Nekategorizirano

NSi: Družinski zdravniki – med pomanjkanjem in izgorelostjo

Poslanska skupina NSi  zaradi kritičnih razmer na področju družinske medicine zahteva nujno sejo odbora za zdravstvo

Ob številnih težavah, ki smo jim priča na ravni primarnega zdravstvenega sistema oz. družinske medicine, smo se v NSi odločili za sklic nujne seje odbora za zdravstvo, kjer pričakujemo, da bodo zlasti minister oz. predstavniki vlade predstavili ukrepe in rešitve za izboljšanje nastale situacije.

Družinski zdravniki so na nevzdržne razmere opozorili že na zadnji skupščini Zdravniške zbornice Slovenije, ki je bila 10. januarja 2019. Izpostavljeno je bilo, da so družinski zdravniki preobremenjeni, pogosto izgoreli, mladi zdravniki pa se za specializacije iz družinske medicine ne odločajo prav pogosto, zato družinska medicina že počasi ugaša.

Če se vlada, na čelu z ministrom za zdravje, omenjenih problemov ne bo hitro lotila, se obeta zlom družinske medicine oz. celotnega primarnega zdravstva v nekaj letih. To bo zagotovo največji problem te države od časa osamosvojitve, saj bodo ljudje ostali brez osebnega zdravnika. Takšne alarmantne napovedi bi zato morale zbuditi vse odgovorne v slovenskem zdravstvu, da se resno posvetijo temu problemu in nemudoma najdejo ustrezno rešitev!

Primarna zdravstvena dejavnost potrebuje oz. zahteva spremembe predvsem zaradi demografskih sprememb, staranja prebivalstva, vse več je kroničnih bolnikov, predvsem zaradi hitrega tempa življenja, pacienti so tudi vse boj  izobraženi in posledično zahtevnejši, povečuje se tudi glavarina na zdravnika, hiter razvoj medicinskih smernic in priporočil in še bi lahko naštevali.

Predlagatelji nujne seje parlamentarnemu odboru za zdravstvo tudi predlagamo, da po razpravi sprejme naslednja sklepa:

Odbor za zdravstvo priporoča Ministrstvu za zdravje, da sprejme dodatne ukrepe za omilitev pomanjkanja družinskih zdravnikov in o njih poroča Državnemu zboru RS najkasneje do 31. 3. 2019.
Odbor za zdravstvo priporoča Vladi RS, da pri arbitraži o Splošnem dogovoru za leto 2019 dosledno upošteva standarde in normative za družinske zdravnike in jim zagotovi ustrezno plačilo.

Mogoče vam bo všeč