Nekategorizirano

Leto 2017 si bomo zapomnili tudi po sramotni obsodilni sodbi dr. Milka Noviča

V petek, 22. decembra 2017 je ljubljansko višje sodišče potrdilo obsodilno sodbo zoper Milka Noviča in ga s tem pravnomočno spoznalo za krivega umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Sodišče je potrdilo tudi 25-letno zaporno kazen. “Kazen je visoka, a gre za najhujše kaznivo dejanje,” je dejala sodnica Stanka Živič. Obramba je bila vidno razočarana. Novičev zagovornik, starosta slovenskih odvetnikov Jože Hribernik: » Nekaj tako sramotnega kot danes, še nisem doživel. Ker ko sodniki nehajo soditi in le potrjujejo to, kar je nekje drugje že sklenjeno, potem smo res na dnu,” je dejal Hribernik. Da so pričakovali povsem drugačno razsodbo, oprostilno namreč, je dejal drugi Novičev odvetnik  Žiga Podobnik. “Sodišče je žal menilo, da je stanje ugotovljeno dovolj dobro, kljub temu da so nam bili zavrnjeni številni dokazni predlogi, vključno s tem, da se preveri strokovnost izdelave preiskav sledi streljanja.«

 Nad sodbo višjega sodišča, ki je le potrdilo sodbo okrožnega, po kateri je za umor dr. Janka Jamnika, direktorja Kemijskega inštituta, Milka Noviča obsodilo na 25 let zapora, je bila zgrožena tudi Ana Jamnik,  mati pokojnega Janka Jamnika, ki je senat višjega sodišča ni želel zaslišati. Milko Novič je tako že četrto leto v priporu dočakal Božič in Novo leto, Vili Kovačič oziroma DržavljanK, pa je na svojem blogu nekaj dni po sramotni sodbi zapisal, da bi bilo potrebno vsem sodnikom, ki so dokumentirano in sistematično kršili človekove pravice, odvzeti trajni sodniški mandat. Spomnil je na tako imenovani Pučnikov amandma k zakonu o sodniški službi, ki v osmem členu predvideva to možnost. Če bi ta člen zaživel v praksi, se ne bi zgodila sramotna sodba in dr. Milko Novič bi bil svoboden človek.

Uredništvo V FOKUSU v nadaljevanju objavljamo obsodilno sodbo okrožnega sodišča v Ljubljani, pod katero se je podpisala sodnica Špela Koleta, ki je Milka Noviča v imenu »ljudstva« obsodila na 25 let zapora. Ko bo javnosti dostopna pravnomočna obsodilna sodba senata višjega sodišča, izrečena na “črni” petek, 22. decembra 2017, jo bomo prav tako objavili  V FOKUSU.

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici mag. Špeli Koleta,

ob sodelovanju zapisnikarice Anite Čater,

v kazenski zadevi zoper obtoženi: dr. MILKO NOVIČ,

zaradi kaznivega dejanja umora po 1. in 4. točki 116. člena Kazenskega zakonika (KZ-1),

po obtožbi Specializiranega državnega tožilstva RS, opr. št. Kt 26004/2014 z dne 16.5.2015, vloženi dne 17.6.2015,

po dne 11.11.2015, 18.11.2015, 25.11.2015, 2.12.2015, 9.12.2015, 23.12.2015, 6.1.2016, 13.1.2016, 27.1.2016, 3.2.2016, 10.2.2016, 9.3.2016, 23.3.2016, 5.5.2016, 6.7.2016, 28.9.2016, 23.11.2016, 7.12.2016, 11.1.2017, 1.2.2017, 1.3.2017, 5.4.2017, 12.4.2017 in 13.4.2017 opravljeni javni glavni obravnavi, v navzočnosti obtoženca, njegovih zagovornikov, odvetnika Jožeta Hribernika v Ljubljani, njegove odvetniške pripravnice Monike Poje ter odvetnika Žige Podobnika v Ljubljani in okrožne državne tožilke Blanke Žgajnar,

dne 13. aprila 2017

RAZSODILO:

Obtoženi dr. Milko Novič

sin Božidarja in Milke, rojen 16.1.1956 v Postojni, stalno prebivališče Križ 140, Sežana, začasno prebivališče Žaucerjeva ulica 12, Ljubljana, po narodnosti Slovenec, državljan RS, po poklicu kemik, dr. kemijskih znanosti, poročen, oče dveh otrok v starosti 25 in 20 let, nezaposlen, lastnik dveh stanovanj do ene polovice na naslovu Žaucerjeva 12, Ljubljana in lastnik parcele na Krasu, še neobsojen, ni v drugem kazenskem postopku, v priporu od dne 22.12.2014 do 7.12.2016 ter od 13.4.2017 dalje,

je kriv,

da je drugega umoril s tem, da mu je vzel življenje, dejanje pa je storil iz brezobzirnega maščevanja s tem, da je

dne 16.12.2014 okoli 19:40 ure na parkirišču restavracije Via Bona, na naslovu Tbilisijska ulica 59 v Ljubljani, s strelnim orožjem kalibra 7,65 mm dvakrat ustrelil Janka Jamnika v glavo, ki je zaradi zadobljenih poškodb umrl dne 19.12.2014 ob 12:50 uri v CIT UKC Ljubljana

dejanje pa je storil iz brezobzirnega maščevanja, saj je bil Janko Jamnik direktor Kemijskega inštituta, kjer je bilo obtoženemu prekinjeno delovno razmerje, bil je odpuščen in je za to krivil tudi Janka Jamnika.

S tem je storil kaznivo dejanje umora po 4. točki 116. člena Kazenskega zakonika (KZ- 1) in se mu po isti zakonski določbi izreče kazen

25 (petindvajset) let zapora.

Obtožencu se na podlagi prvega odstavka 56. člena KZ-1 v izrečeno kazen všteje čas pripora od 22.12.2014 do 7.12.2016 ter od 13.4.2017 dalje.

Oškodovanki se s premoženjskopravnima zahtevkoma napotita na pravdo in sicer Tatjana Jamnik Skubic v znesku 33.819,97 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1.10.2016 dalje do plačila ter mld. Klara Jamnik v znesku 30.000,00 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1.10.2016 dalje do plačila in v delu v katerem uveljavlja plačilo rente od 11.1.2015 dalje, do dopolnjenega 26. leta starosti v mesečnem znesku 962 EUR, ki naj se plačuje vsakega 15. v mesecu, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zamude do plačila.

Obtoženca se na podlagi četrtega odstavka 95. člena ZKP oprosti plačila stroškov kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena ZKP in sodne takse. Obtoženec je dolžan plačati potrebne izdatke obeh oškodovank ter nagrado in potrebne izdatke njunega pooblaščenca.

OBRAZLOŽITEV:

I. ZAGOVOR OBTOŽENCA

1. Obtoženi je ves čas postopka zanikal storitev očitanega mu kaznivega dejanja. Zaslišan v preiskavi dne 24.12.2014 je vztrajal pri izjavi, ki jo je dne 22.12.2014 podal policistom iz nje pa izhaja, da se je na Kemijskem inštitutu (v nadaljevanju KI) zaposlil v januarju 1982. Najprej je delal pri profesorju Dolarju, kasneje pa je bil prestavljen v laboratorij za analizno kemijo, kjer je bil do konca leta 2009. Ko je odšla doktor Vida Hudnik, ki je bila takrat šefica, je prišel za šefa Bizjak Mirko, nekje leta 1998 in takrat so se pričele zanj težave. Obtoženi je pri tem ocenil, da so težave temeljile na tem, da so bili eni formalisti, drugi pa so želeli delati. Ker sta bila s šefom Bizjakom vsak na svoji strani, se nista ujela. Kasneje je Bizjaka nasledil Ogorevc Božidar in so se te težave in nesoglasja samo stopnjevale. Ogorevc ga je šikaniral, nato je poskrbel za to, da ga je dal na disciplinsko in tudi odrezal od financiranja projektov, ki jih je izvajal. S tem ga je praktično odrezal od dela. Nato so zoper njega nahujskali še sodelavce Ireno Grgič, Hočevar Sama in Van Elteren, ki je tujec, da so podpisali neko izjavo, da je grozen, da ponižuje sodelavce in še več negativnosti. Četrti je bil Bojan Budič, ki je dal ločeno mnenje, ki je bilo milejše, daje pač včasih težak, vendar precej milejše kot je bilo pismo prvo omenjenih. Obtoženi je ocenil, da je bila pravzaprav podlaga za to, da so ga eliminirali. V času odsotnosti zaradi dela na terenu so mu razstavili stroje, raziskovalke, ki so delale zanj, so preselili na hodnik. Nato so ga vrgli iz laboratorija in ga preselili na podstrešje, kjer niso bili primerni pogoji za delo, laboratorij pa je imel štiri nadstropje nižje v kleti. O vsem tem je sam obveščal vodilne ljudi v državi, Kuclerjevo, MORS in druge. Ena od točk za utemeljitev odpovedi je bila prav v tem, da širi neresnice pri financiranju projekta, da dela veliko moralno in materialno škodo Inštitutu. To je bilo leta 2008, ko je dobil odpoved iz krivdnih razlogov. Po njegovem zagovoru je sledil preklic te odpovedi, potem je sledila menjava direktorja Inštituta Petra Venturinija, ki ga je zamenjal Janko Jamnik. Jamnik je bil sprva do njega prizanesljivejši, vendar so se kmalu začeli ponovno stopnjevati pritiski nanj. Razlog naj bi bil v njegovem blatenju Inštituta, pa neke ankete da ni izpolnil in ni želel sodelovati pri prenosu denarja za njegovo mlado raziskovalko Darjo Kotnik. O vsem je sicer obveščal številne naslove, vendar je bil prav to tudi očitek, da s tem blati Inštitut in škoduje ugledu. Podpisnik pogodbe o odpovedi o zaposlitvi iz krivdnih razlogov je bil Janko Jamnik. Že pred redno odpovedjo delovnega razmerja je skušal z Jamnikom zadevo urediti in se dogovoriti, da bi lahko dokončal nalogo (projektno delo za MORS v zvezi z iskanjem sledov nizkobrizantnih eksplozivov po detonaciji z ionsko kromatografijo). Pri izvedbi tega projekta ga je Jamnik še naprej onemogočal na različne načine, zlasti z omejevanjem do prostora in denarja. Pri tem je Jamnik prepovedal, da bi mašino, ki je bila predhodno razstavljena in ponovno sestavljena v Novi Gorici, pripeljal nazaj na Inštitut, zato jo je vnovič peljal domov na Žaucerjevo 12 z vsemi dokumenti in navedbo, da je amortizirana in da je vrednost mašine nična. Ko jo je po enem letu sestavil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (v nadaljevanju FKKT) na pobudo profesor Pihlarja, ga je Jamnik kazensko ovadil zaradi suma, da naj bi jo ukradel. Omenjeni postopek še ni zaključen oziroma o čem takšnem sam ni obveščen. Od odpovedi naprej so tekle tudi tožbe, ki jih je sprožil Novič zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Pri tem je izgubil na vseh instancah, vključno na Ustavnem sodišču. Po vseh teh postopkih je bil strašansko razočaran, nato pa je spoznal »kam pes taco moli«, dejansko pa se mu je sesul ves življenjski slog, saj je vso kariero vlagal v to znanje in delo. Obtoženi je ocenil, da so ga izigrali, predvsem Inštitut v povezavi s pravosodjem. Vmes so tekli še drugi postopki, glede njegove neizvolitve v naziv znanstveni svetnik, vendar je to tožbo izgubil na prvi stopnji, nadaljnje postopke pa mu je odvetnik odsvetoval. Za tem se je odločil, da bo o teh nepravilnostih seznanil Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) konec leta 2013 zaradi mobinga in kraje intelektualne lastnine. Dobil je odgovor, da bodo en postopek vodili sami, za drugega pa so mu svetovali vložiti kazenske prijave na policiji. To je upošteval in vložil ovadbo na policiji, nekje spomladi 2014. Na eno od ovadb še ni prejel odgovora, za drugo pa je dobil vabilo na razgovor. Za to je kasneje prišla zavržba s strani tožilstva zaradi zamude roka za podajo ovadbe, ki je 3 mesece. Z nobeno fizično osebo z Inštituta nikdar ni imel sporov, vedno se je obračal na pravno osebo Kemijski inštitut. Sam ne pripisuje odgovornosti nobeni konkretni osebi, temveč meni, daje šlo za vodstveni kader Inštituta.

