Nekategorizirano

Mihael Horvat First d.o.o.: Država je razvita toliko, koliko je razvit njen najbolj nerazviti kraj

Država je razvita toliko, koliko je razvit njeni najbolj nerazviti kraj.

V tem kontekstu dojemamo tudi poslovanje našega podjetja pri čemer smatramo, da moramo strmeti k temu, da so vsi odjemalci naših storitev in ostali deležniki maksimalno poservisirani z naše tako strokovne strani, pa tudi na drugih področjih, ki nekako sovpadajo s samo kvaliteto poslovanja. Le s tovrstnim načinom poslovni subjekti prihajajo do kvalitetnih podatkov in informacij za razvoj njihovega poslovnega okolja.

Delujemo na skrajnem severovzhodu Slovenije. Pa čeprav je Pomurska regija od nekdaj veljala za bolj ali manj kmetijsko pridelovalno regijo vemo, da predvsem v zadnjem času pretežno temu ni več tako. Po propadu nekaterih večjih industrijskih obratov, je regija razvila potencial predvsem na podjetniško – obrtniškem področju, kjer imamo že od nekdaj dobre temelje in ohranjeno znanje ter pridnost. Pri razvoju teh manjših in srednje – velikih gospodarskih subjektov želimo soustvarjati in pomagati mi. Na področju poznavanja zakonodaje in spremljanju pogosto se spreminjajoče ali pa prilagajoče se zakonodaje imamo velike izkušnje, hkrati pa tudi lastne resurse za izvedbo strokovnih izobraževanj v naših prostorih, v primeru kompleksnejših zadev, pa se poslužujemo izobraževanj tudi izven naših prostorov ali celo regije.

Na področju računovodstva, ki je glavna nit naše dejavnosti, deluje podjetje že vse od leta 1992. Skozi leta se je tako, kot so se sami poslovni običaji ali prakse spreminjali, spreminjalo in razvijalo samo podjetje. Vmesen obdobju smo spremenili tudi sedež, kjer je potencial za razvoj novih aktivnosti pridobil še na večjem pomenu. Danes ne opravljamo zgolj samo čiste računovodske dejavnosti, ampak smo postali poslovni partner, ki našim naročnikom suportira vse ali pa večino informacij ter podatkov, ki so pomembni za sam razvoj dejavnosti, hkrati pa tudi za boljše plansko poslovanje. Tako poslovnim subjektom svetujemo na davčnem področju, na področju poslovnih trendov, pomagamo s kadrovskim svetovanjem, napotitvami delovne sile na delo čez mejo, svetujemo pri izboljšavi poslovnih procesov in drugo. S skrbnim pregledom nad predavatelji izvajamo tudi različna, predvsem neformalna izobraževanja v lastni ali v zunaj najeti predavalnici. Istočasno pa spremljamo prihajajoče in tekoče tako domače, kot tudi čezmejne razpise, pri čemer poslovne partnerje o teh obveščamo, po želji pa tudi pripravimo vso potrebno razpisno dokumentacijo.

Strmimo k temu, da vsako leto dodamo kakšno novo dejavnost ali aktivnost k našemu poslovanju. Za to smo se tako z notranjimi, kot tudi z nekaterimi zunanjimi sodelavci v preteklem letu odločili za dejavnost privabljanja tujih investitorjev predvsem v našo regijo. Menimo, da je to eden izmed načinov, da ljudi, ki so se predvsem iz finančnih razlogov odločili in si delo poiskali v sosednjih državah, pridobimo nazaj v domače delovno okolje.

Zaradi nekaterih odločitev s strani najvišjih državnih organov, so se ljudje iz naše regije bili prisiljeni zaposliti v bližnjih tujih državah, če so strmeli k boljšemu življenjskemu standardu. V domačem okolju pa se nam predvsem v zadnjem obdobju dogaja, da nam primanjkuje predvsem kvalitetne delovne sile. Za to so se nekatera podjetja bila prisiljena odločiti in si kader iščejo spet v drugih tujih državah, predvsem na Balkanu, v kolikor želijo ohraniti obliko in količino svojega asortimana. Menimo, da sam državni vrh temu področju ne namenja dovolj velike pozornosti, kar bo skozi trende ekonomskega razvoja posledično lahko pomenilo, da bomo postali še nekoliko bolj nerazvita regija oz. bo razkorak med revnimi in bogatimi še toliko večji. Tako imenovanega srednjega sloja pa tako rekoč več ne bo. Istočasno pa bo pomenili veliko manjšo konkurenčnost našega okolja gledano na zahodnoevropske države.

 

Delujemo kot center poslovnih storitev, kjer naročniki dobijo za lažje in intenzivnejše delovanje njihovih poslovnih subjektov vso podporo in pomoč. Hkrati pa nam daje zagon in motivacijo, ko spremljamo poslovne partnerje pri vsakoletni rasti in razvoju. Za to smo že nekaj let nazaj razvili slogan, »Vaš uspeh, je naš navdih«.

Neglede na hitro, večkrat spreminjajočo se zakonodajo ali spreminjajoče trende poslovanja ter drugih vplivov, bomo še naprej delovali kot vsakdanji podporni steber pri poslovanju naših naročnikov, prav tako pa se bomo maksimalno trudili k razvoju naše regije in domačega prebivalstva.

 

 

Mihael Horvat

Mogoče vam bo všeč