Nekategorizirano

Ptuj: Županski kandidat SDS Rajko Fajt skupaj s svetniško listo stavi na več vključevanja Ptujčanov

Na novinarski konferenci se je s svojo ekipo svetnikov in podpornikov predstavil Rajko Fajt, kandidat Slovenske demokratske stranke (SDS) za župana MO Ptuj, ki pod svojim sloganom »Fajt za Ptujčane« na prvo mesto postavlja prav njih.
V podporo strankarskemu kolegu so se novinarski konferenci pridružili tudi vidnejši člani SDS, in sicer evropski poslanec iz SDS dr. Milan Zver, poslanca Suzana Lep Šimenko in Jožef Lenart ter nekdanji župan MO Ptuj dr. Miroslav Luci. Listo kandidatov Slovenske demokratske stranke za člane Mestnega sveta MO Ptuj in osnovna izhodišča delovanja je predstavila Helena Neudauer, sicer dolgoletna aktivna mestna svetnica, v pretežnem delu iztekajočega mandata tudi vodja svetniške skupine. Program županskega kandidata je vsevključujoč, odprt za nadaljnje preverjanje pri volivcih, predvsem pa uresničljiv in konkreten v svojih zahtevah. Velik poudarek Fajt daje oživitvi starega mestnega jedra, pospešenemu urejanju prometne infrastrukture, večji participaciji četrti in ljudi, zlasti mladih ter širšemu strateško razvojnemu pristopu v sodelovanju z občinami Spodnjega Podravja.

Županski kandidat Rajko Fajt je v svojem okolju dobro poznan, saj je zadnjih 22 let ravnatelj ŠC Ptuj−Elektro in računalniške šole, pred tem pa je bil učitelj tehničnih predmetov na tej šoli. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike je predan svojemu delu in ga z veseljem opravlja. Ker je pridobil tudi uradna znanja s področja nadzora javnih zavodov in gospodarskih družb, ima dobra izhodišča, da kot župan uspešno in razvojno usmerjeno vodi občino. Že tretji mandat je član Državnega sveta Republike Slovenije in zadnjih 24 let tudi član mestnega sveta MO Ptuj. Poleg tega je bil še aktiven član Republiškega izpitnega centra, član sveta zavoda Znanstveno raziskovalnega središče Bistra in Revivisa (Regijsko višje in visoko šolsko središče). Je prijetna, uglajena oseba, ki zna pokazati odločnost in delovati povezovalno, kar priča tudi priznanje Območne Obrtne zbornice Maribor za odlično sodelovanje pri povezovanju šolske sfere in obrti, poleg tega pa je tudi dobitnik naziva Primus – zaslužni ravnatelj.

S svojim programom daje največjo težo Ptujčanom, saj meni, da bodo lahko le s sodelovanjem prišli do sprememb na bolje. V proces odločanja je potrebno pogosteje vključiti vse zainteresirane občane, jim prisluhniti in skozi strokoven in argumentiran dialog izboljšati komunikacijo. Podporo želi nuditi tudi mladim, da bi lažje prišli do stanovanj in imeli boljše možnosti za izobraževanje. Veliko priložnost vidi tudi v oživitvi starega mestnega jedra in pospešenem urejanju prometne infrastrukture. Delovne energije in idej mu ne manjka, upa le, da bo imel možnost uresničiti zastavljene cilje: da Ptuj s svojo zgodovino, kulturo in plemenitimi ljudmi postane slovenska prestolnica kulture in da bo na svoje mesto ponosen vsak Ptujčan, da bo Ptuj zagotavljal prijetno bivanje starejšim in nudil priložnosti za mlade, da ostanejo in ustvarjajo družine ter da bo podjetnikom omogočil razvoj in poskrbel za trajnostni vidik.

V podporo strankarskemu kolegu so se novinarski konferenci pridružili tudi vidnejši člani SDS, in sicer evropski poslanec iz SDS dr. Milan Zver, ki je svojega dolgoletnega kolega opisal kot izjemno osebnost s prav takšnimi značajskimi lastnostmi, ki jih mora imeti dober župan – odprtost, povezovalnost, širina, odločnost, strokovnost in jasnost. Podporo sta mu izrazila še poslanca Suzana Lep Šimenko in Jožef Lenart, ki kot domačina dobro poznate razmere v občini ter številne potrebe občanov, ki jih je lokalna oblast do sedaj v prvi vrsti ignorirala. Prepričana sta, da je Rajko Fajt najboljša izbira med letošnjimi kandidati za župane in pravi garant, da se občina vodi po meri ljudi. Podporo županskemu kandidatu je s svojo prisotnostjo na predstavitvi izkazal tudi nekdanji župan MO Ptuj dr. Miroslav Luci, ki je pred leti Rajka Fajta pravzaprav uvedel v politiko. Poznan je kot zagovornik realnih programov, ki je v svojih dveh mandatih uresničil dane obljube. Zato verjame, da bo prav Fajt edini prinesel spremembe na bolje v luči odprtosti, večje vključenosti, konkretnih rešitev za mlade v sodelovanju s sosednjimi občinami, zlasti pa bo še z večjim tempom poskrbel za razvoj nujno potrebne prometne in ostale infrastrukture.

Listo kandidatov Slovenske demokratske stranke za člane Mestnega sveta MO Ptuj in osnovna izhodišča delovanja je predstavila Helena Neudauer, sicer dolgoletna aktivna mestna svetnica, v pretežnem delu iztekajočega mandata tudi vodja svetniške skupine.

Mogoče vam bo všeč