KmetijstvoSlovenijaV fokusu

Novinarska konferenca o podukrepu 6.3 – pomoč za zagon razvoja majhnih kmetij

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) sta opozorili na pravkar objavljeni že 3. javni razpis na podukrepu 6.3 – pomoč za zagon dejavnosti, namenjen razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Predstavili sta tudi spodbudne rezultate prvega javnega razpisa.

KGZS in ARSKTRP se zavedata pomena obstoja in razvoja malih kmetij, ker so te zelo pomembne za vitalnost našega podeželja in prehransko varnost. Zato sta na današnji skupni novinarski konferenci v prostorih KGZS predstavili možnosti, ki jih majhnim kmetijam ponuja že tretji javni razpis na podukrepu 6.3 iz  Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020.  Za ta razpis je predvideno 15,4 milijona evrov, za celotni ukrep pa je bilo namenjenih 52 milijonov evrov, od tega 39 milijonov iz evropskih sredstev. To je tudi zadnji tovrstni razpis, ki bo majhnim kmetijam dokaj preprosto omogočil dostop do podpornih sredstev, saj v predlogu novega strateškega načrta za obdobje 2023-2027 takšni razpisi niso več predvideni.

Vidna sta dva predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in dva predstavnika Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kateri sedijo za mizo in govorniškim pultom ter se pripravljajo za izvedbo novinarske konference.
Uvod v novinarsko konferenco | Avtor ARSKTRP

»Zbornica se je zelo zavzemala za sprejetje tega ukrepa. Gre namreč za kmetije, ki do sedaj niso imele možnosti kandidirati na nobenem razpisu, novi ukrep pa jim je omogočil pridobiti vsaj nekaj nepovratnih sredstev za investicije. Prav tako smo bili na zbornici uspešni s predlogom, da se iz dohodnine izločijo sredstva, ki so jih upravičenci namenili za investicije in so zanje priložili račune ter dokazila o plačilu,« je opozoril na vlogo KGZS njen direktor Janez Pirc in nadaljeval: »Ocenimo lahko, da je bila izvedba prvega javnega razpisa zelo uspešna tudi po zaslugi Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS, saj je bilo treba vložiti izjemno veliko truda v promocijo razpisa, da so se male kmetije, ki nimajo izkušenj, odzvale na razpis.«

Generalni direktor ARSKTRP, mag. Miran Mihelič za govorniškim pultom, ob njemu na levi strani sedita direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in namestnik generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Generalni direktor ARSKTRP, mag. Miran Mihelič med predstavitvijo javnega razpisa

Generalni direktor ARSKTRP mag. Miran Mihelič je prav tako pozitivno ocenil uspešnost dosedanjih javnih razpisov iz tega ukrepa, saj je bilo na prvem razpisu odobrenih kar 99 odstotkov vseh vloženih vlog. »S tem ukrepom in javnimi razpisi želimo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov, povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij, ohranjati poseljenost na podeželju in preprečevati zaraščenost,« je mag. Mihelič pojasnil cilje ukrepa in dodal: »Sicer pa so, oziroma bodo kmetije s temi sredstvi posodobile mehanizacijo, nabavile informacijsko-komunikacijsko opremo za sodobnejše poslovanje, kupile nove sadovnjake ali posodobile objekte za kmetijsko proizvodnjo ali dopolnilno dejavnost.«

Vidnih je devet oseb, večinoma novinarji, ki sedijo za mizo v dvorani in spremljajo novinarsko konferenco.
Prisostvujoči novinarski konferenci | Avtor ARSKTRP

Analiza prejetih vlog na razpis je pokazala, da je povprečna starost prejemnika sredstev 54 let, da v povprečju obdelujejo 7,3 ha kmetijskih zemljišč in redijo 7,8 glave velike živine. Največ prejemnikov sredstev je iz Savinjske statistične regije, sledijo prejemniki iz Osrednjeslovenske in Podravske regije.

Predstavniki KGZS in ARSKTRP so na koncu pozvali majhne kmetije, ki bi želele kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 5.000 evrov, da se oglasijo na najbližji izpostavi Javne službe kmetijskega svetovanja v okviru KGZS, kjer jim bodo pomagali izpolniti vlogo. V okviru 3. javnega razpisa lahko namreč vlogo oddajo tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, katerim ne bo treba izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato na javni razpis vabijo tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-11-03-novinarska-konferenca-o-podukrepu-6-3-pomoc-za-zagon-razvoja-majhnih-kmetij/?fbclid=IwAR36J6crwbxBlZyndJmIwwt6ZtLnBz38Ci1sFlt6f7rnUCpZD1co3CS5r64

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kmetijstvo