Nekategorizirano

Nasveti policije za mirne in varne prvomajske praznike!

Zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19, bomo morali prebivalci nekoliko prilagoditi tudi preživljanje prostih dnevov ob prvem maju. Za zaščito najbolj ranljivih skupin prebivalstva pred okužbo je namreč še vedno v veljavi vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. A čeprav bo manj druženja, lahko praznike vendarle preživimo prijetno. Da bi bili dnevi pred nami tudi varni, pa objavljamo nekatere nasvete in opozorila policistov.

Previdno v prometu

Policisti bomo s povečano intenziteto izvajali nadzor prometa, pri čemer bomo še posebej pozorni na kršitve, ki so najpogostejši dejavnik prometnih nesreč, to so: prekoračitve hitrosti, neustrezno psihofizično stanje voznikov (prisotnost alkohola in/ali drog), nepravilno prehitevanje, neupoštevanje prednosti, ugotavljali pa bomo tudi druge kršitve, ki vplivajo na večjo varnost kolesarjev in motoristov.

Poleg tega bomo preverjali tudi namen potovanja prometnih udeležencev. Pri kontroli voznikov bomo preverjali, ali med občinami res potujejo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili določila odloka oz. Zakona o nalezljivih boleznih, pa bomo napotili na naslov stalnega bivališča oz. jim ukazali upoštevanje odloka. Voznike bomo opozorili, če bomo ocenili, da je to zadosten ukrep, da ga bodo upoštevali in zato ne bo prišlo do prekrška oziroma ogrožanja zdravja, za kršitelje pa bomo podali pisni predlog za uvedbo postopka Zdravstvenemu inšpektoratu RS, ki je prekrškovni organ s področja Zakona o nalezljivih boleznih.

Nadzori tudi drugod na javnih krajih in površinah

Ob tem pa policisti izvajamo nadzore nad spoštovanjem odloka tudi na javnih krajih in površinah, kjer je pričakovati kršitve in posledično ogrožanje zdravja zaradi nevarnosti prenosa nalezljive bolezni. V teh dneh in tednih je tovrstno varovanje življenja ljudi in njihovega zdravja prvenstvena naloga policistov. Nadzore pogosto izvedemo na podlagi obvestil občanov o sumu nedovoljenega zbiranja in zadrževanja na določenih javnih krajih.

Pred prihajajočimi prazniki posebej opozarjamo, da prirejanje piknikov v naravi ne sodi med izjeme, ki bi jih določal vladni odlok o omejitvi združevanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno. Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno.

¸Če že morate nujno na pot, previdno na cesti!

Če se že morate odpraviti na nujno, neodložljivo pot, vam svetujemo, da dosledno spoštujete prometne predpise in se dodatno ne izpostavljate nevarnostim v prometu. V lepem vremenu, kakršno se obeta tudi v teh dneh, so namreč vozniki pogosto manj zbrani, v danih razmerah pa so ceste tudi bolj prazne, zaradi česar imajo mnogi občutek, da lahko vozijo hitreje in bolj agresivno. Žal pa je dovolj že trenutek nepazljivosti, ki lahko pripelje do hude prometne nesreče.

Zato vas pozivamo: dosledno spoštujte omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise! Ne nazadnje boste s tem pokazali tudi svojo solidarnost do zdravstvenih delavcev in bolnišnic, ki so že tako obremenjene zaradi zdravljenja obolelih za covidom-19. Vozite trezni, mirno in previdno, uporabljajte varnostni pas in bodite pozorni tudi na šibkejše, bolj izpostavljene udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji, motoristi … Na varno vožnjo in previdnost pri delu v tem času posebej opozarjamo tudi voznike traktorjev. Prav zaradi povečanega števila različnih kategorij oz. vrst udeležencev na cestah bodite strpni drug do drugega!

Vsa nenujna potovanja v državo ali iz nje so še vedno odsvetovana!

V naslednjih predprazničnih dneh pričakujemo tudi večji priliv potnikov in več gneče na meji, ki pa se ji lahko izognemo le, če bodo potniki na novo kontrolo pripravljeni. Zaradi epidemije so namreč tudi na naših državnih mejah uvedeni posebni režimi in omejitve prometa ter spremenjeni pogoji za vstop tujcev oz. slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Mejo se lahko prestopa samo na mejnih prehodih, ki so odprti (na meji s Hrvaško) in na kontrolnih točkah, ki so vzpostavljene na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko v okviru njihovega delovnega časa in obsega. Zato naj se potniki, ki se odpravljajo na pot, pozanimajo, na katerih točkah lahko prečkajo meje.

 

Mogoče vam bo všeč