Nekategorizirano

Franc Bogovič: Slovenski turizem deležen podpore, ki si ga evropski turistični ponudniki lahko samo želijo

Bruselj, Koprivnica, 19. junij 2020 – Na junijskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju je bila sprejeta skupna Resolucija o prometu in turizmu v letu 2020 in pozneje. Evropska komisija je namreč že 13. maja 2020 sprejela sporočilo z naslovom “Turizem in promet v letu 2020 in naprej“, ki ga je spremljal paket treh smernic in priporočilo za pomoč državam članicam, da postopoma odpravijo omejitve potovanja in omogočijo turističnim in prevoznim podjetjem, da ponovno zaživijo, seveda ob upoštevanju nujnih varnostnih in zdravstvenih ukrepov.

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) sprejetje skupne Resolucije pozdravlja, saj je dejstvo, da je bil turizem v EU zaradi pandemije COVID-19 v zadnjih mesecih praktično popolnoma ustavljen, preživetje podjetij, ki živijo od turizma, pa je bilo in je še vedno resno ogroženo.

“Turizem je izredno pomemben del gospodarstva EU, saj potovalne in turistične storitve neposredno ali posredno prispevajo kar k približno 10% BDP EU in zagotavljajo delovna mesta za približno 23 milijonov ljudi, kar je približno 11% vseh zaposlitev v EU. Žal je pandemija korona virusa od vseh najbolj negativno vplivala ravno na ta gospodarski sektor, zaradi česar je posledično trenutno ogroženih najmanj 6,4 milijona delovnih mest,” je izpostavil Bogovič.

Resolucija o prometu in turizmu v letu 2020 in pozneje vsebuje tako priporočila glede načrta za okrevanje evropskega turizma in prometa po pandemiji COVID-19; poudarja potrebe po povečani solidarnosti in usklajevanju v sektorju turizma EU; in se hkrati zavzema za turistični sektor EU, ki bo pripravljen na prihodnost.

“S sprejetjem Resolucije se je pokazalo, da je tudi Evropa ukrepe, ki jih je slovenska vlada sicer predlagala in sprejela že pred časom, prepoznala kot učinkovit in pravi pristop k zmanjševanju enormne ekonomske in kulturne škode, ki jo bo zaradi koronakrize utrpel evropski turizem. Z Resolucijo se namreč predlaga nov evropski program vključujočega turizma, ki med drugim spodbuja tudi uporabo nacionalnih turističnih bonov; prav tako se prepoznava prednosti ponujanja programov socialnega turizma svojim državljanom s strani posameznih držav članic ter ugotavlja, da so se tovrstni programi v številnih državah članicah že zelo dobro obnesli, zato bi bilo zelo pozitivno, če bi bili interoperabilni tudi na ravni EU,” je poudaril Bogovič.

Pri tem je dodal: “Vse to so dejansko ukrepi, ki jih je nova slovenska vlada sprejela že pred tedni, kar dodatno dokazuje, da smo se v Sloveniji izjemno dobro, hitro in preudarno odzvali na situacijo ter predvsem prepoznali izjemen pomen našega turizma in naše kulture. Temu pa sledi tudi Evropa, ki se zaveda, da je Evropa največja turistična destinacija, ki izjemno veliko ponuja tako domačim kot tujim turistom, turizem pa je pomembna, če ne glavna sila, pri ohranjanju in plemenitenju kulturne dediščine.”

Bogovič je še izpostavil: “Veseli me tudi, da Resolucija opozarja na pomen spodbujanja trajnostnega turizma, poziva k podpori podjetij in delavcev, vključno s samozaposlenimi delavci, malimi in srednjimi podjetij (MSP), pa tudi družinskimi podjetji ter poudarja pomen turizma za nekatere države in geografska območja EU, kjer so storitve, povezane s turizmom, pogosto pomemben dejavnik pri zagotavljanju zaposlitev. Ravno tako Resolucija poudarja tudi koristi podeželskega in kmečkega ekoturizma ter poziva Komisijo, naj še bolj spodbuja in podpira pobude, s katerimi bi ustvarili dodatne vire dohodka za podeželska območja in zaposlitvene možnosti, preprečili odseljevanje in povečali socialne koristi.”

Mogoče vam bo všeč