Več

Nova ureditev za evidenco iskalcev zaposlitve v primeru odpovedane zaposlitve

Opozarjamo vas, da od 21. januarja 2018 velja nova ureditev, ki določa, da se mora delavec, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, delodajalec pa mu ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, najkasneje v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi osebno ali po elektronski poti prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve.

Praviloma znaša nadomestilo prve tri mesece prejemanja 80%, v naslednjih devetih mesecih 60% ter po izteku enega leta 50% povprečne mesečne plače, ki jo je vlagatelj zahtevka prejel v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti (za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih, pa je osnova za odmero pravice njegova povprečna plača, prejeta v petih mesecih pred mesecem nastanka brezposelnosti). Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 350 evrov in ne višje od 892,50 evrov bruto.

Če pa se delavec v omenjenem roku treh dni ni prijavil v evidenco iskalcev zaposlitve, se mu prve tri mesece izplačuje denarno nadomestilo v višini 60 odstotkov od osnove (vendar ne manj kot 350 evrov). Navedeno velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom. Do znižanja denarnega nadomestila pa ne pride, če delodajalec delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni obvestil ali ga je napačno obvestil o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.

Povezava: https://www.ess.gov.si/_files/1932/denarno_nadomestilo.pdf

Članek je bil izvirno objavljen na strani socialna-druzba.si.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Več