Nekategorizirano

Nam bodo skoraj tri desetletja po osamosvojitvi komandirale stare sile in globoka država?!

Prav neverjetno je, da se skoraj po 30 letih, kar smo samostojna država, nekateri še vedno oklepajo starih ideoloških vzorcev iz časov komunistične države. V Radencih tamkajšnji župan Roman Leljak bije boj z osebami, ki jim verjetno leta 1991 in še danes Slovenija ni bila intimna opcija, sicer se ne bi obračali na Ustavno sodišče, da naj razveljavi legalno in legitimno odločitev občinskih svetnikov Radencev, da se ulica, doslej poimenovana po zločincu Josipu Brozu Titu, preimenuje v Ulico slovenske osamosvojitve. 

Te osebe, ki sicer živijo na danes še Titovi cesti, so bile v času slovenskega osamosvjajanja zaposlene v organih za notranje zadeve in Udbe. Lahko pa povem, da so prvo podpisniki nekoč bili inšpektor, miličnik in delavka v notranjih zadevah. Vsi v SFRJ.”, pravi Leljak. Ker Broza, svojega zločinskega idola ne dajo, so po eni strani pričeli zbirati podpise pod referendumsko pobudo, s katero bi dosegli izničenje sklepa občinskega sveta, po drugi strani pa so se Romana Leljaka lotili z najbolj podlimi in primitivnimi metodami.

Leljak  preko svojega facebook profila Radenčane sprotno obvešča o gnoju in “trosilcih” gnoja, ki so se sami razkrili.  

Danes ste občani dobili dopis v katerih sem obtožen vsega živega. Proti avtorju bom podal kazensko ovadbo. Navedbe, da prikrito grozim, izsiljujem, pritiskam na konkretne osebe in na njihove družinske člane, da zagovarjam ustaško ideologijo, da me pozdravljajo na fb “za Radenci spremni” jaz pa, da odgovarjam “vedno”, je res preveč.
Prepričan sem, da vse našteto ni izzvano samo s preimenovanjem Titove ceste. V ozadju stojijo mnogi, ki jim ni po godu, da niso več prvi porabniki proračunskega denarja v Občini.
Res škoda. Naredili smo veliko, naredimo še lahko mnogo več.
Mojo sporočilo je jasno. Delam za ljudi, ki so me iz7violili,  samo oni na rednih volitvah 2022 lahko rečejo – dovolj je.

				Filip Robar Dorin, režiser in Roman Leljak, zgodovinar, maja 1989 v Hudi jami pred prvo pregrado			Filip Robar Dorin, režiser in Roman Leljak, zgodovinar, maja 1989 v Hudi jami pred prvo pregrado

Leljak je občanom postregel tudi z odgovorom pobudnikom referenduma s prvopodpisanim  Francem Vukajčem

Referendum, dopis. Glede na to, da je z moje strani vse javno, občani pa imajo pravico vedeti, objavljam moj dopis.Tudi v bodoče bo tako.
Prvi podpisnik Peticije z dne 25.5.2020
Franc Vukajč
Titova cesta 21
9252 Radenci

Datum: 16.06.2020
ZADEVA: Odgovor na vaš poziv glede zatrjevane neskladnosti pobude za referendum – pojasnitev neskladnosti
Spoštovani,
dne 05.06.2020 sem z vaše strani prejel dopis z navedeno zadevo: Pobuda za razpis referenduma proti preimenovanju Titove ceste v Radencih s 127 podpisi.
Dne 12.06.2020 sem vas skladno s 47. členom Zakona o lokalni samoupravi opozoril, da pobuda ni oblikovana v skladu z relevantno zakonodajo ter je v nasprotju z zakonom in s statutom Občine Radenci ter vas pozval, da ugotovljeno neskladnost odpravite v zakonsko določenem roku osmih dni od vročitve poziva, sicer se bo štelo, da pobuda ni bila vložena. Poziv vam je bil vročen dne 15.06.2020.
Dne 15.06.2020 (preko elektronske pošte) sem z vaše strani prejel dopis, v katerem navajate, da je referendumska zakonodaja zasnovana tako, da mora župan jasno navesti razloge za neskladnost pobude ter me pozivate, da v roku 48 ur odgovorim na vaš dopis s konkretnimi zahtevami za dopolnitev Pobude.
Primarno pojasnjujem, da vaša trditev ni točna in da ste poziv za odpravo ugotovljenih neskladnosti vložene pobude za razpis referenduma prejeli na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi, ki je javno dostopen splošni zakonski akt, ki jasno določa neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini, možnost odločanja po referendumu ter sam postopek in potek referenduma v lokalni skupnosti. Vaš dopis in rok 48 ur, ki ste ga sami samovoljno določili za odgovor na vaš dopis z dne 15.06.2020, pa nasprotno ne predstavlja zakonsko ustreznega postopanja ali materialnega oziroma procesnega roka s pravnimi posledicami. Ne glede na navedeno vas vseeno, v okviru vašega časovnega zahtevka, ponovno opozarjam, da vaša vložena Pobuda za razpis referenduma, z dne 05.06.2020, tako iz formalnih kot iz vsebinskih razlogov ni sposobna za obravnavo, saj ni skladna s 47. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki s tem v zvezi jasno določa postopek vložitve pobude, rok za pobudo, upravičence za vložitev pobude, naslovnika, vsebino pobude ter ostale pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za skladnost pobude za razpis referenduma z zakonodajo.
Posledično vas torej ponovno pozivam, da v roku 8 dni od vročitve mojega prvega poziva na odpravo neskladnosti, z dne 12.06.2020, s številko 031-0001/2020-20, ki vam je bil vročen dne 15.06.2020, pobudo popravite tako, da bo formalno sposobna za obravnavo ter naslovljena na pravilnega naslovnika in bo hkrati tudi vsebinsko ustrezala zakonski določbi prvega odstavka 47. člena Zakona o lokalni samoupravi ter bo skladna tudi z ostalo zakonodajo in zlasti Ustavo Republike Slovenije ter ostalimi zavezujočimi mednarodnimi akti.
Če pobudniki Pobude ne boste ustrezno popravili in dopolnili, vse tako, da bo skladna z določbo 47. člena Zakona o lokalni samoupravi, se bo žal štelo, da pobuda ni bila vložena, o čemer bom kot župan nemudoma obvestil vas kot pobudnika in občinski svet, vse skladno z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, Statutom Občine Radenci ter ostalimi akti.
S spoštovanjem, Župan Občine Radenci
Roman Leljak

Čeprav razočaran in utrujen, se Roman Leljak ne bo predal. Računa, da do referenduma ne bo prišlo in da bo ustavno sodišče, ki je že zdavnaj nekdanji jugoslovanski komunistični režim označilo za zločinskega, zavrglo zahtevo peščice oseb, ki si morda celo želijo restavrcije prejšnjega režima.

VIDEO: Roman Leljak o pobudnikih referendum 

Mogoče vam bo všeč