Nekategorizirano

Manifest SDS za evropske volitve: Za Slovenijo v Evropi brez korupcije, z dinamičnim gospodarstvom, s priložnostmi za mlade

Ob tem, ko so danes predstavili skupno listi Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke za letošnje volitvev Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji 26. maja, je svet stranke SDS sprejel manifest za evropske volitve 2019. Manifest nosi naslov Evropa ZATE!

“Čas, ki je pred nami, tudi pred Slovenci, je čas boja. Čas boja za ohranitev našega ugodnega položaja v svetu. Boja za Evropo, za kakršno smo glasovali na referendumu 2003. Za Evropo evropske civilizacije in kulture, utemeljene na desetih božjih zapovedih in razsvetljenstvu. Evrope, ki spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, enakopravnost obeh spolov in pravico človeka do varnosti in dostojanstva. Za Evropo, ki je svojo civilizacijo pripravljena in sposobna varovati in braniti.” – Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke

Letošnje volitve v Evropski parlament sovpadajo s trideseto obletnico Slovenske demokratske stranke (SDS), v kateri se je zbrala večina državotvorne moči nekdanjega Demosa. SDS ni le najuspešnejša stranka v sodobni slovenski demokraciji, ampak je tudi najtrdnejše zagotovilo, da bo Slovenija šla po poti, ki smo si jo Slovenke in Slovenci začrtali na plebiscitu za samostojno Slovenijo in na referendumih za vključitev v evro-atlantske povezave. Predsednik Janez Janša je strankino življenjsko zgodbo opisal kot trideset let zvestobe Sloveniji.

Naša Slovenija deli z Evropsko unijo veliko stvari: ima sorodne kulturne in verske temelje, način življenja in dojemanja sveta. Različne naravne in zgodovinske okoliščine so na tem prostoru oblikovale tudi različne identitete, ki se med drugim izražajo v jezikovni in kulturni raznolikosti. To predstavlja svojevrstno bogastvo, ki ga skušajo levi globalisti izničiti. V Evropski ljudski stranki, katere dolgoletna članica je SDS, je načelo EU “združeni v raznolikosti” poznano kot ključno pri ohranjanju evropske skupnosti. Evropska unija je najznamenitejši dosežek v evropski zgodovini, utemeljen na miru in varnosti, na demokraciji, svobodi in solidarnosti. Vpetost SDS v evropske vrednostne zaveze je v Evropskem parlamentu prepoznana tudi v poimenovanju dvorane po očetu samostojne slovenske države dr. Jožetu Pučniku.

Naša domovina zadnja leta z drugimi članicami deli tudi težave in probleme. Ogrožena je varnost, ki je ena najpomembnejših vrednot stare celine. Teroristični napadi niso le poslabšali občutka varnosti pri ljudeh, ampak so dodobra pretresli tudi varnostne sisteme v Evropi. Drugi izvor ogroženosti ljudi predstavljajo nezakonite migracije. Leta 2015 jih je Evropa pričakala popolnoma nepripravljena in se nanje napačno odzvala. Vendar ne vse države članice. Madžarska vlada je pokazala, kakšen je učinkovit boj proti migracijam in tihotapljenju ljudi, ki je postalo velik posel raznih kriminalnih združb. Danes ni več mogoče zanikati povezanosti med kriminalom in terorizmom na eni strani ter nezakonitimi migracijami na drugi.

Moč Evropske unije je odvisna od tega, do kolikšne mere uveljavlja načelo solidarnosti, saj je razvila dobre mehanizme razvojne pomoči. To želijo nekateri izrabljati v politične namene, kar nakazujeta/odražata primera sprožitve postopkov proti Poljski in Madžarski. Če se bo v uniji ponavljala t. i. politika dvojnih meril, njena prihodnost ne bo rožnata. Strateški interes Slovenk in Slovencev pa je, da se Evropska unija ohrani kot skupnost državljanov in kot zveza avtonomnih držav.

Kakšen položaj Slovenije pričakujemo v prihodnje in za kakšno Evropo se zavzemamo?

Pričakujemo:

