Nekategorizirano

Svetle poslovne in siceršnje dni za nekdanji hotel Turška mačka v Celju

V  Celju, v ožjem delu mesta, med SLG Celje in  poslopjem Narodnega doma ter občinske stavbe, kar nekaj let(dobrih deset let)je sameval Hotel Turška mačka  in kljuboval času in se boril kot z mlini na veter, ali z pomočjo manj ali bolj indolentnih zastopnikov( odvetnikov),  da  dobi lastnika, ki ve kaj in kako ter z zadostno kondicijo(finančno in siceršnjo) za lastno življenje brez dodatnega umetnega dihanja v obliki  nezadostnih konceptualnih videnj kaj pravzaprav početi  z njim, hotelom namreč, ki  je bil zgrajen leta 1978 po načrtih  arhitektov Danijela in Janeza Jagriča.
Dober teden nazaj se je zgodila. Dražba na kateri je bil hotel prodan hotel Turška mačka.. Prodan je bil  mestni občini Celje, ki je  se je kot predkupna upravičenka udeležila druge javne dražbe, na kateri je bila izbrana za najugodnejšega,  ponudnika za nakup po izhodiščni ceni 521.550 evrov . To je skladno z politiko in strategijo  Mestne občine Celje o nakupu  poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra  ter jim na odgovoren način dati, povrniti vsebino ter na takšen način jih vrniti v življenje, meščanov in vsem ki zahajajo v center ponuditi mesto in lokacijo za sprostitev, dogovore  in še česa.

Za veljavnost sklenjenega nakupa za vse nakupe čez 500 000 EUR, mestna občina mora dobiti soglasje mestnega sveta. Da bi vse bilo v regularnih rokih, je bila  v zvezi s tem sklicana korespondenčna seja 29. januarja. Taista je bila sklenjena v ponedeljek 4. februarja opoldne, na kateri so mestni svetniki z ogromno večino, skoraj soglasno  izglasovali potrditev in strinjanje z nakupom hotela Turška mačka.

Ko bo postopek nakupa v celoti zaključen in bo Mestna občina Celje nepremičnino prevzela v posest, bo najprej opravila nujna vzdrževalna dela. Zgradba je zaradi dolgoletne hotelirske tradicije pomembna za Celje, zato si bo Mestna občina Celje prizadevala, da bi v njej ponovno zaživela nekdanja dejavnost”,  je  povedala Mojca Grušovnik,  predstavnica za stike z javnostmi pri MO Celje.

Kar je samo po sebi razumljivo in pričakovano. Mestna občina Celje bo z nakupom  »Turške mačke«  postala lastnica več vitražev visoke umetniške vrednosti, ki jih je izdelal pokojni Lojze Spacal in krasijo stene in vrata jedilnice hotela. S tem, ko je občina odkupila Turško mačko naj bi bile zaščitene tudi te umetnine.  Pred Občino  kot lastnico je tudi imperativ ohranjanja kulturne dediščine,  kar za vitraže Lojzeta Spacala nedvomno velja.

Da je hotel Turška mačka,  tako kot katera koli mačka in ne samo turška, pokazal da ima več(devet sicer še ne) življenj, vemo,  prav pa je sedaj ko je postala lastnica MO Celje, kot odgovorna lastnica, da ima pravzaprav normalno dolgo poslovno in siceršnje vsebinsko bogato življenje.

Vane L. Tegov

 

Mogoče vam bo všeč