2. V zvezi z očitanim dogodkom umorom Janka Jamnika pove, da je kritičnega dne zjutraj vstal okrog 6:30 ure, ko si je pripravil kavo, pri tem po računalniku brskal po internetu, to je trajalo do približno 9. ure, ob 11:30 je bil dogovorjen z Meden Igorjem, da bosta šla skupaj v Sežano do župana Terčon Davorina, kjer so se pogovarjali, po pogovoru sta odšla z Medenom v Ajdovščino, se ustavila v pizzeriji, nato nadaljevala pot do nekega vinarja v bližini Vipave, pa šla nazaj v Sežano preko Razdrtega, vse z Medenovim avtomobilom Fiat Multipla. V Sežani je presedel v svoj avto Renault Megan, odpeljala sta se do Medena domov, kjer sta popila kavo, nato pa se je odpeljal okoli 16:00 proti Ljubljani. Ob prihodu domov na Žaucerjevo ulico je pred podhodom sosednjega bloka srečal ženo, ki se je prav tako vrnila iz službe, pred tem je ni videl in ne ve kje točno je parkirala, zagotovo pa njuna avtomobila nista bila skupaj. Skupaj sta šla v stanovanje skozi atrij, hčerka Jera je bila doma, žena je pripravila večerjo in se začela pripravljati na večerno zabavo. Povedala mu je, da gre na Inštitutsko sindikalno zabavo, ni pa povedala kje se bo to odvijalo. Odšla je od doma nekje okoli 19. ure s svojim avtomobilom, hči je bila doma, sam pa se je razkomotil in ni imel več namena iti od doma. Misli, da seje preoblekel v modro trenirko in mikico sive barve. Ležal je na kavču, v dnevni sobi pred TV sprejemnikom, okoli 19:30 ure je hči Jera skozi dnevno sobo odšla ven skozi atrij in mu ob odhodu povedala, da gre na telovadbo. Kako je odšla ne ve, domneva da jo je prišla iskat prijateljica. Tako je ostal doma sam, spremljal TV program, dnevnik oz. pretikal med različnimi programi. Ob 21:30 uri je bila najava večernih poročil na POP TV oz. na A Kanalu, kjer je bila kot udarna tema najavljena novica o streljanju na Viču brez ostalih podatkov. Nekaj po 22. uri seje domov vrnila hči, ki jo je vprašal, če je slišala da so streljali na Viču, pa o tem ni vedela nič. Zatem je šel spat z računalnikom, kjer je preko spleta spremljal novice in ugotovil, da je šlo za streljanje na moškega na Viču, domnevno direktorja Kemijskega inštituta. Kmalu zatem se je okoli 23:30 ure vrnila domov žena vsa prestrašena. Bil je še buden, vprašala ga je, če je slišal, da so ustrelili Jamnika in ji je povedal, da je o tem bral na spletu. Zatem ni mogel zaspati dlje časa, žena pa je odšla v svojo sobo. Glede očitkov njegove vpletenosti v umor pove, da tega ne more verjeti, da se to dogaja njemu. Striktno je vedno zagovarjal delo, poštenje in svoje rezultate, največ je vedno zahteval od samega sebe. Vedno se je postavljal za svoje delo, vendar izključno s pravnimi sredstvi, kar je vidno tudi v dosedanji korespondenci z Inštitutom. Na vprašanje, kdaj je bil nazadnje v območju restavracije Via Bona, je povedal, da tam ni bil nikoli in seje samo peljal mimo na lokacijo Merkurja ali Sokola, kjer je fitnes klub. Nazadnje je bilo to nekako 8 dni nazaj, zagotovo pred nedeljo. Na vprašanje, kdaj je bil nazadnje v trgovini Interspar na Viču je povedal, da je bil tam vsaj enkrat tedensko, kamor hodijo jesti v restavracijo, kdaj je bil nazadnje pa se ne spomni. V zvezi z uporabo mobilnega telefona je povedal, da ima zgolj eno številko, ki jo ima vsaj 4-5 let (041 533 291), uporablja jo tako za telefoniranje, kot tudi za izmenjavo podatkov in surfanje po spletu. Največ stikov ima z Rokom Grecsem, z njegovimi znanci iz stranke SDS Dragom Pircem, pa z Igorjem Medenom in Daliborjem Čotarjem iz Sežane. V zvezi s telefonsko komunikacijo kritičnega večera je povedal, da se te ne spomni, so ga pa o tem že spraševali ob prvem razgovoru (17.12.2014). Takrat je pogledal na telefon in ni opazil nobenega kontakta na svojem telefonu. Na posebno vprašanje, ali je prejel v tistem dnevu kakšno SMS sporočilo z neobičajno ali nenavadno vsebino je povedal, da se česa takšnega ne spominja, prav tako sam ni pošiljal nobenega SMS sporočila. Svoj telefon uporablja zgolj on in ga drugim ne posoja. Pred približno tremi tedni je izgubil v Ljubljani telefon in to prijavil na PP Vič, kjer so ga napotili na Trdinovo. Tam so mu svetovali, da prekliče telefonsko številko, kar je takoj storil in je nato naslednji dan dobil telefon nazaj, saj gaje zgolj pozabil na šanku v Parlamentu. Ni zaznal, da bi v tem času kdo uporabljal njegov telefon. Glede vklopa bazne postaje na območju kraja umora zabeleženega na izpisu njegovega telefona takoj postorjenem umoru, je odločno zanikal, da bi bilo kaj takega mogoče, ker je bil telefon zagotovo doma, kjer je bil tudi sam. V zadnjem obdobju stika z eksplozivnimi snovmi in strelnim orožjem ali strelivom ni imel vsaj pol leta. Nazadnje je bil na strelišču Dum Dum v Gameljnah, enkrat kmalu po novem letu 2014. Takrat je šel plačat članarino, hkrati pa je vzel še 50 nabojev, ki jih je tudi postrelil. Za kakšno vrsto orožja je šlo, se sedaj ne more spomniti, prav tako ne ve katero strelivo je uporabljal. Osebnega orožja koga drugega ni nikoli uporabljal. V zvezi s prisotnostjo delcev, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem v vzorcih zavarovanih na njegovih rokah in laseh, je zagotovil, da to ne more biti v povezavi s streljanjem, saj več kot pol leta ni streljal s strelnim orožjem in so zavarovani sledovi zagotovo nekega drugega izvora. Kot strokovnjak se glede izvora teh sledov ne more opredeliti, saj podrobnosti o ugotovitvah ne pozna, lahko le pove, da kuha oglje in ga melje, kuha milo iz palminovega olja, kokosovega olja z dodatki eteričnih olj, konzervansov na bazi rožmarinovega olja in pa drugo. Prav tako si dela kreme iz glicerina, voskov olivnega olja zaradi hipodermije, dermatitisa dlani. V zvezi z oblačili in obutvijo, ki jih je nosil nazadnje, je povedal, daje nosil črne hlače iz blaga s pasom, ki so mu bile zasežene, čevlje pa nizke rjave barve z grobim profilom, siv pulover, ki je bil zasežen, zimsko jakno črne barve na zadrgo s strganimi notranjimi žepi in zimsko kapo modre barve z napisom. Doma ima oblečeno trenerko modre barve in kratko majico. Pojasnil je, da za streljanje na strelišču posebnih oblačil nima, v zvezi z zaščitnimi sredstvi pri streljanju pa povedal, da uporablja glušnike in očala, ki jih dobi na strelišču. V zvezi z uporabo avtomobilov je povedal, da sam uporablja izključno svoj avto Renault Megane, LJ 19 3ZS, ženin Renault Megane vozita večinoma žena in mlajša hči, on ga ne uporablja. Starejša hči živi na Lavrici in ima svoj avto, ki ga sam ne uporablja. V zvezi s prometno nesrečo, ki jo je imel v letu 2012 v mesecu marcu je povedal, da jo je imel v Koprivi na Krasu, 1 kilometer od njegove vasi. Zaspal je in se zaletel v drevo, pri tem je prišlo do požara in avto Renault Scenic je zgorel v celoti. Takrat so posredovali gasilci, sam je bil pod vplivom alkohola, pri gašenju so opazili, daje na voznikovi strani iz predala v vratih izpadlo več tulcev nabojev, ki so bili prazni. Te tulce je pred tem dobil na strelišču Dum Dum v vedru, kjer shranjujejo izstreljene tulce. Tulce je takrat vzel z namenom analize ostankov polnilnega smodnika, v smislu ugotavljanja sestave sledov, ki nastanejo po detonaciji naboja. To je delal ljubiteljsko, iz radovednosti, saj ga to zanima. Policisti so primer obravnavali in so ga že tam vprašali, če ima še kaj neizproženega streliva zaradi varnosti gasilcev, vendar jim je pojasnil, da takšnega streliva nima v avtu. Ob koncu postopka so mu tudi pojasnili, da ga zaradi tega ne bodo posebej obravnavali, tulcev pa ni prevzel, saj so bili uničeni. Po tem je prijavil še eno raziskovalno nalogo v zvezi raziskave sledov visoko brizantnih eksplozivov na Agenciji za raziskovalno dejavnost, vendar naloga ni bila potrjena. Denar za to raziskavo je že dobil v okviru Inštituta in je z njim že nabavil mašine ionska kromatografija z visoko zmogljivim masnim spektrometrom. Povedal je, da nima nobenih resnejših bolezni, po odpustu iz službe seje podrobno pogovoril z osebno zdravnico, njej je znano, daje njegov oče storil samomor z obešanjem. Ker je precej »jamral«, mu je predpisala Cipralex, ki deluje antidepresivno in ga jemlje dnevno 1 tableto. Od mladosti ima težave s spanjem in si pomaga s tabletami Helex, po potrebi. Drugih zdravstvenih težav nima. Na vprašanje ali je po prenehanju delovnega razmerja na Inštitutu imel kakšne težave s prekomernim uživanjem alkohola je povedal, da ne, razen v primeru opisanega karambola. Bil je tudi na psihiatrični kliniki v Polju takoj po opisani prometni nesreči, kjer so ga napotili na odvzem in analizo krvi, kjer je bilo ugotovljeno, da ima normalno krvno sliko. Za zaključek je povedal, da nikdar ni pomislil na kakršenkoli fizičen obračun s komerkoli, sploh pa nikoli ni krivil Jamnika za nič in meni, da je bil zgolj izvrševalec nečesa kar so mu naročili drugi. Na posebno vprašanje, kdo bi lahko storil ta umor je povedal, da vidi morebiten motiv v pomanjkanju denarja pri mladem človeku, konkretno sinu Dušanke Janežič, ki naj bi v kratkem razbil več boljših avtomobilov in naj bi živel na veliki nogi, po tem pa naj bi mu ta standard padel in bi se maščeval. Zagotovo pa o tem ne more reči kaj konkretnega in gre zgolj za govorice, ki jih je slišal. V zvezi z bolj konkretnim motivom ne more reči ničesar, razmere na Inštitutu pa zagotovo poznajo tam zaposleni mnogo bolje. Vzdušje na Inštitutu je zelo podobno tiraniji, saj naj bi veljalo, da je treba delati kot ukažejo ali pa nič. Meni, da je bil Jamnik premlad za to funkcijo in ni znal prav delati z ljudmi.

3. V zaslišanju v preiskavi dne 24.12.2014 je bila obtožencu v celoti prebrana zgoraj povzeta izjava, ki jo je podal policistom, in obtoženi je po branju izjavil, da pri njej vztraja v celoti. Dodal pa je še, daje ključno v zadevi obdobje med 18.00 in 19.30 uro oziroma čas, ko je od doma odšla njegova mlajša hči. Pripomnil je, da pri delu na kmetiji pogosto uporablja brusilne stroje, kar bi lahko bil razlog za zaprašene delce na njegovih rokah in obrazu, drugega razloga za to ni videl. Po materi je namreč leta 2014 podedoval kmetijsko orodje in to orodje, predvsem traktor znamke Ursus 335, letnik 75, ki se pogosto kvari, je potrebno pogosto popravljati, pri tem uporablja brusilne stroje. Varilska dela opravi Martin Škerl iz Koprive, ostalo pa sam. Pri traktorju so tudi razni priključki, ki jih je prav tako potrebno popravljati. Nazadnje je brusil v soboto ali nedeljo pred obravnavanim dogodkom. Kritičnega večera seje, ko je bil sam doma, igral s psičko Piko, zakuril je peč na drva, pregledal pošto na internetu, ni pa bil prepričan, ali je tudi »surfal« po internetu. Ves čas, ko je bil doma, je imel mobilni telefon na mizi. Za osebo po imenu Robert Bartol ni nikoli slišal, v zvezi s prejetimi SMS-ji je povedal, daje dejansko tistega večera dobil dva SMS-ja, prvega z vsebino, kdaj naj da piščanca v pečico, to je bilo okoli 18:40 ure. Na ta SMS je odgovoril s šaljivo vsebino: »Kura je ušla« ali nekaj podobnega. Kmalu je dobil povratni SMS z vprašanjem, kdo je na drugi strani, a nanj ni odgovoril. Obdolženemu se je zdelo, da je prvi SMS dobil, ko sta bili hčerka in žena še doma. Ugotovitve, da se je njegov mobilni telefon priključil na bazne postaje, ki niso v neposredni bližini njegovega kraja bivanja, ni znal pojasniti, je pa pripomnil, da bo o tem moral kaj več povedati strokovnjak s tega področja ter dodal, da mu je znano, da se z območja njegovega bivanja mobilni telefon priklaplja na bazno postajo na viškem gasilskem domu, kar je ugotovil v predkazenskem postopku. Povedal je še, da kot laik ve, da se na določenih telefonih lahko nastavi možnost prikaza, katera bazna postaja je na dosegu. To je videl, ko je bil na KI. Ko je žena odhajala od doma, je rekla, da gre na novoletni oziroma sindikalni žur, ni pa rekla kam in kdaj. Ko je bil še zaposlen na KI, so imeli novoletne zabave največkrat v stavbi KI, občasno pa v Gostilni Čad. V lokalu Via Bona ni bil nikoli, niti na parkirišču tega lokala, vedel pa je, kje se lokal nahaja. Ob predočenju Poročila o preiskavi Nacionalnega forenzičnega laboratorija (v nadaljevanju NFL), kamor je bil poslan v pregled zavarovan material in sicer tulec najden na kraju umora in vzorci zavarovani z rok in glave Milka Novica – je povedal, da ne zna pojasniti, od kod so najdeni vzorci prišli na njegovo telo, sicer pa je dejal, da ugotovljene elemente pozna, saj je kemik, pri čemer je pripomnil, da ko je delal na procesu izvajanja nalog iskanja sledov, so delali izključno na anionih, ne pa na težkih kovinah. Nikoli ni delal primerjave med rezultati ene vrste analize in druge vrste analize. Rezultat analize, ki jo je delal sam, je bilo hitro odkrivanje karakterističnih anionov, značilnih za nizko brizantne doma narejene eksplozive. Nalogo so izvajali pod nadzorom in mentorstvom forenzikov ljubljanske enote specialistov — vojakov iz Borovnice. Glede uporabe eteričnih olj je dejal, da je že v izjavi policistom povedal, katera olja uporablja, to so čiste snovi, ki ne vsebujejo težkih kovin. Gre za snovi, ki so deklarirane za uporabo v prehrani. Na koncu je obtoženi povedal, da meni, da je pri delu na kmetiji in brušenju kovinskih materialov prišlo do tega, da je dobil na roke in v lase najdene delce.

4. Dne 30.1.2015 je obtoženi po svojih zagovornikih podal izjavo (list. št. 960-962). Sodišče ob tem pripominja, da je to izjavo podal po tem, ko je sodišče s strani Specializiranega državnega tožilstva dne 16.1.2015 (list. št. 567) prejelo poročilo NFL z dne 8.1.2015 (list. št. 712-713) kot prilogo št. 284 k poročilu v dopolnitev kazenske ovadbe z dne 14.1.2015 (list. št. 696-697). Iz tega poročila NFL je razvidno, da so bili karakteristični delci, ki nastanejo po streljanju s strelnim orožjem, najdeni na obtoženčevi jakni Bugatti, ki je bila obtožencu zasežena pri hišni preiskavi dne 22.12.2014. Zakaj je ta časovni aspekt podaje izjave po ugotovitvah NFL v zvezi z jakno pomemben, bo podrobneje navedeno pri oceni obtoženčevega zagovora. Iz te pisne izjave, ki jo je obtoženi podal po zagovornikih, izhaja, daje črni plašč, kije bil zasežen na hišni preiskavi, obtoženi nosil tudi dne 17.12.2014, ko so mu bili odvzeti sledovi z rok in glave (obtoženi je imel roke v žepu plašča, z roko pa seje dotikal tudi glave, ko si je popravljal lase), nosil pa gaje tudi nekajkrat pred tem, saj gre za zimski plašč, ki ga obtoženi nosi v slabem vremenu in primem močnejšega mraza. Po dolgotrajnem razmišljanju, v času ko je obtoženi v priporu in iskanju vzrokov za najdbo delcev, je obtoženi prišel do naslednjih ugotovitev. Spomnil seje, daje ta plašč nosil tudi konec leta 2013 oz. v začetku leta 2014, ko je zadnjič streljal v klubu Dum Dum. Ker je tudi sicer streljal pretežno v jesensko-zimskem času, je pri prihodu na strelišče tako rekoč zmeraj uporabljal ta plašč, ki je tudi sicer edini, ki ga obtoženi ima. Po prihodu na strelišče v cono streljanja je obtoženi vedno prišel oblečen in je šele v coni streljanja plašč slekel ter ga odložil na notranjo okensko polico. Ker obtoženi svojega orožja nima, so mu za trening streljanja vedno prinesli orožje in naboje, kar vse je bilo v lasti kluba. Pri streljanju je imel pred sabo mizo, na katero je odložil strelivo, na sami mizi pa je nekakšno grobo blago, ki je zaradi pogoste uporabe in streljanja po pojasnilu obtoženca zelo kontaminirano z delci, ki nastajajo pri streljanju in ravno takšne delce so našli tudi na njem. Obtoženi je v času treninga streljal brez rokavic, po končanem streljanju je vzel plašč, oddal orožje in se oblekel, rok si pred odhodom iz strelišča ni nikoli umil. Ker ima kronično hipodermijo, si roke redno maže s kremo, zato je po mnenju obtoženca prenos takšnih delcev na kožo lažji in bolj intenziven. Zaradi njegove navade, da ima roke vedno v žepih, so se delci na ta način lahko vnesli v žepe plašča. Glede na to, da je obtoženi pogosteje streljal v času zime in sicer v zimi 2011/2012, 2012/2013 in 2013/2014, v tem času pa je navadno nosil črni plašč, se je v tem času po mnenju obtoženca nedvomno lahko nabralo večje število delcev, ki karakteristično ustrezajo delcem, ki so nastali pri streljanju. Obtoženi plašča ves čas odkar je postal član strelskega kluba ni nikoli opral in ga ni nikoli očistil v kemični čistilnici, zato so se delci, očitno v žepih plašča tudi obdržali. Obtoženi je še izpostavil, daje količina najdenih delcev zelo majhna, kar potrjuje njegovo tezo o tem, da so se delci obdržali v plašču, ki ga je nosil, ko je streljal v klubu. Obtoženi je pri streljanju vedno uporabljal različna orožja, po njegovi oceni je streljal z vsaj petimi različnimi modeli. Za vsak model pištole so potrebna različna streliva, od tu pa izvirajo razlike v kemijski sestavi vzorcev testiranega tulca ter vzorcev, ki so bili vzeti iz njegovih rok, glave ter žepov plašča.

5. Še drugič v preiskavi pa je obtoženi podal svoj zagovor dne 21.5.2015. Sodišče ob tem pripominja, da je dopolnjen zagovor obtoženi podal po tem, ko je tožilstvo dne 11.5.2015 predlagalo ponovno zaslišanje priče Roberta Bartola in zaslišanje priče Mateja Oražma (list. št. 1590) in sicer po tem, ko je v Poročilu v dopolnitvi kazenske ovadbe z dne 6.5.2015 (list. št. 1575) bilo seznanjeno z uradnim zaznamkom o zbranih obvestilih od novinarke Damijane Žist z dne 24.4.2015 (pripet k list. št. 1575). Zakaj je ta časovni aspekt podaje dokaznega predloga s strani tožilstva pomemben, bo podrobneje navedeno pri oceni obtoženčevega zagovora. V svojem drugem zagovoru je obtoženi povedal, daje takoj po odreditvi pripora, se pravi konec decembra, prvih štirinajst dni bolj malo hodil ven z drugimi sojetniki, sčasoma je začel hoditi, se družiti z njimi, hodil na kavo in eden od teh je bil tudi Matej Oražem. Kot običajno med priporniki so se pogovarjali dosti o tem zakaj je kdo v priporu, kako je tam končal itn. Med njimi je bil tudi Matej in še eden, kije umoril svojo ženo in ob teh pogovorih je Matej povedal, da je doma iz Ribnice. Pogovor je stekel popolnoma spontano in brez, da bi sam prej Mateja poznal, brez da bi karkoli imel v načrtih oziroma v mislih, je rekel Mateju: »a ti si iz Ribnice, ker Ribnica je pa tudi povezana v moj primer«. Obtoženi je Oražmu pojasnil, da je iz Ribnice doma nek Bartol, ki mu je tisti dan, ko je bil izvršen umor Jamnika, poslal SMS s poznano in čudno vsebino, kdaj naj da piščanca v pečico, da bo pečen ob osmih. Na določeni točki je Matej izjavil sam spontano brez česarkoli, da pa on pozna enega Bartola, ker mu je prodal skoraj novega Waltherja za 700,00 EUR. To je bilo konec januarja ali začetek februarja. Obtoženi je pojasnil, daje bila ta izjava zanj pomembna, ker je bil Bartol vmešan, sam je to povedal svojemu odvetniku in takrat nista izvršila nobenih planov oziroma aktivnosti v zvezi s tem, ker je sam pač mislil, daje to slučaj, vendar pa seje ta slučaj prevesil v resnejšo zadevo potem, ko so prejeli poročilo balističnega izvedenca, v katerem je poleg ostalih ugotovitev tudi navedena ugotovitev, da je bil pokojni Jamnik predvidoma umorjen s pištolo znamke Walther 7,65 in takrat so mu zazvonili čisto vsi alarmi, ker to je bila prehuda koincidenca. To je povedal odvetniku in njegovi sodelavki. Potem je prišla še anonimna prijava, zaradi te anonimne prijave obtoženi pojasni, daje tudi on dobil sklep o razširitvi preiskave in v sklopu te razširjene preiskave je »danes tukaj«. Obtoženi je želel opisati še potek dogodkov, namreč ko je dobil obvestilo v pripor, daje vabljen na zaslišanje, je naslednji dan bil klican za pošto Matej Oražem, prinesel je ven vabilo in na vabilu je pisalo v zvezi z Milkom Novičem in »ga je skoraj na rit posadilo«. Obtoženi pojasni, da on je vedel zakaj, Matej Oražem pa je malo ugibal zakaj in je hitro ugotovil. Oražem je postal nervozen, sam pa je po nasvetu odvetnika, ki je bil pri njemu v četrtek popoldne, z Oražmom imel na sprehodu daljši razgovor. V tem razgovoru je tekla debata v glavnem v smeri, da bo obtoženi namočil Oražma, da bo dobil še več. V priporu je namreč ravno v tem času odmevala afera v kateri je nekdo dobil devet let zaradi prodaje orožja nekomu, ki je ubil partnerico. V nadaljevanju pogovora ga je Oražem vprašal kdo je ta Bartol in obtoženi mu je povedal (sam se ni spomnil imena), da so mu povedali iz zaslišanja, da naj bi bil star nekje 35 let, takrat mu je Oražem odgovoril, da ta ni pravi. V nadaljevanju so bili čez vikend še skupaj, v ponedeljek pa, ko se je Oražem vrnil s svojega zaslišanja, je bil popolnoma drugačen. Gledal je stran, rekel je, da ga je obtoženi namočil, da ga obdolžuje ne ve česa in skratka popolnoma prekinil kontakte. O celi zadevi je tekla tudi debata med ljudmi v priporu, o tem kaj je naredil obtoženi. V nadaljevanju je obtoženi tudi izpostavil klic, ki ga je kritičnega dne (torej 16.12.2014) prejela njegova žena na mobilni telefon in sicer kakšne dve ali tri minute po tem, ko je sam prejel SMS s poznano vsebino kdaj naj da piščanca v pečico. Sam sicer tega klica ni slišal, vendar ženi verjame. Bil je klic agencije, ki je opravljala neko anketo, spraševali so, če bi žena odgovaijala, pa je rekla, da ne, nato pa so jo vprašali, če je še kdo doma, če je obtoženi doma in hči, pa je žena povedala, da gre hči z njo na telovadbo, obtoženi pa je doma. To hišo, ki opravlja ankete, je enkrat njegova žena klicala popoldan, da bi osvetlila primer. Klicala je izjavne govorilnice in istega dne zvečer je na stacionarnem telefonu videla, dajo je ta številka, ta gospod klical nazaj, vendar ni odgovorila. Sama se je prestrašila in rekla, da ne bo več klicala, še bolj pa seje prestrašila v ponedeljek, ko je prišla domov in je videla na stacionarnem telefonu ponovno neodgovorjen klic iz iste številke. Obtoženi ocenjuje, da je to zelo pomemben podatek, ki ga je potrebno razjasniti. Obtoženi povezuje dogajanja okoli Mateja Oražma s klicem iz telefonske številke iste agencije, saj je v ponedeljek zaokrožila ta informacija o Mateju in očitno je nekdo takrat hotel ženo nekaj s te agencije vprašati. Obtoženi je povedal tudi, da so ga v priporu preselili k enemu, s katerim se dobro ujemata, dobro se razumeta, on je pač nek Albanec, ki je kot večina Albancev v priporu zaradi droge. Zelo odkrito sta se pogovorila in ta Albanec je pripravljen potrditi vsebino »te naše diskusije«, to je bilo že nekje februarja ali januarja, slišal je, daje Matej rekel, daje prodal pištolo. Vendar pa se ta gospod malo boji. Na nadaljnje vprašanje je obtoženi še povedal, daje ta Albanec s priimkom Hamdi bil zunaj na sprehajališču, ko je Oražem to povedal in je to slišal. Na posebno vprašanje zakaj podatka, ki ga sam ocenjuje kot izredno pomembnega, ni sporočil sodišču, je obtoženi pojasnil, da je vse, kar se tiče vseh ključnih momentov navezal z odvetnikom in mu prepustil presojo, ker mu popolnoma zaupa. Ob tem zaslišanju je obtožencev zagovornik pojasnil, da sicer ne ve, kdaj mu je obtoženi povedal za Oražma, bilo je že dosti prej, ni pa se odločil to sam posredovati naprej zato, ker je tehtal varnostni položaj obtoženca in tudi to ni bila nobena garancija za kakršenkoli uspeh, dokler ni prišla prijava (gre za izjavo Zistove) in sta se odločila, da se zdaj to lahko pove. Navedeno izjavo zagovornika je obtoženi potrdil.

6. Zaslišan na glavni obravnavi dne 11.11.2015 je obtoženi podal obširen zagovor. Povedal je, da dejanja ni storil, saj revanšizem, maščevanje, obračunavanje ni v njegovi navadi. Oškodovancu ni nikoli grozil, prav tako ne prejšnjemu direktorju Venturiniju. Na KI so se mu zgodile hude stvari: razbili so mu laboratorij, fizično so mu uničili dve aparaturi, fizično so mu preprečili izvajanje naloge, dosegli so, da so ga sodelavci izločili iz raziskovalne skupine. Kljub temu pa je vedno dostojanstveno, pregledno in zakonito temu ugovarjal in pisal pritožbe, najprej nadrejenim, nato pa višjim inštancam. Na končuje bil deležen odpovedi, vendar kljub vsemu nikoli ni nikomur grozil. Naročnik umora je gotovo vedel za njegovo odpoved, sodne postopke, da so bile njegove pritožbe na višji inštanci zavrnjene, za njegova mail sporočila v oktobru in gaje tako premišljeno vmešal v umor, daje na koncu izpadel kot edini osumljenec. Na KI je bil zaposlen od leta 1982, problemi so se začeli okrog leta 2000 in so rezultirali v odpustitvi. Ko se je iztekel sodni postopek in ko mu je iztekla pogodba o začasnem delu na fakulteti, se je racionalno odločil, da zapre poglavje za nazaj in se ozre naprej. Imel je veliko načrtov, nobene depresije, nobenih težav, nasprotno bil je vpleten v veliko aktivnosti. 16.12.2014 seje zbudil ob šestih zjutraj in začel dan s kavo. Zena je odšla v službo, mlajša hči na fakulteto, sam pa je kot običajno ob devetih iskal informacije na internetu, ki so ga zanimale in preverjal pošto. Okrog devetih je prejel telefonski klic, s katerim gaje njegov dober prijatelj Igor Meden iz Sežane obvestil, da je na tisti dan župan Sežane gospod Erčun rekel, da lahko prideta tja ob 10:30 in se pogovorijo o zadevah, o katerih seje že prej najavil, da bi se rad pogovarjal in sicer o projektu malih vetrnih elektrarn in kontroli kvalitete pitnih voda preko kraškega vodovoda. Zato je odšel v Sežano, z županom pa so se pogovarjali uro, morda malo več. Nato sta se z Medenom odpeljala do Vipave, kjer sta se v pizzeriji dobila z nekim amaterskim pilotom. Pogovarjali so se pol ure ali tri četrt ure, nato pa sta z Medenom odšla v Tilijo, kjer si je on urejal vino za zabavo. Ko je bila debata z gospodom iz Tilije končana, sta se z Medenom z avtom odpravila nazaj preko Razdrtega v Sežano in tja prišla okrog treh. Sam je vzel svoj avto, ki je bil parkiran pred gostilno in se z njim odpeljal k Medenu domov oz. spodaj v dolino pod njegovo hišo v eno trgovino. Spila sta kavo, se še malo pogovorila in nato poslovila. Sam se je odpravil proti domu. Ker je bilo še zgodaj, se je mislil ustaviti še v Brjah pri Koprivi, da bi skočil na svojo plantažo lavande in pobral zelenjavo, vendar seje na križišču za Novo Gorico premislil, ker je dan postajal turoben in je začelo pršiti, zato se je ležerno odpravil proti Ljubljani. Ustavil seje še na počivališču Povirje in kasneje na Lomu in je prispel v Ljubljano okrog 18. ure. Na centralno parkirišče pred bloki sta z ženo prišla istočasno, ona se je vrnila iz službe. Ker sta v stanovanju zagledala luč, sta v stanovanje vstopila skoti atrij, kar je enostavnejši in hitrejši dostop. Drugače je potrebno iti po stopnicah eno nadstropje dol, odkleniti vhod in ga zakleniti, nato po stopnicah eno nadstropje gor in odkleniti vrata. Hči Jera jima je odprla, sam je bil kar dosti utrujen. Takrat mu je žena prvič povedala, da bo na hitro pripravila večerjo in odšla nazaj, ker imajo organizirano sindikalno zabavo. Do tistega trenutka o tem ni vedel ničesar, ker sta bila z ženo 30 let v isti službi in sta se naveličala pogovarjati o službi. Zena mu je povedala, da imajo zabavo, ni pa mu povedala, kje je zabava in tega ni vedel. Sam nikoli v življenju ni bil v Via Boni niti na parkirišču pred Via Bono ne. Ve le približno kje je, zaradi table, ki visi na cesti na poti proti Sokolu, kjer je sam član fitnes centra že 3 ali 4 leta. Žena je odšla ob 18:45 uri, hči pa je bila v sosednjem stanovanju, kije bilo dokupljeno in je povezano z osnovnim stanovanjem. Sam seje po večerji oblekel v pižamo pred televizor in gledal kot običajno informacijski blok od 18ih do 20ih (Kanal A, POP TV in Dnevnik). Nekje sredi dnevnika je na kavču, kjer je bil, odložil telefon in telefon je bil tam cel večer. Nekje na sredini Dnevnika je šla hči skozi dnevno sobo večjega stanovanja s športno torbo skozi atrij, ker je bil sam doma, ker jo je čakala kolegica s katero sta skupaj odšli na rekreacijo. Kasneje je izvedel, da je bilo to okrog pol osmih. Okrog pol osmih je sam dobil tudi klic. Klical ga je kolega Rok Grecs, zelo fajn fant, sta dobra prijatelja, vendar sam na ta telefon ni odgovoril, saj ima Rok cerebralno paralizo od rojstva in ima zato izjemno težavo z govorom in s hojo. Običajno zvečer ne odgovarja na telefon, razen če ni nujno. Tako tudi tistega dne ni odgovoril, po celem dnevu je bil utrujen in je vedel, da se bosta mučila razumeti drug drugega. Sam je gledal naprej informacijski blok nekje 15 do osmih, ko je bil šport, ki ga ne zanima preveč, zato se je takrat usedel za pisalno mizo. Prva zadeva je bil en SMS, ki ga je dobil na telefon nekje 15 do sedmih z vsebino „kdaj naj da piščanca v peč, da bo pečen ob 20ih“. Tisto je pogledal, vendar ni trznil, ker je mislil, da se nekdo zabava na novoletni zabavi in se heca po telefonu in tega ni vzel zares. Kasneje med preiskavo je izvedel, da je žena skoraj istočasno dobila po mobitelu prošnjo za izvajanje ankete, ta ki jo je izvajal pa je bil zelo zainteresiran, da izve ali je še kdo doma. Zena je povedala, da sta doma obtoženi in hči. Kot rečeno 15 do sedmih seje ponovno prestavil za pisalno mizo, pogledal ta SMS in je za hec temu gospodu odgovoril, da iz piščanca ne bo nič, ker je kura pobegnila. Ni pričakoval odgovora, vendar je čez nekaj minut dobil odgovor v stilu „kdo je na tej strani“, sam pa misli, da mu je odgovoril „Kajneda da ne bo nič“ ali nekaj takega. Čez nekaj minut je nato spet nekaj napisal, vendar mu na ta odgovor sam ni več odgovoril, ker je imel tega poln kufer in se je posvetil drugim dejavnostim. Običajno, ko se usede za pisalno mizo, je čista rutina, da prižge računalnik, pregleda pošto in dnevne novice. Ta rutina pa ga je nekako pripeljala do tega, da je kriminalistom med preiskavo rekel, da se bo skoraj gotovo videlo, da je bil doma, ker je bil na mreži, vendar se je kasneje izkazalo, da točno v tem času ni bil. Po informacijskem bloku je še naprej gledal televizijo, tam nekje do pol desetih, ko seje na POP TV-ju pojavila najava 24ur in sicer informacija o umoru oz. poskusu umora. Rekli so „nekoga, ki je menda direktor KI in da seje to zgodilo pri restavraciji Via Bona“. Takrat je prvič slišal za Via Bono tisti dan. Seveda ga je zanimalo, saj je bil sam 30 let član tega inštituta in je zaradi tega kasneje spremljal informacije, da bi ugotovil, kaj, kdo in kako je pripeljalo do tega tragičnega dogodka. Nekje ob desetih je hči prišla skozi atrij domov, ker je vedela, da je doma. Takoj na vratih jo je vprašal, če je slišala, daje bilo streljanje na Viču, pa je rekla, da ne. Hči je odšla v svojo sobo, sam pa je tudi odšel v svojo sobo in pričel s kontrolo teh dogodkov na internetu po vseh možnih informacijskih virih. Nakar je nekje ob pol dvanajstih prišla domov žena, vidno pretresena in ga vprašala, če ve, kaj seje zgodilo, pa ji je odgovoril, da ve. Seveda je bilo njeno prvo vprašanje, če je bil doma in ji je povedal, daje bil. Par stvari je še povedala, kako je potekalo zaslišanje, potem pa je odšla v svojo sobo, v tisto stanovanje kjer je hči. Sam je ostal v sobi in nekako seje ta dan končal. Dne 17.12.2014 sta pri njemu doma pozvonila dva kriminalista in so se pogovorili o obtoženčevih aktivnostih kritičnega večera in sta nato odšla. Čez slabe pol ure pa je dobil klic, kjer ga je eden od kriminalistov vprašal, če je pripravljen priti na Prešernovo na odvzem vzorcev in sam je takoj rekel, da ni problema. Oblekel si je plašč Bugatti in odšel tja, kjer so mu odvzeli vzorce iz roke in čela. Dne 21.12.2014 je bila sončna nedelja, zato se je odločil urejati zunanjost, striči živo mejo na cesti zunaj atrija. V klet je šel po orodje, v kleti pa je opazil kolo, ki je bilo „spuščeno, na tleh“. Prej ga ni uporabljal tri četrt leta, bilo je lepo vreme, zato ga je odpeljal v atrij, s tlačilko mu je „napumpal“ gume, „našprical“ z WD 40 in peljal nazaj v klet. Dne 22.12.2014 pa so ob 06.10 uri prišli kriminalisti in mu povedali, da mu je odvzeta prostost. Vse je potekalo korektno. Bila je opravljena tudi hišna preiskava celotnega stanovanja in obeh kletnih prostorov. Naslednji dan so ga odpeljali na Kras in preiskali njegovo prikolico ter parcelo.

7. Glede motiva je obtoženi povedal, da ga ni imel, da bi škodoval oškodovancu. Vedel je, da mu bo potekla pogodba o začasnem delu na FKKT in je zato ob prekinitvi pogodbe tudi že iskal službo v Sloveniji. Oktobra leta 2014 pa se je racionalno odločil, da širšo slovensko javnost z e-sporočili in objavo dokumentov obvesti kaj se dogaja v slovenski znanosti in iz katerih je bilo jasno videti, da so ga s strahovitim šikaniranjem izgnali iz inštituta ter daje prišlo do kraje intelektualne lastnine. Ni šlo za noben revanšizem, vse je delal javno. Sprijaznil seje s končano zgodbo na KI in FKKT in je kot rečeno iskal službo, imel je že močno razvito dejavnost na področju bio kmetijstva (bio oglje, lavanda), v planu je imel realizirati projekt male vetrne elektrarne na Krasu ter kontrolo pitnih voda, leta 2013 je kandidiral za župana. Glede streljanja v klubu je obtoženi pojasnil, da seje konec leta 2011 s prof. Pihlerjem dogovoril, da inštalira svojo mašino in dokonča meritve. Pred tem so mu namreč na KI razbili mašino in raziskovalno skupino in zato ni mogel dokončati naloge, ki je bila narejena na polovico. Gre za ionsko kromatografijo za sledenje ostankov nizko brizantnih eksplozivov po detonaciji. Pihlar Boris mu je zato rekel naj si najde vzorce in naredi nekaj smiselnih meritev do konca in naredi članek, da bodo vsaj nekaj imeli od tega. Problem pa so bili vzorci. Sam uradno ni imel več dostopa do vzorcev preko MNZ-ja in slovenske vojske, istočasno pa je v reviji Reporter zasledil reklamo, ki je vabila na včlanitev v strelski klub Dum Dum v Gameljnah in zato je šel tja iz radovednosti. To je ta povezava s streljanjem, saj je šel streljat, da je legalno prišel do vzorcev. Takrat sploh ni vedel, da bi se kar vpisal. Ko je prišel tja, so mu rekli, da bodo naredili testno streljanje in tako se je vpisal in pričel streljati. V treh sezonah je bil tam vsega skupaj osemkrat ali desetkrat (v nadaljevanju zagovora pove, da desetkrat do trinajstkrat), več ne, v glavnem pozimi, ker spomladi, poleti in jeseni je imel delo na Krasu. Vedno je streljal z orožjem, ki mu gaje posodil gospod Paunovič. Vedno je dobil skoraj nov tip orožja, največkrat pa mu je dal Magnum Kolt. Streljal je s kakšnimi petimi, šestimi tipi tega strelnega orožja, zato kakšnih hudih izkušenj s posameznimi tipi orožja ni imel, skoraj gotovo pa s pištolo tipa Walther ni streljal. Zadnjič je bil na strelišču okrog novega leta 2013/2014, takrat sploh ni streljal ampak je plačal članarino in od takrat tja ni šel več zaradi pomanjkanja časa, prav tako pa ni imel nobene potrebe. Glede GSR delcev (ostanki po streljanju) je obtoženi povedal, da ga je v času opravljanja hišne preiskave na Krasu inšpektor Kociper večkrat opozoril, da so našli sledove streljanja in naj pojasni kje jih je dobil. Sam streljal ni, zato je že takrat iskal izgovore. Edini pameten izgovor oz. razlaga, ki mu je prišla na pamet takrat so bili ostružki. Doma ima staro orodje, veliko je bilo brušenja in varjenja in bil je prepričan, da je to to. Kljub temu, daje v njem neprestano kljuvala ideja, da ti ostružki niso taki kot so delci, ki nastanejo po streljanju. Kakorkoli druge razlage takrat ni našel. V priporu je v njem glodal črv, da sam ni streljal, ostanki streljanja pa so bili prisotni in je zato hotel imeti razlago od kje. Imel je veliko neprespanih noči, nakar se mu je eno noč „pripeljalo“ tudi na podlagi tega ker 30 let dela na področju analizne kemije sledov, kjer je prav tako možna kontaminacija. Čeprav je bil takrat dovzeten za razno razne teorije zarot, jih ni sprejel in je iskal naprej, nakar mu je neko noč kapnilo, da je to posledica kontaminacije. Streljal je pozimi, ko je običajno imel oblečen plašč Bugatti, edini plašč, ki ga ima, ga špara, je že precej „nafentan, nadelan“, zaradi odpustitve 2009 in nerednih dohodkov nima denarja in ga nosi v glavnem pozimi. Nosil gaje tudi, ko je odhajal v Gameljne na streljanje. Sam je na strelišču šel oblečen za ognjeno črto, torej za varovano stekleno neprebojno ogrado v prostor kjer se izvaja streljanje. Tam se je slekel in bundo odložil na polico, ki je cca 1 meter stran od ognjene črte, kjer se strelja. To strelišče je ves čas zasedeno in je po teh policah ogromno delcev, ker se nič ne čisti. Sam je plašč odložil na to polico in tam se je zunanjost plašča močno kontaminirala. Sam je nato izvajal streljanje, običajno med 50 in 100 naboji, počasi, saj je vmes čakal sekunde, da seje roka umirila. To poudarja zato, ker seje umor pred Via Bono zgodil v temi, v dežju, sam vidi slabo, ima očala za na kratko in za na dolgo in tam ne moreš ravno čakati pol minute, da se roka umiri. Na strelišču je streljal brez rokavic. Sam ima že 30 let diagnozo hipodermija na rokah, poka mu koža, zato jo pozimi bogato namaže z mastno kremo. Z roko gre potem v žep in na tej maščobi so se potem, ko je šel z roko, na kateri so bili delci po streljanju, koncentrirali sledovi. Dodatna kontaminacija se je zgodila, ko je po tem, ko je končal s streljanjem, z mize pograbil tulce kar jih je bilo (na njih pa je ogromno teh delcev), se oblekel s takimi rokami, šel ven, odnesel orožje v kontrolo Paunoviču, odšel ter dal roke v žep. Kasneje je šel s čistimi namazanimi rokami v žep in se je del delcev ponovno prijelo rok, sam pa ima navado, da si z rokami popravlja lase in je na ta način očitno takrat dobil tistih par delcev na čelo. Če bi vzeli sledi iz hrbta jakne ali v žepu, ki so strgani na notranji strani, bi verjetno tudi kakšno sled dobili, saj seje to nabralo tekom treh sezon.

8. Na postavljena vprašanja je obtoženi pojasnil, da kritičnega večera stanovanja ni zapuščal. Žena ga je ob prihodu domov iz Via Bone vprašala, če je bil doma iz razloga, zaradi groze, kaj bi se zgodilo, če ne bi bil. Njo je bilo strah, ko je pošiljal tiste SMS-je okoli, veliko sta se pogovaijala v službi o teh sporočilih in bilo jo je strah, ker je vedela, da bo eden od ljudi, ki bo pod podrobnejšim drobnogledom. Žena gaje, ko je prišla domov, vprašala, če ve in je rekel, da ve, daje slišal na TV- ju. Potem mu je na kratko razložila kako je potekalo zaslišanje na kraju samem. Če je sam rekel, da je oškodovanec dobil kar je iskal, kar izhaja iz zapisnika o zaslišanju njegove žene, je to verjetno rekel na podlagi tega, kar je slišal, da se dogaja na inštitutu, da seje oškodovanec začel čudno obnašati, arogantno, da so ga zanimale druge stvari. Sam se natančno ne spomni kdaj je nazadnje streljal, misli da novembra ali decembra 2013. Plašč Bugatti je nosil vedno, ko je bilo zelo hladno. Ko ni nosil plašča, je nosil rdečo bundo. Ali je plašč Bugatti nosil še po odvzemu vzorcev (torej 17.12.2014) ter pred opravljeno hišno preiskavo (torej 22.14.2014) obtoženi ni vedel. Njegovo kolo je bilo v kolesarnici (gre za prostor neposredno poleg vhodnih vrat bloka) od katere imajo ključ vsi stanovalci Žaucerjeve 12. Kolesa do dne, ko je šel ponj (torej dne 21.12.2014), ni uporabljal gotovo pol leta, uporabljal ga je v glavnem poleti za v službo. Kolesa, ki nima luči, pozimi nikoli ni uporabljal. V dveh kleteh, ki ju imajo, pa sta bili kolesi od žene in hčere. Tistega dne je kolo „napumpal“, čistil, ga postavil na roge in „prešprical“ z WD40. Poleg streljanja v strelskem društvu je imel stik z orožjem še enkrat leta 1981, ko je služil vojsko. Glede tulcev, ki jih je potreboval za vzorce, saj seje fokusiral na izgorele ostanke smodnikov, je pojasnil, daje tulce vzel in jih doma analiziral, prav tako pa je enkrat prosil Paunoviča, daje iz neke kante, kjer je on zbiral te tulce, vzel različne tulce. Na strelišče so namreč hodili od vojske, policije, lovcev, športnih strelcev in je zato prosil Paunoviča, da je tulce vzel iz kante. Sam si je to natlačil v žep, vsaj tisti žep, ki je bil cel oz. je držal in to odnesel v avto in dal zraven sedeža na polico, kjer ima avto predalček. Jakno je imel za prenos tulcev od strelišča do avta. Glede Mateja Oražma (ki je ubil moškega) je obtoženi pojasnil, daje bil v zaporu in seje z njim pogovaijal meseca marca (plus, minus pol meseca, bila je zima, mraz). Po predočenju, da je v preiskavi rekel, da je bilo to januarja, februarja, je obtoženi rekel, da saj je povedal, plus, minus en mesec. Pogovor je bil spontan, Oražem mu je povedal, da je iz Ribnice, sam pa mu je povedal, da ima tudi enega iz Ribnice, ki je povezan s tem primerom in sicer daje to nek Bartol, nakar je Oražem spontano, veliko jih je bilo tam okoli, rekel, da enega Bartola pozna in da mu je za 700 EUR prodal skoraj novega Waltherja. Sam ve, kdo je slišal ta pogovor, vendar imen ne bo govoril, ker so ti ljudje močno prestrašeni in se med zaporniki lahko marsikaj zgodi. Če pa bo kdaj to kritičnega pomena, pa bo povedal, sta pa vsaj dva, ki to vesta. Na začetku o tej izjavi Oražma ni obvestil nikogar, potem, ko pa je dobil v roke izvedensko mnenje, pa je to v njem sprožilo alarm in je o tem povedal odvetniku. Ne ve pa, zakaj tega nihče ni sporočil na sodišče ali policijo, sam je sporočil odvetniku in je s tem opravil svojo dolžnost. Kritičnega dne 16.12.2014 je sicer pil alkohol, vendar nič omembe vrednega, špricer s pizzo in mogoče je poizkusil vino. Po tem, ko se je popoldan vrnil domov sočasno z ženo, je ona začela pripravljati večerjo, sam pa je bil pred TV-jem. Preoblekel se je po večerji v pižamo, ko seje žena odpravila na zabavo. Preoblekel seje v trenerko ali pižamo. Glede pranja oblačil je pojasnil, da polni pralni stroj kdorkoli pri njih doma, ne prakticirajo pa tega, da bi ob koncu zimske sezone prali plašče ali bunde. Rdečo bundo je pral v pralnem stroju, plašča Bugatti pa nikoli, prav tako ne prakticirajo, da bi po zimski sezoni plašče nosili v kemijsko čistilnico. Sam je desničar. Na SMS Bartola, ki gaje prejel ob 18:42 uri, je odgovoril šele kasneje ob 19:46 zato, ker je bil prej pred televizorjem, videl je SMS, daje neka neumnost in gaje samo odložil, šele potem, ko je šel sedeti za mizo, pa mu je bilo dolgčas in je s humorjem odgovoril. Na vprašanje zakaj se ni, če mu je bilo dolgčas, deset minut prej, ob 19:36 uri javil na klic Roka Grecsa, je pojasnil, daje bil utrujen po celem dnevu, Grecsa pa je zelo težko razumeti, še posebej zvečer in mu je že velikokrat prej naredil popolnoma enako. Na vprašanje ali se spomni pogovora s Farkašem glede seznama za fentanje, je obtoženi povedal, da ne ve, kje je to bilo, kdaj je bilo, kako je bilo in kako je on do tega prišel. Njegov šef Danijel je njegov dober prijatelj in so se ves čas hecali. Ne ve od kje je Farkaš to pobral. Na izrecno vprašanje ali je ta debata s Farkašem potekala, je obtoženi povedal, da ne ve, ne ve kje naj bi bila ta debata, ker si nista bila tako blizu, da bi se kar tako pogovarjala. Enkrat sta šla v bife, ampak se o tem nista pogovarjala. S Farkašem sta bila politična nasprotnika in sta si tako večkrat izmenjala kakšne bodice v „šank stilu“, ne pa kakršnekoli resne grožnje. Obtoženi ni vedel kako to, da se je kritičnega večera ob 20:06 uri na njegovem telefonu, ko je prejel SMS od Bartola, izpisala bazna postaja AVARN03, sam in njegov telefon sta bila ves čas doma. Sam se nikoli ni zanimal za nakup pištole. Na vprašanje zakaj si je potem ogledoval spletne strani, ki ponujajo v prodajo pištole različnih znamk, je odgovoril, da je sam dr. kemijskih znanosti, tehnika ga zanima in ko je streljal v Dum Dumu si je šel ogledati kaj to dejansko predstavlja, kaj je, iz čiste radovednosti. Leta 2014 je kar precejkrat obiskal te strani, tudi v službenem času. Zato je tudi 31.10.2014 na internetu iskal ključne besede „riffle gun“. Iz kakšnega razloga je shranil na računalniku sliko oškodovanca (dne 28.6.2013 in 2.7.2013), obtoženi ni znal pojasniti. Mogoče je bil v tistem času objavljen kakšen članek v časopisu.

