe po tem zakonu.

S sprejetim dopolnilom Levice pa so črtali del, po katerem bi morali tisti zavarovanci, preko katerih je obvezno zdravstveno zavarovan denimo zakonec ali starš, predvidoma od januarja naprej plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tudi za to osebo. V koaliciji so že med današnjo obravnavo dopolnil napovedali, da bodo amandma podprli. Kot so dejali v SDS, zapisana rešitev v predlogu zakona ni bila dorečena.

Obstoječe pravice po zagotovilih ministrstva za zdravje ne bodo ukinjene, ampak uvajajo primerljive pravice za primerljive potrebe. Uvrščanje v kategorije bo v domeni vstopnih točk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer bodo potencialne upravičence do storitev uvrščali v kategorije po enakih merilih.

Kdor je glasoval proti zakonu, je glasoval za odhod iz parlamenta. Ta zakon ne pušča nobenega zadaj. Desetletje truda se je danes obrestovalo.  S tem zakonom je  zagotovljena varno in dostojanstveno kvalitetno bivanje  brez da bi zapuščali sredino v katero živijo  vso življenje. Vlada ki je ustvarila pogoje in klimo da do tega pride si zasluži pohvale. In je potrebno pohvali izreči brez zadržka. Uspelo je tistim ki so znali in zmogli ter želeli.

Vane T. Costa

Vir v pomoč: gov.si DK.

Foto:splet

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika