Nekategorizirano

Kulturno do kulturne dediščine. Postavitev nove kovane ograje na nekdanjem slovenskem pokopališču na celjskem Golovcu

Na nekdanjem slovenskem pokopališču na Golovcu bo z namestitvijo kovane ograje omejen  dostop in s tem bo  vandalom preprečeno, da bi na tem prostoru povzročali še večjo škodo. Kovana ograja je bila izdelana po fotografijah prvotne ograje, ki je bila nekoč nameščena na kamnitem obzidju. Dolga bo 90 metrov in visoka pol drugi meter. Zanjo smo pridobili kulturno varstveno soglasje celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

 Javno podjetje Zelenice, d. o. o., bo novo ograjo začelo postavljati z prihajajočim  ponedeljkom. Popravili bodo tudi vhodna vrata, ki bo po novem ponoči zaklenjena. Vrednost investicije je nekaj manj kot 22.000 evrov.

Kot je znano, nameravajo nekdanje slovensko pokopališče na Golovcu, na katerem je pokopanih veliko pomembnih Celjanov, v prihodnjih letih postopoma obnoviti. V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, Muzejem novejše zgodovine Celje in celjsko območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo  preurejeno in spremenjeno v spominski park. Celoten pokopališki prostor bodo uredili kot spokojno parkovno površino, ga opremili z informativno tablo in tako spomin na prednike ohranili tudi za naše zanamce.

Kot rečeno, da bi vedeli čim več O kulturni in arheološki preteklosti določenega kraja, v tem primeru Knežjega mesta Celja, je potrebno imeti pravilen, kulturen in spoštljiv odnos do te preteklosti in sledi, ki jih pušča v sedanjosti.  V dosedanjem času se  je mesto Celje izkazalo, in verjamemo da bo tako v prihodnje, da ima pravilen odnos do   kulturne dediščine.

Vane T. Costa

Foto: MOC

Mogoče vam bo všeč