9. Ob zaslišanju obtoženčeve sestre Majde Novic dne 25.11,2015 je obtoženi še povedal, daje takrat, ko je imel prometno nesrečo sicer res „napihal“ (torej je bil pod vplivom alkohola), vendar je bil to sklop strašnih dogodkov, sesuli so se mu finančni načrti, ravno takrat ga je doletela kazenska ovadba s strani KI, da je ukradel mašino v vrednosti 50.000,00 ali 60.000,00 EUR, tri monitorje in lap top, njemu je bilo vse grozljivo, sesuval se mu je svet, bilje brez denarja. Še dandanes ta ovadba s strani KI (čeprav mu je KI najprej prepovedal, da jo pripelje nazaj, nato pa so mu dali na razpolago, dajo pelje kamor želi) ni bila umaknjena, KI jo je grobo izrabil za izsiljevanje v postopku mediacije, predlagali so, da če sam umakne tožbo zaradi izgube delovnega mesta, oni umaknejo to kazensko prijavo. Ti pritiski (k temu pa prišteje še poskus atentata nanj leta 2010, ko so mu odvili kolo na avtomobilu) so izbruhnili tistega dne, ko je imel nesrečo. Te težave pa so se odražale tudi v družini doma, ki pa so jih konstruktivno rešili.

10. Ob zaslišanju izvedenca Sabliča dne 2.12.2015 (stran 35 prepisa zvočnega posnetka) je obtoženi še dodal, daje plašč Bugatti kupil leta 2007. Plašč je uničen z raztrganimi žepi in ga nosi samo, ko je hudo mraz. Torej tega plašča ni nosil cele zime in cela leta ampak samo občasno. To je ravno tako kot če bi bil deponiran nekje varno na sodišču. Obtoženi je tudi povedal, daje kritičnega večera pršilo, da je bilo tisti večer slabo vreme (stran 37 prepisa zvočnega posnetka). Na vprašanje kako to ve, če ni bil zunaj, je obtoženi povedal, daje prišel domov ob pol sedmih. Obtoženi je tudi izrecno povedal, da ne oporeka, da so bile na njem najdene sledi streljanja (stran 37 prepisa zvočnega posnetka).

11. Na glavni obravnavi dne 23.12,2015 je obtoženi odgovoril še na nekaj vprašanj. In sicer je pojasnil, da se je kritičnega dne, po tem, ko se je razšel s prijateljem Medenom, počasi odpravil proti Ljubljani, bilo je slabo vreme, začelo je pršiti, ustavil se je še na počivališču v Povirju in na Lomu, potem pa je šel direktno domov. Se mu pa ni nikamor mudilo. Kritičnega dne zvečer je hči, ko je prišla domov, iz firbca vprašal, če je slišala da so streljali na Viču, zanjo se ni ustrašil, misli, daje bilo že v najavi na POP TV nakazano, daje bil vmešan direktor KI. Po predočenju, da to ni bilo nakazano, je povedal, daje potem to nekako ugotovil in seveda gaje zelo zanimalo kaj seje dogajalo in zato iz tega sledi frekventni obisk vseh informacijskih strani. Na vprašanje kako to, da tisti večer ni poklical žene in je vprašal, če je v redu, glede na to, da je povedal, da ga je zanimalo kaj se je dogajalo in je tudi vedel, da je bila žena na sindikalni zabavi, je obtoženi odgovoril, da ne ve, zakaj bi jo, ne vidi nobenega razloga za to, saj so streljali na Jamnika ne na ženo, ona je bila na žuru kjer je bilo 100 ljudi, saj nismo v Ameriki, da bi prišlo do masakra, tudi na pamet mu ni padlo. Tiste nedelje (po umoru), ko je rezal živo mejo, je imel orodje v kleti (in ne v kolesarnici) in ko je šel ponj, je v kleti videl dve kolesi od žene in hčere in nekako mu je „potegnilo“, da pogleda svoje kolo, ker se v kolesarnici marsikaj dogaja, zato gre občasno pogledat v kolesarnico. Tisti dan je bilo lepo vreme in je dobil idejo, da pripravi kolo za sezono. Leta 2014 je kolo uporabljal zelo malo, čez zimo absolutno nič in se od konca poletja naprej s tem kolesom ni peljal. Na vprašanje zakaj je potem dne 22.12.2014 pripravljal kolo na pomlad, je obtoženi povedal, da bi težko našel resen vzrok, verjetno gaje potegnila ideja o dobrem gospodarjenju z lastnino in je hotel pogledati ali je kolo pripravljeno za pomlad ali ne, bila je krasna sončna nedelja, kolo je „našprical“ z WD40 in ga „napumpal“. S sosedom Hrastarjem, ki je bil uslužbenec SOVE, sam pa analitik na kemijskem inštitutu, sta šla enkrat na Barje, to je bilo nekje leta 1997 plus minus kakšno leto, Hrastar je imel svojo službeno pištolo in je zunaj na odprtem streljal, sam pa je v „škrnicelj“ iz papirja lovil tulce. V zvezi s powerpoint datoteko Varno ravnanje z orožjem, ki je bila najdena na njegovem računalniku, je povedal, da si je delal izpiske, ko se je pripravljal na izpit iz varnega ravnanja z orožjem.

12. Na glavni obravnavi dne 28.9.2016 je obtoženi na lastno željo še dopolnil svoj zagovor in povedal, da glede liste za fentanje poudarja, da sam tega nikoli ni rekel, ker s Farkašem nista imela toliko stikov, da bi prišla v medsebojnih pogovorih do nekih takih in podobnih diskusij. Sam je mnenja, daje lista za fentanje konstrukt, ki si ga je nekdo izmislil, da bi njega bolj trdno obremenil z zadevo. V tej listi se navaja Hans kot sinonim za Janka Jamnika, vendar nihče na inštitutu, tudi sam ne, Janka Jamnika ni imenoval s tem imenom. Ob zaslišanju izvedenca Kravosa istega dne pa je še povedal, daje sam leta 2014 reagiral zaradi počasnosti slovenskih sodišč, saj je bila prva obravnava na Delovnem in socialnem sodišču šele dve leti po odpustitvi. Šele leta 2014 se je to končalo in zato je takrat dal to v javnost (pošiljanje mailov), to je bila njegova dolžnost, da pokaže kako se troši davkoplačevalski denar in s tem je bilo zanj konec.

