Nekategorizirano

Mestni svet MO Celje na letošnji 1. Izredni seji sprejel odlok o rebalansu proračuna za 2020 .

Mestni svet Mestne občine Celje je na torkovi 1. izredni seji po hitrem postopku soglasno sprejel Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2020. ZeleniCE  transformiran iz Javnega zavoda v Javno podjetje.

V obdobju od lanskega decembra, ko je bil sprejet proračun za leto 2020, so se nekatere okoliščine, ki vplivajo na finančne tokove, spremenile, zato je bilo treba z rebalansom prejemke in izdatke ponovno uravnovesiti. Kot je že znano, so na finančne tokove vplivali tudi ukrepi, ki so povezani z epidemijo.


V rebalansu proračuna prihodki po novem znašajo 66.292.744 EUR in so v primerjavi z lani sprejetim proračunom za 2020 manjši za 417.277 EUR. Odhodki po novem znašajo 69.234.617 EUR in so v primerjavi s proračunom manjši za 4.812.098 evrov. Proračunski primanjkljaj znaša 2.941.873 EUR in je za kar 59,9 odstotka manjši od načrtovanega primanjkljaja v lani sprejetem proračunu. Spremembe so med drugim tudi na področju investicij. Z rebalansom je za investicije namenjenih 26.543.751 EUR oziroma 13,8 odstotka manj kot v proračunu. Med projekti, ki se zaradi posledic epidemije ne bodo izvedli letos, je gradnja prizidka k OŠ Hudinja. Glavnino aktivnosti za uresničitev tega nujno potrebnega projekta smo morali prenesti na prihodnje leto.  

Zavod Zelenice je bil  sprva ustanovljen kot javni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin v Mestni občini Celje, kar je opredeljeno kot gospodarska javna služba po Odloku o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje. S preoblikovanjem v javno podjetje bi bile tako odpravljene nekatere javno-finančne omejitve, ki zavod spravljajo v neenak položaj na trgu. Začetek delovanja novega javnega podjetja je predviden v začetku leta 2021. Ker ustanovitev javnega podjetja zahteva določene aktivnosti, ki terjajo svoj čas, bi sprejemanje odloka v dveh obravnavah lahko pomenilo precejšnji zamik pri začetku delovanja družbe.

Vlog  za štipendije za samostojne kulturne delavce povezane z nezmožnostjo delovanja zaradi pandemije, je bili oddanih 21. Kljub sprva določenih 50 tisoč je bila štipendija dodeljena vsem ki so oddali vlogo s tem da so bile opravljene določene prerazporeditve sredstev. To pomeni še enkrat posluh in upoštevanje njihovega pomena ter obenem možnost da glede na pomen ki ga imajo v lokalnem okolju, možnost nadaljnega delovanja in posledično temu bogatenje lokalnega okolja z vsebinami ki jih ponujajo.

Prav tako tudi zaradi podobnih okoliščin in nezmožnosti delovanja v  normalnih, izven epidemičnih oziroma okoliščin ki omejujejo delo in tekmovanje v posameznih športih, je MO Celje oprostila  NK Celje plačila uporabe športne infrastrukture  oziroma stadiona.

 

Kljub težkemu letu, upajmo pa v dosti boljše naslednje, MO Celje je zgledno in primerno okoliščinam odločno opravila kar se kvalitete bivanja in življenja. Tudi nekatera dogajanja ki so bila stalnica  v vseh letih do sedaj, bodo zelo verjetno odpadla, ali bodo v zelo okrnjeni obliki. Ampak letos bo tako, da lahko ostanemo zdravi in zmožni ustvarjanja in sooblikovanja družbenega in socialnega udejstvovanja  v naslednjem letu ki si želimo da bo leto presežkov in dobrega počutja.

Vane T. Costa

 

 

 

 

Mogoče vam bo všeč