Nekategorizirano

Miran Gorinšek že četrtič kandidira za župana Občine Slovenske Konjice

Slovenske Konjice, 8. oktober 2018 – Občinski odbor Slovenske ljudske stranke v Slovenskih Konjicah je na današnji novinarski konferenci razkril vseh 23 kandidatov na listah za občinski svet v obeh volilnih enotah, 26 kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti in kandidata za župana. Svojo zgodbo so zaokrožili s sloganom: Z IZKUŠNJAMI ZA LJUDI.

Aktualni konjiški župan Miran Gorinšek je kot kandidat stranke SLS na lokalnih volitvah uradno napovedal že četrto zaporedno kandidaturo za županski mandat v občini Slovenske Konjice. »Rad delam v dobro naših občanov. Dvanajst let trdega dela, čudovitih trenutkov, pa tudi težkih preizkušenj mi je vlilo še več idej in elana. Ogromno smo naredili, pa imamo vendarle še veliko za pokazati,« je uvodoma začel Gorinšek, preden je predstavil program dela za mandatno obdobje 2018−2022.

Med glavnimi nalogami v naslednjem obdobju bodo tako:

– novogradnja konjiškega bazena, za kar je bila pred kratkim podpisana pogodba z izvajalcem,

– dodatna poživitev mestnega jedra in vseh javnih površin z rednimi kulturnimi dogodki,

– ureditev območja stare tržnice in dostop do nove tržnice v Konjicah,

– posodobitev OŠ Pod Goro in širitev Glasbene šole,

– gradnja prizidka v konjiškem zdravstvenem domu,

– komunalna oprema poslovne cone v Tepanju,

–  projekt poplavne varnosti na Zbelovem in v Mlačah ter kanalizacija in čistilna naprava Zbelovo,

– izgradnja vodovoda Tolsti Vrh,

– gradnja nove bivalne enote Varstveno-delovnega centra,

– zmanjševanje količine odpadkov s projektom »Zero waste«,

– gradnja krožišč pri vstopu na AC v Tepanju, pri Hoferju z obvoznico proti Oplotnici, v Zečah pri kapeli, ureditev križišč in posodobitev številnih cest (Žiče, Draža vas, Loče, Zbelovo …),

– gradnja državne kolesarske steze Tepanje–Sp. Grušovje, Hofer–Market v Slov. Konjicah in dokončanje kolesarske povezave Slovenske Konjice–Zbelovo,

– gradnja stanovanj na Spodnjih Prelogah in Slomškovi ter ureditev stanovanjske soseske na Tepanjskem Vrhu in v Ločah.

Za lokalne skupnosti je bilo sicer v zadnjih štirih letih na voljo bistveno manj sofinancerskih sredstev s strani državnega proračuna oz. evropskih skladov kot v preteklem obdobju. »Kljub temu smo lahko veseli precej uspešno izvedenih projektov, na katere smo lahko vsi skupaj ponosni. Med drugim smo zgradili dva vrtca, odprli prvi razpršeni hotel v Sloveniji v prenovljenem dvorcu Trebnik, posodobili pomožni stadion na Dobravi, v prostor umestili novo poslovno cono v Tepanju in opremili konjiško. Zelo pomembno je tudi, da s posodobitvijo kotlovnice izboljšujemo kvaliteto našega zraka in da v Dravinjo vračamo življenje. Vse to so pogoji za lepši jutri,« še doda župan Gorinšek.

Mogoče vam bo všeč