II. IZVEDENI DOKAZI

13. Sodišče je v dokaznem postopku: zaslišalo priče Marjano Novic, Jero Novic, Urško Novljan, Tineta Horvata, Darjana Andrejca, Tino Grebenc, Mirana Čudna, Roberta Bartola, Mateja Oražma, Marka Paunoviča, Damijano Zist, Majdo Novic, Mirana Gaberščka, Janeza Levca, Aleša Farkaša, Damirja Metelka, Roka Grecsa, Marka Žumerja, Darjo Kotnik, Tomaža Mulca, Muharema Husiča, Božidarja Ogorevca, Meto Skumavec, Francija Merzela, Igorja Medena, Mašo Korenčan, Petra Venturinija, Draga Kočarja, Zvonka Hrastarja, Ester Ceket, Mirana Čeha, Vojina Maštruka in izvedence Emila Benedika, Franca Sabliča, Tomaža Zupanca, Mateja Kravosa, Axela Mantheia, Edith Gebhart in Olivera Peschela. V soglasju s strankami je prebralo izpovedbe prič Tatjane Jamnik Skubic, Antona Jamnika, Metke Petek Jamnik, Ognjena Ceroviča, Sama Hočevarja, Albina Pintarja, Marjana Beleta, Nataše Novak Tušar, Tanje Šarabon, Urške Bassin, Marka Prezlja, Barbare Mohar, Martina Škerlja, Nika Vrabca, Nataše Čebulj, Alenke Dunje Župančič, Jasne Grbovič in Draška Veselinoviča ter vsa izdelana izvedenska mnenja in njihove dopolnitve. Vpogledalo je v videoposnetke kamer Via Bona, Avto Ljubljana in Avtohiša Peugeot, skico kraja kaznivega dejanja v prilogi Al, fotografije orožja, kije bil zasežen Paunoviču v prilogah A43 – A44, fotografije iz kraja kaznivega dejanja v prilogah Al65 – A217, fotografije iz opravljene hišne preiskave na naslovu Žaucerjeva 12 v prilogah A71 – A161, fotografijo parkirišča pred Fitnes centrom v prilogi Al 62, fotografijo, na kateri je označena pot, ki jo je s kolesom opravil priča Čuden v prilogi Al 63 in C18, fotografije strelišča v prilogah A164 – A165, skico, ki jo je narisal priča Paunovič v prilogi C21, CD z albumom fotografij z dne 16.12.2015 (rekonstrukcija) – priloga C24, CD posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 1 v prilogi C26, CD posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 2 v prilogi A35, CD posnetkov Avto Ljubljana, kamera št. 3 v prilogi A35, CD posnetkov Via Bona, zunanja kamera v prilogi C25, CD posnetkov Avtohiše Pegout, kamera št. 8 v prilogi A164, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu oškodovanca v prilogi A33, CD posnetkov parkirišča Ilirija v prilogi A34, USB ključek s posnetki Buldog bara v prilogi A36, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu obtoženca v prilogi A37, CD s spletno povezavo, ki jo je obtoženi posredoval dne 17.10.2014 v prilogi A38, A55, CD s slikami hišne preiskave na Žaucerjevi 12 v prilogi A53, CD s fotografijami obtoženčevega orodja na Krasu v prilogi A54, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu oškodovanca v prilogi A56, CD z izpisom telefonskega prometa na telefonu obtoženca v prilogi A57. Prebralo je UZ z dne 16.12.2014 na list. št. 16, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 17-19, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 20, UZ z dne 16.12.2014 na list. št. 22, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 23, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 24-25, zapisnik o ogledu z dne 17.12.2014 na list. št. 26-30, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 39, medicinsko dokumentacijo, ki se nanaša na oškodovanca na list. št. 42-43, izpisek evidence delovnega časa za oškodovanca na list. št. 46- 47, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 55-56, 57-58, dokumentacija, ki se nanaša na prijavo s strani obtoženca v zvezi s krajo intelektualne lastnine ter v zvezi z anonimkami, ki so se nanašale na Kemijski inštitut na list. št. 59-78, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 81, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 82, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 85-86 ter na list. št. 87-88, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 89-90, odredbo I Kpd 52632/2014 z dne 17.12.2014, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 105- 106, zapisnik o zasegu predmetov z dne 17.12.2014 na list. št. 116-117, odgovor Telekoma Slovenije z dne 17.12.2014 na list. št. 118, zapisnik o zasegu predmetov z dne 18.12.2014 na list. št. 119-120, 121-122, 123-124, 126-127, 129-130, 131- 132, 133-134, 135-136, 137-138, dopis Varnost Vič z dne 18.12.2014 na list. št. 139, mail od obtoženca z dne 17.12.2014 na list. št. 151, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 152, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 17.12.2014 na list. št. 163-164, odredbo za hišno preiskavo z dne 18.12.2014 na list. št. 167-168, odredbo za preiskavo elektronskih naprav z dne 18.12.2014 na list. št. 172-173, UZ o zbranih obvestilih z dne 18.12.2014 na list. št. 178, odgovor Telekoma z dne 18.12.2014 na list. št. 188, zapisnik o zasegu predmetov z dne 19.12.2014 na list. št. 189-190, 191-192, 193-194, 197-198, UZ z dne 19.12.2014 na list. št. 196, UZ z dne 17.12.2014 na list. št. 199, odredbo za preiskavo elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 201-202, zapisnik o hišni preiskavi z dne 19.12.2014 na list. št. 231-232, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 237, sklep o zavrženju kazenske ovadbe z dne 16.10.2014 na list. št. 238-239 skupaj s povratnico na list. št. 240-241, zapisnik o zasegu z dne 20.12.2014 na list. št. 242-243, odredbo za sodno obdukcijo z dne 19.12.2014 na list. št. 245-246 skupaj z dokumentacijo na list. št. 247-249, zapisnik o zasegu predmetov z dne 20.12.2014 na list. št. 250-251, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 254, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 257, UZ o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah z dne 20.12.2014 na list. št. 258, UZ z dne 20.12.2014 na list. št. 261, poročilo o preiskavi NFL z dne 20.12.2014 na list. št. 262, UZ o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 20.12.2014 na list. št. 263-264, UZ o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 19.12.2014 na list. št. 265, odgovor Telekom Slovenije z dne 21.12.2014 na list. št. 269, izpis iz Ajpesa na list. št. 271, izpis iz Zemljiške knjige skupaj z izrisom parcele na list. št. 272-273, zapisnik o hišni preiskavi stanovanja in osebnega vozila z dne 18.12.2014 na list. št. 278-280, privolitev za preiskavo elektronske naprave z dne 18.12.2014 na list. št. 281, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 22.12.2014 na list. št. 283-285, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 286-287 ter potrdilo o vrnitvi na list. št. 288, privolitev za preiskavo elektronske naprave z dne 22.12.2014 na list. št. 290, poročilo o prometni nesreči z dne 17.3.2012 na list. št. 291, privolitev za preiskavo elektronske naprave z dne 22.12.2014 na list. št. 295, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 296-297 ter potrdilo o vrnitvi na list. št. 298, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 301-302, 303-304, potrdilo o vstopu v prostore z dne 22.12.2014 na list. št. 305, zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 306-307, privolitev za preiskavo elektronske naprave zdne 22.12.2014 na list. št. 312, zapisnik o preiskavi stanovanja z dne 22.12.2014 na list. št. 313-318, odločbo o odvzemu prostosti z dne 22.12.2014 na list. št. 319- 320, UZ z dne 22.12.2014 na list. št. 321-322, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 23.12.2014 na list. št. 323-335, odredbo za hišno preiskavo z dne 21.12.2014 na list. št. 342-345, zapisnik o osebni preiskavi obtoženca z dne 22.12.2014 na list. št. 346-347, odredbo III Kpd 52996/2014 z dne 21.12.2014 na list. št. 348-351, odredbo IV Kpd 52995/2014 z dne 22.12.2014 na list. št. 353-354, zapisnik o zasegu predmetov z dne 23.12.2014 na list. št. 365-366, zapisnik o hišni preiskavi z dne 23.12.2014 na list. št. 378-379, zapisnik o zasegu predmetov z dne 19.12.2014 na list. št. 382-383, zapisnik o zasegu predmetov z dne 23.12.2014 na list. št. 388-389 skupaj z UZ na list. št. 390, poročilo o preiskavi NFL z dne 19.12.2014 na list. št. 393, članek iz revije Economist na list. št. 466 skupaj s prevodom na list. št. 467, spis IV Kpd 52995/2014 na list. št. 470 ter vpogled v fotografije na list. št. 87-97 v tem spisu, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 523-524, 525-526, 528-529, spis III Kpd 1118/2015 na list. št. 556, odredbo za pribavo telefonskega prometa z dne 14.1.2015 na list. št. 557-559, odredbo za preiskavo zaseženih elektronskih podatkov in naprav z dne 14.1.2015 na list. št. 563-565, zapisnik o ogledu z dne 17.12.2014 na list. št. 580, zapisnik o zavarovanju podatkov elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 584, zapisnik o preiskavi podatkov elektronske naprave z dne 22.12.2014 na list. št. 585-586, zapisnik o zavarovanju podatkov elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 587-588, zapisnik o preiskavi podatkov elektronske naprave z dne 19.12.2014 na list. št. 589-590 zapisnik o zasegu predmetov z dne 22.12.2014 na list. št. 594-595, UZ o ugotovitvah in ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 24.12.2014 na list. št. 596, dopis ZZZ RS v zvezi z videonadzorom z dne 19.12.2014 na list. št. 599-602, dopis Petrola z dne 29.12.2014 ter 24.12.2014 na list. št. 603-604, poročilo o preiskavi z mnenjem NFL z dne 23.12.2014 na list. št. 607-609, zapisnik o zasegu predmetov z dne 24.12.2014 na list. št. 610-611, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 615-616, dopis PU Ljubljana z dne 29.12.2014 na list. št. 617, zapisnik o zasegu predmetov z dne 16.12.2014 na list. št. 618-619, vpogledajo se fotografije hišne preiskave na naslovu Brje pri Koprivi 10 na list. št. 623-637, poročilo o preiskavi z mnenjem NFL z dne 30.12.2014 na list. št. 638-639, zapisnik o zasegu predmetov na list. št. 641-642, zapisnik o zasegu predmetov z dne 6.1.2015 na list. št. 646-647, UZ o ugotovitvah z dne 23.12.2014 na list. št. 649, vpogledajo se fotografije hišne preiskave na naslovu Žaucerjeva 12 na list. št. 651-693, zapisnik o zasegu predmetov z dne 6.1.2015 na list. št. 699-700, potrdilo o vstopu v stanovanje na list. št. 701, zapisnik o zasegu predmetov z dne 8.1.2015 na list. št. 710-711, poročilo o preiskavi NFL z dne 8.1.2015 na list. št. 712-713, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 24.12.2014 na list. št. 714-715, odgovor Telekoma z dne 7.1.2015 na list. št. 716-717, zapisnik o hišni preiskavi z dne 18.12.2014 na list. št. 720-722, dopis Telekom Slovenije z dne 13.1.2015 na list. št. 716-734, zapisnik o preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 29.12.2014 na list. št. 735-738, dopis Telekom Slovenije z dne 14.1.2015 na list. št. 739-740, spis I Kpd 52632/2014 na list. št. 793, spis I Kpd 52768/2014 na list. št. 794, izjavo Marjane Novic z dne 9.1.2015 na list. št. 799, UZ o ugotovljenih okoliščinah kaznivega dejanja z dne 12.1.2015 na list. št. 883-884, odgovor Slovenskih železnic na list. št. 888-889, zapisnik o zasegu predmetov z dne 13.1.2015 na list. št. 908-910, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 19.12.2014 na list. št. 911-913, UZ z dne 14.1.2015 na list. št. 917, odgovor Fitnes centra Les Mills Slovenija skupaj z izpisom obiskov po strankah na list. št. 919- 920, UZ o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah z dne 14.1.2015 na list. št. 921-922 skupaj s fotografijami Toyote Yaris Urške Novljan na list, št. 932, odredbo za preiskavo zaseženih elektronskih podatkov z dne 14.1.2015 na list. št. 935-936, odredbo III Kpr 53384/2014 z dne 14.1.2015 na list. št. 937-938, UZ o dejstvih in okoliščinah z dne 14.1.2014 na list. št. 939, UZ o ugotovljenih okoliščinah z dne 13.1.2015 na list. št. 941, UZ o ugotovljenih okoliščinah z dne 19.1.2015 na list. št. 944-945 skupaj s fotografijo na list. št. 946, zapisnik o zasegu predmetov z dne 18.12.2014 na list. št. 947-948, izjavo obrambe na list. št. 960-962, spis I Kpd 52977/2014 na list. št. 963, spis I Kpd 52996/2014 na list. št. 964, odredbo za izvedenstvo klinične psihološke stroke na list. št. 982, ugotovitve v zvezi s telefonsko številko 059 335 400 na list. št. 985 in 995, obdukcijski zapisnik na list. št. 999-1008 skupaj s fotografijami na list. št. 1009-1024, izvedensko mnenje za oškodovanca 1025-1029, ki se prebere v soglasju s strankami, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 22.12.2014 na list. št. 1060, zapisnik o zasegu predmetov z dne 20.1.2015 na list. št. 1061, poročilo o preiskavi NFL z dne 9.1.2015 na list. št. 1063-1064, zapisnik o zavarovanju in preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 22.12.2014 na list. št. 1065, privolitve za preiskavo elektronskih naprav na list. št. 1066-1068, dopis Telekom Slovenije z dne 22.1.2015 na list. št. 1071-1073, poročilo o preiskavi NFL z dne 12.1.2015 na list. št. 1080-1083, UZ z dne 20.1.2015 na list. št. 1084 skupaj z zapisnikom o ogledu na list. št. 1085-1089, UZ o dejstvih in okoliščinah z dne 21.1.2014 na list. št. 1094, UZ z dne 19.1.2015 na list. št. 1100, z dne 16.1.2015 na list. št. 1101-1102, z dne 2.2.2015 na list. št. 1103, UZ z dne 2.2.2015 na list. št. 1105, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 13.1.2015 na list. št. 1106-1110, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 3.2.2015 na list. št. 1111, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 4.2.2015 na list. št. 1112-1113, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 4.2.2015 na list. št. 1114-1115, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 3.2.2015 na list. št. 1116- 1117, UZ o ugotovljenih dejstvih z dne 4.2.2015 na list. št. 1118, izvedensko mnenje izvedenca Benedika na list. št. 1119-1124, ki se prebere v soglasju s strankami, odredbo III Kpr 53384/2014 na list. št. 1151-1152, odgovor T2 z dne 4.3.2015 na list. št. 1172, odredbo III Kpr 53384/2014 z dne 10.3.2015 na list. št. 1180-1181, odgovor Telekoma z dne 12.3.2015 na list. št. 1197, izjavo Damirja Metelka z dne 16.3.2015 na list. št. 1215, odredbo III Kpr 53384/2014 z dne 17.3.2015, poročilo o preiskavi NFL z dne 27.3.2015 na list. št. 1335, zapisnik NPU z dne 8.4.2015 na list. št. 1402- 1403, poročilo o preiskavi NFL z dne na list. št. 1404, uradni zaznamek o pregledu zaseženih podatkov v digitalni obliki z dne 6.3.2015 na list. št. 1486, uradni zaznamek o pregledu zaseženih podatkov v digitalni obliki z dne 7.4.2015 na list. št. 1489-1490, privolitev za preiskavo elektronskih naprav z dne 27.3.2015 na list. št. 1491, zapisnik o zavarovanju podatkov elektronskih naprav z dne 2.4.2015 na list. št. 1492-1493, zapisnik o preiskavi podatkov elektronskih naprav z dne 3.4.2015 na list. št. 1494, uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih z dne 8.4.2015 na list. št. 1495, pripombe obrambe na izve. mnenje izvedenca Sabliča skupaj s članki na list. št. 1504 -1518 skupaj s prevodi člankov na list. št. 1553 – 1560, dopis Telekoma Slovenije z dne 4. 11.2015 na list. št. 1995, poročilo o preiskavi z mnenjem NFL z dne 12. 11. 2015 na list. št. 2056 – 2058, dopis Proplus z dne 24. 11. 2015 na list. št. 2130, dopis Simobil d.d. z dne 26. 11. 2015 na list. št. 2146, obe strokovni mnenji Maštruka na list. št. 2201 – 2212, strokovno mnenje Čeha na list. št. 2213 – 2215, dopis NPU z dne 27. 11. 2015 na list. št. 2216, UZ sestavljen s strani NPU z dne 27. 11. 2015 na list. št. 2217, datoteko z naslovom „Varno ravnanje z orožjem“ avtorja Milka Novica na list. št. 2218 – 2243, dopis Proplus na list. št. 2244, dopis Proplus na list. št. 2337, vpogledalo je skico tlorisa obtoženčevega stanovanja, ki je pripeta k zapisniku o ogledu in rekonstrukciji k list. št. 2395, prebralo dopis SDT v zvezi z baznimi postajami na list. št. 2404 – 2406, izpis iz Google maps na list. št. 2409 – 2410, dopis NPU z dne 21. 12. 2015 na list. št. 2413 – 2415, vpogledalo je maile v zvezi z anonimno prijavo podano zoper oškodovanca v zvezi s posojanjem denarja Kemijskega inštituta Centru odličnosti v prilogah A2 – A9, dokumentacijo v zvezi z anonimno prijavo na KPK v zvezi z avtorskimi pogodbami dr. Jamnika ter dokumentacijo v zvezi z delovnim sporom Janežičeve napram Kemijskemu inštitutu v prilogah A10 – A22, dokumentacijo v zvezi s prijavami obtoženca na KPK konec leta 2013 in začetek leta 2014 ter ugotovitve KPK v zvezi z Dušanko Janežič v prilogah A23 – A32, dokumentacijo v zvezi s članstvom obtoženca v Strelskem društvu v prilogah A3 9 – A42, izpis iz Google maps in Street view za naslov Zaucerjeva ulica 12 v prilogah A47 – A52, dokumentacijo zaseženo pri hišni preiskavi na Kemijskem inštitutu in sicer v pisarni oškodovanca v prilogi A59, podatke o strokovnih referencah Vojina Maštruka skupaj s certifikatom o opravljenem izobraževanju v prilogah B29 – B33, podatke o strokovnih referencah dr. Mirana Čeha v prilogah B48 – B79, prevod strokovnega mnenja Maštruka v prilogah BI28 – B135, strokovno mnenje Maštruka skupaj s prevodom v prilogah B154 – B171 in B172 – B205, mail Dušana Nolimala z dne 5. 1. 2015 v prilogi Cl, osebno bibliografija obtoženca v prilogah C3 – C16, poročilo o preiskavi NFL z dne 9.2.2016 na list. št. 2633-2656, dopis Agencije RS za okolje z dne 12.2.2016 na list. št. 2657, dopis NPU z dne 19.2.2016 na list. št. 2673, obrazce v zvezi z odvzemom vzorcev GSR za oškodovanca in obtoženca na list. št. 2766-2768, odgovor NFL na pripombe obrambe v zvezi z rezultati analize SEM/EDX z dne 17.3.2016 na list. št. 2771- 2772, dopis NFL z dne 16.3.2016 na list. št. 2773, odgovor NFL z dne 7.3.2016 na list. št. 2745, uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja z dne 7.3.2016 na list. št. 2746, odgovor NFL z dne 11.3.2016 na list. št. 2759, Guide for Primer Gunshot Residue Analysis by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-Ray Spectometry 11-29-11 v prilogi B233- B282, vpogledalo je fotografije videoposnetkov kamer in prikaz usmerjenosti kamer na list. št. 2746-2750 ter skico postavitve kamer na kraju in okolici kraja kaznivega dejanja na list. št. 2751, vpogledalo je jakno znamke Pierre Cardin, jakno znamke Salewa, jakno znamke Bugatti, prebralo je pojasnilo SDT z dne 30.3.2016 glede ravnanja z jakno Bugatti na list. št. 2840-2842, pojasnilo sodišča nemškim izvedencem z dne 5.4.2016 glede ravnanja z jakno Bugatti na list. št. 2861, korespondenca med dr. Gebhart, sodiščem in Ester Ceket na list. št. 2929- 2932 skupaj s CD-jem v prilogi C28 iz katere izhaja, da je bil nemškim izvedencem poslan DVD z vsemi rezultati analiz NFL-ja, poročilo ZPKZ Ljubljana o obnašanju obtoženca na list. št. 3054, PPZ na list. št. 3285-3292 skupaj s prilogami C51-C81, obvestilo o izpustitvi iz pripora na list. št. 3453, članka iz Demokracije o kraji intelektualne lastnine na list. št. 3578-3582, članka, ki se nanašata na GSR delce ter 18. Interpolov mednarodni simpozij forenzikov v Lyonu v prilogah A221-A260 skupaj s prevodi v prilogi A261-A286 ter članek Katje Šugman Stubbs v prilogi A287-A291, priloge B206-B209 (fotografije in skice obrambe), priloge B210-B222 (priložena dokumentacija s strani Maštruka), priloga C22 skupaj s CD-jem v prilogi C23, priloge C86-C142 (analitska dokumentacija dr. Gebhart)

