Nekategorizirano

Novela zakona o DDV vložena parlamentarni postopek

V poslanski skupini SDS so v parlamentarni postopek danes ponovno vložili predlog novele zakona o DDV, s katero bi znižali stopnje DDV, sprejet za časa vladanja Alenke Bratušek kot začasni protikrizni ukrep, koalicija SMC, Desus, SD pa uzakonila kot trajni ukrep.

Za obuditev spomina. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet 21.5.2013, so bile določene višje stopnje davka na dodano vrednost (DDV). Splošna stopnja se je povečala iz 20% na 22%, znižana stopnja pa se je povečala iz 8,5% na 9,5%. Takratna vlada Alenke Bratušek, ki je zakon predlagala, je navedla, da gre za začasen protikrizni ukrep, ki bo trajal dve leti in s katerim naj bi stabilizirali javne finance. Vendar pa je vlada dr. Mira Cerarja v noveli Zakona o davku na dodano vrednost predlagala, da višje stopnje DDV postanejo trajne. Koalicija strank SMC, DeSUS in SD je na seji državnega zbora, ki je potekala 18. novembra 2015, uzakonitev višjih stopenj DDV kot trajne tudi sprejela. “Uzakonitev trajno višjih stopenj DDV je bila nerazumljiva, nepotrebna, predvsem pa socialno krivična. DDV je namreč regresiven oziroma nesocialni davek, ki najbolj prizadene tiste, ki imajo najmanj, saj ga ti, glede na svoje prihodke, plačajo največ,” menijo v poslanski skupini SDS.

Zato bi po njihovem mnenju glede na podatke o tem, da je Slovenija v letu 2014 beležila 3,0% gospodarsko rast, v letu 2015 pa 2,3%, obenem pa se beleži tudi višanje prihodkov v državnem proračunu, saj se v letu 2018 pričakuje kar za 1,4 milijarde evrov več prihodkov v državnem proračunu kot pa jih je bilo v letu 2014,  bilo pravično, socialno in etično, da se stopnji DDV povrneta na predkrizno raven. “Tako predlagamo prvo nižjo stopnjo DDV višini 8,5% (znižanje iz 9,5% na predkrizno raven), drugo nižjo stopnjo pa v višini 5%, v zakonu je predlagana nova razvrstitev dobav blaga in opravljanje storitev, za katere se lahko uporabi nižje stopnje, in sicer v kategorije, za katere bi se uporabila 8,5% DDV in kategorije za katere bi se uporabila 5% DDV. Nadalje predlagamo, da Vlada RS predlaga Svetu Evropske unije, da v seznam blaga in storitev iz Priloge III Direktive Sveta 2006/112/ES, torej za tiste, za katere je dovoljena nižja stopnja, uvrsti tudi otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine ter gasilsko opremo. V kolikor bi to bilo sprejeto oziroma realizirano, bi se te kategorije v Sloveniji obdavčilo z drugo znižano stopnjo DDV v višini 5%. Predlagamo tudi, da se za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja določi nižja stopnja DDV v višini 5%. Pravna podlaga za tak predlog je v 102. členu Direktive, ki določa, da lahko po posvetovanju z Odborom za DDV, vsaka država članica uporablja nižjo stopnjo za dobave zemeljskega plina, električne energije ali daljinskega ogrevanja. Predlagamo pa tudi znižanje splošne stopnje DDV na predkrizno raven, in sicer iz 22% na 20%,” je še zapisano v predlogu poslanske skupine SDS za sprejetje novele zakona o DDV.

Predlog noveve bodo verjetno podprli tudi v poslanski skupini NSI. »Zmanjšanje obremenitev davka na dodano vrednost bi gotovo povečalo tudi potrošnjo, spodbudilo gospodarsko aktivnost in izboljšalo pogoje za poslovanje gospodarskih subjektov. Le politika, ki ne zaupa svojim državljanom, od njih zahteva plačevanje previsokih davkov,« je bil v komentarju o nujnosti znižanja stopenj DDV jasen podpredsednik NSi Jožef Horvat

»Nenavadno je, da leva vladna koalicija ne podpre zmanjšanja stopenj DDV. Gre namreč za davek, ki najbolj prizadene najrevnejše državljane, saj ti največji delež svojega mesečnega dohodka porabijo za potrošnjo izdelkov, ki jih potrebujejo za mesečno preživetje. Potrebno je velikokrat ponavljati, da je davek na dodano vrednost najbolj asocialen davek,« je prepričan Jožef Horvat.

Mogoče vam bo všeč