Nekategorizirano

3. razvojna os: Sta bila župana Polzele in Braslovč na “pranju možganov” pri Šarcu?!

Združene civilne iniciative Savinjske doline že nekaj časa opozarjajo na sume političnih pritiskov na župana Braslovč in Polzele, ki naj bi spremenila tudi mnenje glede primernosti trase Šentrupert – Velenje. 

Zadnja informacija Združene civilne iniciative govori o tem, da sta bila včeraj v torek, 23. aprila, župan Občine Polzela Jože Kužnik in župan Občine Braslovče Tomaž Žohar  poklicana na sestanek v kabinet predsednika vlade RS. Na Polzeli je bila še isti večer ob 19.00 uri sklicana izredna seja občinskega sveta, zaprta za medije in občane, za danes  ob 17.00 uri pa izredna seja občinskega sveta v Braslovčah.  Obe seji imata  samo eno  točko dnevnega reda, t.j. oblikovanje stališča, ali bi občini še vztrajali pri Zahtevi za ustavno presojo  Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS št. 3/17),  ali bi jo umaknili. 

Svetniki za izredni seji niso prejeli gradiva. Vse to pred napovedano skorajšnjo obravnavo  zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti Ustavnega sodišča, neodvisnega in avtonomnega najvišjega državnega organa sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter varuha ustavnosti in zakonitosti.

Kdo se boji presoje na Ustavnem sodišču in zakaj? 

Razrešitev sporov in nesoglasij na spodnjem delu trase severnega kraka 3. razvojne osi je ključnega pomena za svetlo prihodnost hitre ceste na Koroško. Je prvi pogoj, da si lahko Korošci še naprej dovolimo sanjati o sodobni cestni povezavi s preostalim delom države. Medtem, ko Korošci nestrpno čakajo na odločitve ustavnega sodišča glede presoje ustavnosti državnega prostorskega načrta odseka Šentrupert – Velenje, pa političnim igricam in spletkam ni videti konca. 

Foto: e-koroška

Mogoče vam bo všeč