III. ZAVRNJENI DOKAZNI PREDLOGI

14. Sodišče je zavrnilo naslednje dokazne predloge za: 1. zaslišanje priče Dušana Nolimala, ki je zdravnik, specialist socialne medicine in raziskovalec s področja psihosocialnega zdravja na delovnem mestu in bo razkril celotno dogajanje in ozadje v razmerju obtoženca do KI, odnos do sodelavcev ter predpostavljenih – tudi do Janka Jamnika, njegove karakterne lastnosti ipd. (sodišče je ta predlog zavrnilo kot nepotreben, ker predlagana priča sama iz lastnega ne ve nič o dogajanju na KI, so pa bile ravno v zvezi z obtoženčevim odnosom do zaposlenih na KI zaslišane številne priče, ki so bili sodelavci obtoženca na KI; v zvezi s karakternimi lastnostmi obtoženca pa sta bila postavljena izvedenca psihološke in psihiatrične stroke in oba tudi zaslišana na glavni obravnavi); 2. zaslišanje priče Janje Turšič in Vide Hudnik, ki sta bili na KI dolgoletni sodelavki obtoženca in bi lahko izpovedali o značaju obtoženca in odnosu do sodelavcev (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker so bili v zvezi s tem zaslišani številni sodelavci obtoženca na KI in je dodatno izvajanje dokazov v zvezi s tem nepotrebno); 3. zaslišanje priče Stanislava Pejovnika, nekdanjega direktorja KI, ki bi lahko izpovedal o načinu obtoženčevega dela, odnosu do sodelavcev, poleg tega pa je po mnenju tožilstva dr. Pejovnik na obtoženčevem seznamu za fentanje in bi ga bilo potrebno povprašati o občutku ogroženosti (razlogi za zavrnitev dokaznega predloga so enaki kot pri predlogu za zaslišanje prič Turšičeve in Hudnikove, občutek ogroženosti priče pa ni relevantno za predmetni kazenski postopek); 4. pošiljanje sklepa izvenobravnavnega senata z dne 19.8.2016 izvedencu dr. Kravosu pred njegovim zaslišanjem, v katerem se je senat opredelil do njegovega izvedenskega mnenja in ga je povzel in tolmačil v nasprotju z njegovo vsebino (sodišče je ta predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je bil izvedenec Kravos obširno zaslišan na glavni obravnavi in je imela tako obramba možnost izvedencu postaviti vprašanja, izvedenec pa seveda ni tisti, ki bi ocenjeval pravilnost vsebine sklepa izvenobravnavnega senata z dne 19.8.2016 oz. bi bila seznanitev z njegovo vsebino potrebna za podajo njegovega mnenja); 5. zaslišanje priče Nataše Novak Tušar, ker se njena izpovedba tolmači v nasprotju z njeno dejansko vsebino (tudi ta dokazni predlog je nepotreben, ker je bila izpovedba priče prebrana v soglasju s strankami, njeno dodatno zaslišanje pa ni bilo potrebno; obramba je namreč želela pričo zaslišati, ker naj bi se njena izpovedba s strani sodišča v sklepu izvenobravnavnega senata tolmačila v nasprotju z dejansko vsebino v zvezi s pripornim razlogom, kar pa seveda za odločanje o glavni stvari niti ni relevantno, poleg tega pa sodišče pripominja, da je bila njena izpovedba korektno povzeta v sklepu izvenobravnavnega senata, priča pa je v delu izpovedi, kjer je povedala, da je obtoženec marioneta in je vse skupaj nastavljeno in dvomi, da je obtoženi dejanje storil kot se mu očita, izrazila zgolj svoje osebno mnenje, ki ga tudi po postavljenih dodatnih vprašanjih ni utemeljila z nikakršnimi konkretnimi objektivnimi okoliščinami, temveč so njene navedbe temeljile zgolj na lastnih posplošenih sklepanjih, ki pa ne morejo imeti dokazne teže); 6. opravo poizvedb pri drugih primerljivih inštitutih v Evropi v kolikšnem času bi lahko izdelali mnenje ter za angažiranje takšnega inštituta za izdelavo izvedenskega mnenja (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, saj je bilo v času podaje tega dokaznega predloga izvedensko mnenje že zaupano forenzičnemu inštitutu Bayerisches Landeskriminalamt Münchnu); 7. postavitev izvedenca kemijske stroke (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker so se o možnosti kontaminacije že izjasnili izvedenec Franc Sablič in izvedenec Manthei; kemijsko analizo delcev najdenih na obtožencu in tulcu najdenem na kraju umora ter pregled jakne¹ pa so izdelali oz. opravili NFL ter izvedenka dr. Gebhartova); 8. postavitev izvedenca ustrezne stroke, ki naj časovno izmeri možne poti iz naslova Žaucerjeva 12, Ljubljana do Tbilisijska 59, Ljubljana (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je bila časovna izmera poti že opravljena s strani policije, poleg tega pa je bila opravljena tudi rekonstrukcija in je bilo dejansko stanje v zvezi s tem dovolj razjasnjeno); 9. opravo poizvedbe pri Telekomu Slovenije d.d. glede zanesljivosti določanja lokacije mobilnega telefona v mestih glede na lokacijo bazne postaje ter za ugotavljanje lokacije za nazaj ter postavitev izvedenca telekomunikacijske stroke, ki naj odgovori na ista vprašanja (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je v zvezi s temi okoliščinami zaslišalo uslužbenca Telekoma d.d. pričo Tomaža Muleča in je bilo dejansko stanje glede tega razjasnjeno); 10. dopolnitev rekonstrukcije, da se izmeri čas, ki bi ga obtoženi potreboval, da bi se ustrezno oblekel in obul preden bi zapustil stanovanje; da se upošteva uradne kolesarske poti; da se vsaka posamezna izmera časa začne v stanovanju ter zaključi na parkirišču pred restavracijo Via Bona; da se upošteva zmerni tempo ter da policist uporablja obtoženčevo kolo (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker je bila rekonstrukcija opravljena pri tem pa izmerjene tri različne poti primerne za kolesarjenje na relaciji Žaucerjeva 12 – Tbilisijska 59, pri rekonstrukciji se ni vozil le policist, temveč tudi sodnica, tožilka, odvetniška pripravnica ter sodniški pripravnik, slednji na obtoženčevem kolesu, vseh pet kolesarjev, ki so opravljali rekonstrukcijo, pa so se vozili z različnimi tipi koles, pa so kljub temu vsi skoraj istočasno prišli na cilj, tudi sodniški pripravnik z obtoženčevim kolesom, tempo pa je bil tak, da so mu vsi lahko normalno sledili kljub dejstvu, da je bila tema, megla, hladno in je zmrzovalo po cesti, so pa udeleženci tudi vedno upoštevali rdečo luč; splošno znano je tudi dejstvo, da se s kolesom lahko vozi ne samo po poteh, ki so kolesarjem izrecno namenjene (torej uradne kolesarske poti), temveč tudi po drugih poteh, obramba pa niti ne navede katere uradne kolesarske poti bi morale biti po njenem mnenju pri rekonstrukciji uporabljene; čas potreben zato, da bi se obtoženi lahko ustrezno oblekel in obul pa je lahko zelo subjektiven, nekdo za to lahko potrebuje nekaj sekund, nekdo pa nekaj minut, iz zapisnika o rekonstrukciji pa tudi jasno izhaja, da je sodišče glede odhoda iz obtoženčevega stanovanja upoštevalo različne variante, čas odhoda iz stanovanja pred blok ter čas odhoda izpred bloka do Via Bone pa je delilo in posebej merilo zgolj iz razloga natančnejšega merjenja ter dejstva, daje v rekonstrukciji sodelovalo večje število oseb in je bila izvedba rekonstrukcije na ta način enostavnejša – omogočala je spremljanje odhoda policista iz stanovanja do kolesarnice, ter nošenje kolesa iz kolesarnice pred blok in pri tem merjenje potrebnega časa za ta opravila ter hkraten odhod vseh kolesarjev izpred obtoženčevega bloka ter merjenje potrebnega časa za pot); 11. pridobitev posnetkov družbe Avto Ljubljana, kamere št. 2 na dan 16.12.2015, ko seje opravljala rekonstrukcija (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker posnetki z dne 16.12.2015, torej eno leto po storjenem kaznivem dejanju niso relevantni za predmetni kazenski postopek, relevantni so posnetki z dne 16.12.2014 s katerimi pa sodišče razpolaga in so se tudi vpogledali na glavni obravnavi); 12. pribavo vsega gradiva (slik, grafov, rentgenskega sevanja) od NFL v zvezi s preiskavo GSR delcev (sodišče ugotavlja, daje ta dokazni predlog prepozen, obramba tudi ni navedla utemeljenih razlogov zakaj ga ni predlagala že na predobravnavnem naroku, poleg tega je tudi premalo konkretiziran, poleg tega je sodišče od NFL-ja pribavilo reprezentativno analitsko dokumentacijo; obenem je dokazni predlog tudi nepotreben, saj sodišče v zvezi s pribavljeno dokumentacijo v celoti sledi pojasnilom NFL na list. št. 2771-2772; so pa bile vse analize v celoti poslane Bayerisches Landeskriminalamtu v Münchnu za potrebe izdelave izvedenskega mnenja); 13. pribavo poročila o zadnjem servisu ter zadnji kalibraciji elektronskega mikroskopa z EDX detektorjem iz NFL (sodišče ugotavlja, da je ta dokazni predlog prepozen, obramba pa ni navedla utemeljenih razlogov zakaj ga ni predlagala že na predobravnavnem naroku, poleg tega je dokazni predlog tudi nekonkretiziran, obenem pa je Ceketova v pisnem odgovoru pojasnila, daje njihova oprema redno servisirana in kalibrirana, sodišče pa ji v celoti sledi); 14. dopolnitev izvedenskega mnenja dr. Edith Gebhart in Axela Mantheia, pridobitev dodatne dokumentacije od dr. Gebhart (spektri analize delcev iz notranjosti tulca in vsi izračuni, ki so jih naredili v zvezi z elementno sestavo delcev) ter posredovanje dodatno pridobljene dokumentacije od dr. Gebhart NFL-ju in izvedencu Sabliču, ki naj se do prejetega opredelita (sodišče je ta dokazni predlog zavrnilo kot nepotreben, ker sta bila oba nemška izvedenca izčrpno zaslišana na glavni obravnavi v zvezi z vsemi relevantnimi vprašanji, prav tako sta se do njunih ugotovitev opredelila Ester Ceket in izvedenec Sablič in je dejansko stanje v zvezi z GSR delci razjasnjeno, poleg tega pa je dr. Gebhartova vso dodatno dokumentacijo in sicer t.i. laboratorijski zapisnik, ki jo je imela ob svojem zaslišanju, takrat tudi vložila v spis, je pa tudi izvedenec Manthei pojasnil, da se kategorizacija delcev v A, B in C pri njih opravi na podlagi internega standarda, mednarodne standarde bi bilo težko najti).

_______

¹Sodišče ob tem pojasnjuje, da v nadaljevanju sodbe uporablja izraz jakna (razen ko povzema zagovor obtoženca), čeprav je obtoženi ves čas postopka govoril o plašču, saj sodišče glede na dolžino oblačila, ki si gaje ogledalo, ocenjuje, da gre za jakno in ne za plašč.

Celotna sodba senata okrožnega sodišča s sodnico Špelo Koleta je na voljo na tej povezavi https://dosjemilkonovic.si/post/314747/sodba-v-imenu-ljudstva-obrazlozitev-ivocena-dokazov-in-razlogi-o-odlocilnih-dejstvih

https://dosjemilkonovic.si/sodba

Mogoče vam bo všeč