Nekategorizirano

MO Celje: Novoustanovljeni javni zavod Tehno park

Produktivni del seje je pravzaprav pomenil poročanje  o finančni perspektivi MO Celje,  se pravi sedanji za obdobje  2014-2020 ter o pripravah na naslednjo in  sicer za obdobje 2021-2027. V tekoči finančni perspektivi  za pridobitev finančnih sredstev za sofinanciranje projektov je opazen  zelo dober procentualen delež evropskih sredstev in sicer v višini 36% ter sredstev iz skladov Republike Slovenije v višini 27 %.

Med drugim je Mestni svet  obravnaval ustanovitev javnega zavoda, ki bo upravljal z dejavnostmi in prenovljenimi prostori v stavbi nekdanje veleblagovnice Teko, na Gubčevi 1, kjer Mestna občina Celje ureja Poljudno znanstveni park in co-working prostore, v okviru projekta Generator.  Pri potrjevanju imena samega javnega zavoda ki bo upravljal z dejavnostmi in prenovljenimi prostori, je prišlo do vlaganje amandmaja ter določeno gimnasticiranje kdo in kako razume to imenovanje. Ob hudem     »trpljenju«določenega dela svetnikov je ob ponovljenem glasovanju obveljalo predvideno ime zavoda in sicer kot Tehno park.

Novoustanovljeni javni zavod Tehno park bo v stoodstotni lasti celjske občine, organa upravljanja pa bosta svet zavoda in direktor zavoda, sprva pa je predvideno imenovanje vršilca dolžnosti direktorja. Sama ustanovitev javnega zavoda, ki se od danes imenuje Tehno park, predvideva  prijavo na razpis za nepovratna sredstva. Obravnavanje odloka o ustanovitvi javnega zavoda po rednem postopku  pomeni  sproducira časovno stisko, ki bi ogrozila črpanje evropskih sredstev, so se v občinski upravi odločili za hitri postopek. Tako bi pravočasno zagotovili delovanje zavoda in odprtje parka v začetku prihodnjega leta.

Del časa  na seji je bil namenjen formalnostim kjer so se potrjevala poročila, finančna poročila, revidirana poročila in dobički v zavodih kjer je občina edini deležnik in obenem Mestni svet njihova skupščina. Vsi presežki od prej, tudi za leto 2018 ostanejo nerazporejeni, kar z drugimi besedami pomeni možnosti za razvoj in napredek tudi s  pomočjo lastnih sredstev. 

Da ne bi bilo vse tako enostavno in lagodno v času poletnih počitnic  so svetniki in svetnice naložili kar lepo število pobud, vprašanj ali enostavno izpostavili zadeve, ki bi jih morala  občina in določene njene službe, popraviti urediti ali enostavno narediti do prvega jesenskega snidenja. Zanimivo, obratno  od siceršnjega tempa v tem letnem času in času počitnic ter zmanjšanega  obsega dela večjemu delu občinskih služb.

Ostane nam da počakamo na jesen in na aktivnosti, ki bodo sledile!

Vane K. Tegov

Mogoče vam bo všeč