Nekategorizirano

Mestna občina Celje želi pomagati gospodarstvu iz težav, ki ga je povzročilo širjenje COVID 19

Mestna občina Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva za leto 2020,  v katerem je tudi ukrep sofinanciranja gospodarskih subjektov v primerih naravnih in drugih nesreč. Prejšnja leta je ta razpis bil objavljen v septembru. 

Z objavo javnega  razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni Občini Celje za leto 2020 za mikro, mala in srednja podjetja (MSP), so pohiteli, da  zaradi razmer, ki jih je povzročilo širjenje koronavirusa, želijo  čim prej pomagati  gospodarstvu. . Prejšnja leta je ta razpis bil objavljen v septembru

Predmet javnega razpisa za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis, je poleg ukrepov, ki jih je zajemal lanski razpis, tudi ukrep sofinanciranja gospodarskih subjektov v primerih naravnih in drugih nesreč (v primerih izrednih dogodkov).

V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, za katere je kumulacija dopustna, se podajo vloge za vsak ukrep po katerem se dodeljuje.

Dokaz več, da poleg države, ki  je na primeren način preko  ukrepov oziroma protikoronskih  ukrepov od 1-4, na celjski mestni občini skrbijo da se ohranijo delovna mesta, da se ohrani malo, srednje in srednje veliko gospodarstvo. Njegova ohranjenost in nadaljni obstoj in razvoj pomenita,  da je in da bo v prihodnje  mesto Celje prijazno in naklonjeno sedanjim pa tudi  bodočim  gospodarskim in na splošno vsem poslovnim subjektom.

Celje Celjanom pomaga, pomoči potrebnim v dobrem in slabem. Tudi  na takšen, celo predčasno,oziroma prej kot po navadi, da le pomaga.

 Vane T. Costa

 

 

Mogoče vam bo všeč