Slovenijo v Evropi, ki ohranja naš način življenja
Naše družine so naše korenine in središče evropske identitete, ki temelji na krščanskih vrednotah. Evropska unija mora biti kakovosten in varen dom, kjer se mladi ne soočajo z negotovimi zaposlitvami, težko dostopnimi stanovanji in vprašljivo prihodnostjo. Verjamemo, da je kakovosten in varen dom osnova za lažje in pogostejše odločanje za snovanje družin. Zavzemamo se za višanje evropskih sredstev za projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi, ter sredstev za aktivno reševanje demografskih vprašanj v uniji, še posebej glede rodnosti. Evropska unija mora biti prostor pravičnosti in dom, v katerem se bodo starejši počutili varne in sprejete. Starajoča se družba je izziv, ki ga lahko spremenimo v priložnost. Verjamemo, da so starejši izjemen steber naše družbe: naša modrost, vir naših vrednot, temelj naših družin. Zavzemali se bomo za to, da bosta zagotavljanje dostojnih pokojnin in socialna zaščita starejših postali prednostni temi evropskih politik. Naš način življenja temelji na svobodi in solidarnosti.
2. Slovenijo v Evropi, ki ščiti svoje državljane
Dogodki zadnjih let kažejo, da nobena država članica ne more popolnoma sama zagotoviti polne varnosti za svoje državljane. Posledice neučinkovitega varovanja zunanje schengenske meje so vidne v uvedbi notranjih meja in porastu terorizma. Milijoni ljudi, ki so na nezakonit način prispeli v Evropo, predstavljajo tako varnostno kot tudi socialno tveganje za EU. Verjamemo, da je le učinkovita zaščita evropskih zunanjih meja predpogoj za varnost in utrditev zaupanja v unijo. Poskrbeti moramo, da nihče ne bo mogel vstopiti na slovensko in evropsko ozemlje brez legitimne odobritve državnih organov. V krščanskem in humanitarnem duhu prevzemamo odgovornost za pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo. Zagovarjamo okrepljeno evropsko mejno in obalno stražo. Verjamemo, da lahko le skupaj, z okrepljenim in čezmejnim sodelovanjem ter zavzemanjem za vseevropsko varnostno-podatkovno bazo, premagamo terorizem. Okrepljeno sodelovanje zunanjih in notranjih obveščevalnih služb ter boljša izmenjava podatkov o teroristih bosta omogočila učinkovito določanje oseb, ki predstavljajo varnostno tveganje za našo domovino in državljane. V času ruskega hibridnega vojskovanja, novih vojaških ambicij Kitajske, negotovega čezatlantskega partnerstva in nestabilnosti v naši soseščini, ki jih prinašajo nezakonite migracije, mora unija uveljaviti učinkovitejšo obrambno politiko.
3. Slovenijo v Evropi enakovrednega razvoja
Evropska unija je tako projekt miru kot tudi ekonomsko-gospodarski projekt. Skupen evropski trg in enotna valuta evro sta bila tudi v času krize za Slovenijo najboljše zagotovilo za izhod iz težav. Evropska kohezijska sredstva so za Slovenijo orodje za ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjševanje razlik med regijami, dvig kakovosti življenja, boljše zdravstvene storitve in ne nazadnje priložnost za podjetnike. Odpiranje priložnosti za Slovenijo bo naša zaveza tudi za naprej. Z bolj izkoriščenimi evropskimi sredstvi želimo večjo prisotnost Evropske unije v vsakem slovenskem kraju.

4. Slovenijo v Evropi z dinamičnim gospodarstvom
Verjamemo, da je socialno-tržna ekonomija najboljši gospodarski model za 21. stoletje, saj dopušča ljudem avtonomne odločitve in zagotavlja socialno varnost za vse. Nadaljevati moramo z dokončanjem enotnega trga ter vlagati sredstva v regionalni razvoj. Dobre infrastrukturne povezave so ključne za enakomeren razvoj in ohranitev delovnih mest, vendar morajo biti investicije premišljene in predvsem pregledne. Poskrbeti moramo za mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica evropskega in slovenskega gospodarstva. Menimo, da naše gospodarstvo zaradi birokratskih ovir in neustreznega poslovnega okolja ni v enakovrednem položaju s tujimi gospodarstvi. Zato bomo, tudi z racionalizacijo predpisov, ki dušijo naše podjetnike, kmete in posameznike, še naprej delali za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

5. Slovenijo v Evropi, ki skrbi za okolje in kmetijstvo
Le z bolj odločnim in enotnim ukrepanjem proti podnebnim spremembam ter manjšim negativnim okoljskim vplivom evropskih podjetij bomo lahko predali čist planet naslednjim generacijam. Zavzemali se bomo, da Evropa postane vodilna skupnost na področju inovativnih, okolju prijaznih tehnologij. Obsojamo vsakršne manipulacije na področju varne hrane in se zavzemamo za strogo zakonodajo, ki bo preprečila goljufije. Evropski kmetje proizvajajo najbolj kakovostno hrano na svetu, skrbijo za krajino in tudi za kakovostno življenje na vaseh. Ponosni smo na bogato tradicijo in kakovost, ki ju zagotavljajo naše kmetje. Podpiramo zmanjšanje predpisov v skupni evropski kmetijski politiki, ki je v zadnjih desetletjih prinesla velik napredek.

6. Slovenijo v Evropi s priložnostmi za mlade
Mladim moramo omogočiti prihodnost in jih postaviti v ospredje načrtovanja politik. Slovenska demokratska stranka daje na evropski ravni prednost ukrepom, ki spodbujajo zaposlovanje mladih. Podpiramo povečanje evropskega financiranja za vse politike, povezane z mladimi, od boja proti brezposelnosti mladih do programov za mlade, kot sta Erasmus+ in jamstvo EU za mlade. Omenjeni programi krepijo evropsko identiteto, povečujejo možnosti za zaposlitev ter dajejo udeležencem znanja in spretnosti za boljše zasebno in poklicno življenje. V zadnjih letih smo za boj proti brezposelnosti mladih znatno povečevali sredstva v proračunu EU, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Še posebej podpiramo predlog Evropskega parlamenta, da se proračun za Erasmus+ poveča za trikrat, na 45 milijard evrov v naslednji finančni perspektivi.

7. Slovenijo v Evropi brez korupcije
Korupcijo je potrebno izkoreniniti v vseh sistemih in podsistemih na podlagi pravil in kriterijev, ki so enaki za vse. Menimo, da je enakost pred zakonom absoluten predpogoj za normalno delovanje demokratične države. Odločno nasprotujemo delitvi na prvo- in drugorazredne državljane in podjetja. Nedopustno je, da se lahko sredi evroobmočja pere denar za namene terorizma. V Evropski uniji vsako leto zaradi korupcije in davčnih goljufij izgubimo milijarde evrov, zato se zavzemamo za pregledne davčne sisteme in finančno poslovanje podjetij.

J. G.

https://www.demokracija.si

Mogoče vam bo všeč