izobraževanjeKulturaSlovenijazgodovinaŽivljenje

Nesnovna kulturna dediščina – istrskobeneški govori v slovenski Istri

Datum vpisa:
22/07/2021

Spodaj najdete krajši opis enote v Registru

Podzvrsti: narečja
Gesla: govor

Istrobeneški govori so italijanski narečni govori, ki jih pri sporazumevanju uporabljajo pripadniki italijanske narodne skupnosti v priobalnih mestih slovenske Istre (Koper, Izola, Piran) in njihovih neposrednih zaledjih.

 

vir: http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/istrskobeneski-govori-v-slovenski-istri

Več o narečjih v okolici Kopra lahko preberete na strani https://upbudi.upr.si/si/zgodbe/narecna-raznolikost-v-okolici-kopra

 

Mogoče vam bo všeč